สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชายเขาวิทยา 6 13 10
2 004 โรงเรียนชุมชนด่านวิทยา 13 23 18
3 007 โรงเรียนชุมชนบ้านดง 37 67 53
4 008 โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน 19 30 26
5 005 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 21 45 25
6 006 โรงเรียนชุมชนบ้านโคน 21 86 42
7 011 โรงเรียนชุมชนวัดบรมธาตุ 25 52 34
8 010 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง 34 62 54
9 009 โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 18 27 25
10 013 โรงเรียนด่านแม่คำมัน 8 14 8
11 022 โรงเรียนนานกกก 12 19 16
12 023 โรงเรียนนาน้อยวิทยา 1 1 1
13 024 โรงเรียนนาอินวิทยาคม 25 37 33
14 025 โรงเรียนน้ำริดราษฎร์บำรุง 13 22 19
15 026 โรงเรียนบ้านกองโค 10 45 20
16 027 โรงเรียนบ้านขอม 8 13 13
17 029 โรงเรียนบ้านขุนฝาง 7 11 8
18 028 โรงเรียนบ้านข่อยสูง 19 33 27
19 030 โรงเรียนบ้านคลองกล้วย 7 18 10
20 031 โรงเรียนบ้านคลองกะชี 1 3 2
21 032 โรงเรียนบ้านคลองกะพั้ว 1 1 1
22 034 โรงเรียนบ้านคลองละมุง 2 6 4
23 035 โรงเรียนบ้านคลองละวาน 4 6 5
24 033 โรงเรียนบ้านคลองเรียงงาม 4 11 7
25 036 โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา 6 11 8
26 037 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 4 16 9
27 038 โรงเรียนบ้านชำตก 6 11 10
28 039 โรงเรียนบ้านชำทอง 1 3 1
29 040 โรงเรียนบ้านชำผักหนาม 0 0 0
30 041 โรงเรียนบ้านชำสอง 30 50 37
31 042 โรงเรียนบ้านชำหนึ่ง 4 5 5
32 044 โรงเรียนบ้านซ่านสามัคคี 16 32 24
33 045 โรงเรียนบ้านดงช้างดี 0 0 0
34 046 โรงเรียนบ้านดอนโพ 4 7 6
35 047 โรงเรียนบ้านดารา 8 17 14
36 048 โรงเรียนบ้านดินแดง 1 1 1
37 052 โรงเรียนบ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) 5 9 8
38 059 โรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถิน 5 7 7
39 053 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 9 15 12
40 055 โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 4 5 5
41 057 โรงเรียนบ้านท่าสัก 16 34 24
42 058 โรงเรียนบ้านท่าอวน 12 23 16
43 054 โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 2 2 2
44 056 โรงเรียนบ้านท้ายน้ำ 2 4 3
45 060 โรงเรียนบ้านนาคะนึง 0 0 0
46 061 โรงเรียนบ้านนาป่าคาย 10 14 13
47 062 โรงเรียนบ้านนายาง 19 36 27
48 063 โรงเรียนบ้านนาลับแลง 0 0 0
49 064 โรงเรียนบ้านนาอิซาง 10 17 12
50 067 โรงเรียนบ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 55 93 69
51 068 โรงเรียนบ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 2 3 3
52 069 โรงเรียนบ้านน้ำหมีใหญ่ 2 3 3
53 070 โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 31 45 40
54 065 โรงเรียนบ้านน้ำไคร้ 5 14 9
55 066 โรงเรียนบ้านน้ำไผ่ 0 0 0
56 074 โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน 16 49 26
57 075 โรงเรียนบ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 7 15 12
58 073 โรงเรียนบ้านบ่อพระ 4 4 4
59 076 โรงเรียนบ้านปากคลอง 12 32 24
60 078 โรงเรียนบ้านปางวุ้น 28 72 50
61 079 โรงเรียนบ้านปางหมิ่น 0 0 0
62 077 โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 6 12 10
63 080 โรงเรียนบ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 10 12 10
64 081 โรงเรียนบ้านป่าแต้ว 18 26 24
65 082 โรงเรียนบ้านผักขวง 5 6 6
66 085 โรงเรียนบ้านฟากบึง 5 17 8
67 086 โรงเรียนบ้านร้องลึก 43 64 57
68 089 โรงเรียนบ้านวังดิน 32 62 50
