สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุตรดิตถ์ 94 17 5 7 116
2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 33 12 6 5 51
3 บ้านในเมือง 31 9 7 4 47
4 เทศบาลท่าอิฐ 24 5 1 5 30
5 บ้านวังดิน 20 3 1 5 24
6 บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 18 19 11 6 48
7 ชุมชนบ้านดง 17 11 2 6 30
8 บ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 17 4 4 2 25
9 วัดพระฝาง 13 6 3 2 22
10 บ้านปางวุ้น 12 5 6 3 23
11 ชุมชนวัดบรมธาตุ 12 4 4 2 20
12 บ้านวังถ้ำ 12 3 1 0 16
13 เจริญวิทยา 11 8 5 1 24
14 บ้านชำสอง 11 6 4 6 21
15 แหลมนกแก้ว 10 3 1 3 14
16 ชุมชนบ้านโคน 9 6 1 4 16
17 ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 9 1 2 4 12
18 บ้านร้องลึก 8 11 7 5 26
19 บ้านห้วยใต้ 8 8 4 5 20
20 ชุมชนเมืองปากฝาง 8 7 5 9 20
21 ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 7 11 2 4 20
22 บ้านนายาง 7 6 2 4 15
23 วัดอรัญญิการาม 7 4 3 5 14
24 บ้านท่าสัก 7 4 1 2 12
25 จรัสศิลป์ 7 2 3 2 12
26 วัดบ้านเกาะ 7 2 1 1 10
27 หมู่ห้าสามัคคี 7 1 2 0 10
28 บ้านป่าแต้ว 6 8 2 2 16
29 นาอินวิทยาคม 6 7 2 6 15
30 พิชัยดาบหัก 1 6 6 3 3 15
31 วังโป่งดำรงวิทย์ 6 4 2 1 12
32 วัดบ้านใหม่ 6 4 2 0 12
33 ป่าขนุนเจริญวิทยา 6 4 1 1 11
34 บ้านเหล่าป่าสา 6 3 1 3 10
35 ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 6 2 6 3 14
36 บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 6 2 3 2 11
37 บ้านแหลมถ่อนสามัคคี 6 2 3 0 11
38 บ้านบึงท่ายวน 6 2 1 5 9
39 ชุมชนด่านวิทยา 6 2 0 1 8
40 เซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 6 0 1 0 7
41 บ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 5 8 8 8 21
42 สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 5 5 6 4 16
43 บ้านซ่านสามัคคี 5 5 3 1 13
44 วัดวังยาง 5 3 3 0 11
45 บ้านข่อยสูง 5 3 1 6 9
46 บ้านเหล่า 5 3 0 2 8
47 อนุบาลชุมชนหัวดง 5 1 6 3 12
48 บ้านแสนขัน 4 10 9 4 23
49 น้ำริดราษฎร์บำรุง 4 6 1 1 11
50 บ้านปากคลอง 4 4 4 0 12
51 บ้านเด่นสำโรง 4 3 1 0 8
52 บ้านนาอิซาง 4 1 1 3 6
53 เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 4 1 1 0 6
54 บ้านท่าอวน 4 1 1 0 6
55 บ้านป่ากะพี้ 4 0 1 1 5
56 ชุมชนบ้านวังหิน 3 8 1 3 12
57 บ้านหลักร้อย 3 3 6 2 12
58 วัดพญาปันแดน 3 3 1 5 7
59 บ้านแพะ 3 2 4 4 9
60 นานกกก 3 2 4 2 9
61 บ้านท่าช้าง 3 2 4 0 9
62 บ้านขอม 3 2 2 0 7
63 วัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 3 2 1 2 6
64 บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 3 2 0 4 5
65 วัดดงสระแก้ว 3 2 0 1 5
66 บ้านห้วยฉลอง 3 1 3 0 7
67 วัดห้องสูง 3 1 0 1 4
68 วัดวังผักรุง 3 1 0 1 4
69 พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 3 0 2 1 5
70 บ้านทุ่งป่ากระถิน 3 0 2 0 5
71 หวัวเฉียว 3 0 1 1 4
72 วัดน้ำใส 3 0 0 0 3
73 บ้านกองโค 2 3 1 3 6