69 094 โรงเรียนบ้านวังถ้ำ 17 43 30
70 096 โรงเรียนบ้านวังปรากฎ 4 10 8
71 098 โรงเรียนบ้านวังสะโม 1 1 1
72 099 โรงเรียนบ้านวังสำโม 0 0 0
73 095 โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 13 26 21
74 093 โรงเรียนบ้านวังแดง 0 0 0
75 090 โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 31 53 44
76 091 โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 1 1 1
77 092 โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) 0 0 0
78 097 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 7 16 10
79 101 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 7 19 12
80 102 โรงเรียนบ้านหนองป่าไร่ 0 0 0
81 103 โรงเรียนบ้านหนองหิน 0 0 0
82 104 โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ 2 3 2
83 105 โรงเรียนบ้านหลักร้อย 15 32 17
84 111 โรงเรียนบ้านหัวค่าย 1 1 1
85 112 โรงเรียนบ้านหัวดาน 0 0 0
86 113 โรงเรียนบ้านหัวดุม 0 0 0
87 114 โรงเรียนบ้านหัวหาด 5 7 5
88 115 โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว 5 7 6
89 116 โรงเรียนบ้านหาดทับยา 4 8 6
90 117 โรงเรียนบ้านหาดสองแคว 13 30 14
91 118 โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น 5 16 7
92 106 โรงเรียนบ้านห้วยขมิ้น 0 0 0
93 107 โรงเรียนบ้านห้วยฉลอง 9 14 12
94 109 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 9 13 9
95 110 โรงเรียนบ้านห้วยปลาดุก 0 0 0
96 108 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 29 46 43
97 049 โรงเรียนบ้านเด่นด่าน 1 1 1
98 050 โรงเรียนบ้านเด่นสำโรง 8 11 10
99 051 โรงเรียนบ้านเต่าไหเหนือ 3 12 5
100 071 โรงเรียนบ้านเนินซ่าน 0 0 0
101 120 โรงเรียนบ้านเหล่า 10 34 17
102 119 โรงเรียนบ้านเหล่าป่าสา 15 22 21
103 084 โรงเรียนบ้านแพะ 13 16 16
104 100 โรงเรียนบ้านแสนขัน 27 49 36
105 121 โรงเรียนบ้านแหลมถ่อนสามัคคี 11 22 14
106 122 โรงเรียนบ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 1 1 1
107 087 โรงเรียนบ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 3 9 5
108 072 โรงเรียนบ้านในเมือง 52 98 72
109 123 โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 5 9 9
110 043 โรงเรียนบ้านไชยมงคล 4 4 4
111 083 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อมสามัคคี 0 0 0
112 088 โรงเรียนบ้านไร่ห้วยพี้ 0 0 0
113 124 โรงเรียนประชาชนอุทิศ 5 13 8
114 127 โรงเรียนปางต้นผึ้ง 0 0 0
115 125 โรงเรียนป่ากล้วยเสริมวิทยา 0 0 0
116 126 โรงเรียนป่าขนุนเจริญวิทยา 16 34 22
117 130 โรงเรียนพงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 6 9 7
118 131 โรงเรียนพิชัยดาบหัก 1 22 48 32
119 134 โรงเรียนมิตรภาพที่ 39 0 0 0
120 133 โรงเรียนม่อนดินแดงวิทยาคม 8 16 12
121 136 โรงเรียนราษฎร์ดำริ 0 0 0
122 137 โรงเรียนราษฎร์อำนวย 2 3 3
123 138 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0
124 135 โรงเรียนร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 2 2 2
125 140 โรงเรียนฤาษีพหลวิทยา 0 0 0
126 142 โรงเรียนวังโป่งดำรงวิทย์ 14 34 20
127 143 โรงเรียนวัดคลองนาพง 7 15 11
128 144 โรงเรียนวัดคุ้งยาง 10 26 14
129 145 โรงเรียนวัดคุ้งวารี 0 0 0
130 147 โรงเรียนวัดช่องลม 5 7 5
131 148 โรงเรียนวัดดงสระแก้ว 6 16 9
132 149 โรงเรียนวัดดอกไม้ 3 6 5
133 150 โรงเรียนวัดดอนสัก 5 14 10
134 151 โรงเรียนวัดดอย 0 0 0
135 152 โรงเรียนวัดดอยแก้ว 8 12 12