74 บ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 2 3 0 2 5
75 บ้านดารา 2 2 4 0 8
76 เทศบาลวัดคลองโพธิ์ 2 2 2 0 6
77 บ้านท่ามะปราง 2 2 0 0 4
78 บ้านหาดทับยา 2 2 0 0 4
79 ม่อนดินแดงวิทยาคม 2 1 2 3 5
80 ภราดานุสรณ์ 2 1 2 1 5
81 วัดคลองนาพง 2 1 1 2 4
82 บ้านคลองละวาน 2 1 1 0 4
83 บ้านวังปรากฎ 2 1 0 1 3
84 บ้านคลองเรียงงาม 2 1 0 0 3
85 บ้านงิ้วงาม 2 1 0 0 3
86 วัดโรงม้า 2 0 2 0 4
87 บ้านผักขวง 2 0 0 3 2
88 เทศบาลวัดท้ายตลาด 2 0 0 0 2
89 เทศบาลวัดไผ่ล้อม 2 0 0 0 2
90 บ้านท่าเดื่อ 2 0 0 0 2
91 บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 2 0 0 0 2
92 บ้านหาดสองแคว 1 6 2 2 9
93 บ้านนาป่าคาย 1 4 2 2 7
94 บ้านหาดงิ้ว 1 4 0 0 5
95 บ้านคลองกล้วย 1 3 3 0 7
96 ด่านแม่คำมัน 1 3 2 2 6
97 ประชาชนอุทิศ 1 3 0 1 4
98 วัดดอนสัก 1 2 1 1 4
99 บ้านบ่อพระ 1 2 0 1 3
100 บ้านหนองกวาง 1 1 3 1 5
101 บ้านวังโป่ง 1 1 3 0 5
102 วัดแม่เฉย 1 1 2 4 4
103 วัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 1 1 2 0 4
104 บ้านหาดเสือเต้น 1 1 1 2 3
105 บ้านดอนโพ 1 1 1 1 3
106 บ้านชำตก 1 0 3 1 4
107 วัดช่องลม 1 0 3 0 4
108 บ้านหน้าพระธาตุ 1 0 1 0 2
109 บ้านคลองกะชี 1 0 0 0 1
110 ไผ่ใหญ่ (กลุ่มเกษตรกรอุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
111 วัดใหม่ 1 0 0 0 1
112 บ้านหัวค่าย 1 0 0 0 1
113 เปี่ยมเมธีวิทยาคาร 1 0 0 0 1
114 วัดดอยแก้ว 0 4 1 2 5
115 ชายเขาวิทยา 0 4 1 1 5
116 วัดไร่อ้อย 0 4 0 2 4
117 วัดคุ้งยาง 0 3 2 2 5
118 วัดสิงห์ศรีสว่าง 0 3 2 0 5
119 บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 0 3 2 0 5
120 บ้านคุ้งตะเภา 0 3 0 1 3
121 หนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 0 2 2 0 4
122 สามัคยาราม 0 2 1 0 3
123 บ้านขุนฝาง 0 2 0 2 2
124 บ้านฟากบึง 0 2 0 0 2
125 วัดท่าทอง (นิมมานโกวิทยพิทยา) 0 1 2 0 3
126 สามัคคีวิทยา 0 1 1 4 2
127 บ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) 0 1 1 2 2
128 บ้านน้ำไคร้ 0 1 1 1 2
129 บ้านเต่าไหเหนือ 0 1 1 1 2
130 บ้านชำหนึ่ง 0 1 1 1 2
131 บ้านท้ายน้ำ 0 1 0 1 1
132 วัดดอกไม้ 0 1 0 1 1
133 วัดนาทะเล 0 1 0 1 1
134 เทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) 0 1 0 0 1
135 บ้านคลองกะพั้ว 0 1 0 0 1
136 บ้านชำทอง 0 1 0 0 1
137 อนุบาลคริสเตียน 0 1 0 0 1
138 บ้านห้วยทราย 0 0 4 5 4
139 บ้านน้ำหมีใหญ่ 0 0 2 0 2
140 อุตรดิตถ์คริสเตียน 0 0 1 2 1
141 บ้านหัวหาด 0 0 1 1 1
142 บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 0 0 1 1 1
143 ราษฎร์อำนวย 0 0 1 0 1
144 บ้านวังสะโม 0 0 1 0 1
145 วัดทุ่งเศรษฐี 0 0 1 0 1
146 บ้านไชยมงคล 0 0 0 4 0
147 นาน้อยวิทยา 0 0 0 1 0
148 บ้านดินแดง 0 0 0 1 0
149 บ้านเด่นด่าน 0 0 0 1 0
150 บ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 1 0
151 ไร่อ้อย 0 0 0 1 0
152 บ้านคลองละมุง 0 0 0 0 0
รวม 682 408 272 262 1,624