136 155 โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี 1 1 1
137 154 โรงเรียนวัดท่าทอง (นิมมานโกวิทยพิทยา) 4 8 4
138 156 โรงเรียนวัดนาทะเล 2 3 3
139 157 โรงเรียนวัดน้ำใส 3 9 5
140 158 โรงเรียนวัดบ้านเกาะ 12 22 16
141 159 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 15 40 24
142 160 โรงเรียนวัดผาจักร 0 0 0
143 162 โรงเรียนวัดพญาปันแดน 17 27 21
144 163 โรงเรียนวัดพระฝาง 24 35 28
145 168 โรงเรียนวัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 8 12 8
146 169 โรงเรียนวัดวังผักรุง 6 11 6
147 170 โรงเรียนวัดวังยาง 12 15 15
148 171 โรงเรียนวัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 4 12 6
149 172 โรงเรียนวัดศรีธาราม 0 0 0
150 173 โรงเรียนวัดสว่าง 0 0 0
151 174 โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง 7 12 9
152 175 โรงเรียนวัดห้องสูง 5 12 8
153 177 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม 25 45 37
154 165 โรงเรียนวัดแม่เฉย 11 15 14
155 164 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 0 0 0
156 166 โรงเรียนวัดโรงม้า 5 27 10
157 176 โรงเรียนวัดใหม่ 2 2 2
158 161 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 0 0 0
159 167 โรงเรียนวัดไร่อ้อย 6 12 9
160 178 โรงเรียนศรีอุทิศ 0 0 0
161 179 โรงเรียนศิลปศาสตร์วิทยา 0 0 0
162 180 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 25 50 34
163 182 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 6 12 9
164 183 โรงเรียนสามัคยาราม 4 4 4
165 184 โรงเรียนหนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 4 6 6
166 186 โรงเรียนหมู่สี่พัฒนา 0 0 0
167 187 โรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี 13 17 16
168 191 โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง 18 34 26
169 194 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 124 277 187
170 193 โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 0 0 0
171 141 โรงเรียนเลอเดชประชานุสรณ์ 0 0 0
172 189 โรงเรียนแหลมนกแก้ว 17 35 25
173 196 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 24 34 30
174 129 โรงเรียนไผ่ใหญ่ (กลุ่มเกษตรกรอุปถัมภ์) 1 1 1
175 139 โรงเรียนไร่อ้อย 1 1 1
176 001 โรงเรียนจรัสศิลป์ 14 41 23
177 132 โรงเรียนภราดานุสรณ์ 6 9 5
178 188 โรงเรียนหวัวเฉียว 5 5 5
179 190 โรงเรียนอนุบาลคริสเตียน 1 3 2
180 192 โรงเรียนอนุบาลดวงใจลูกรัก 0 0 0
181 195 โรงเรียนอุตรดิตถ์คริสเตียน 3 8 3
182 002 โรงเรียนเจริญวิทยา 28 60 37
183 012 โรงเรียนเซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 8 19 11
184 128 โรงเรียนเปี่ยมเมธีวิทยาคาร 1 1 1
185 014 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 35 58 40
186 016 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 6 12 9
187 017 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 2 6 2
188 019 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา 0 0 0
189 015 โรงเรียนเทศบาลวัดเกษมจิตตาราม 0 0 0
190 018 โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม 2 4 2
191 020 โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 6 14 8
192 021 โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) 1 2 2
193 181 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 56 100 76
รวม 1801 3515 2533
6048

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]