สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุตรดิตถ์ 42 35 11 88 94 17 5 7 116
2 เทศบาลท่าอิฐ 13 4 4 21 24 5 1 5 30
3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 10 8 5 23 33 12 6 5 51
4 บ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 8 7 2 17 17 4 4 2 25
5 บ้านวังถ้ำ 7 4 0 11 12 3 1 0 16
6 บ้านในเมือง 6 13 10 29 31 9 7 4 47
7 บ้านวังดิน 6 4 5 15 20 3 1 5 24
8 บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 5 5 4 14 18 19 11 6 48
9 เจริญวิทยา 5 4 2 11 11 8 5 1 24
10 บ้านปางวุ้น 5 2 5 12 12 5 6 3 23
11 หมู่ห้าสามัคคี 5 1 0 6 7 1 2 0 10
12 บ้านบึงท่ายวน 5 0 1 6 6 2 1 5 9
13 วัดพระฝาง 4 4 5 13 13 6 3 2 22
14 ชุมชนบ้านดง 4 2 10 16 17 11 2 6 30
15 เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 4 0 0 4 4 1 1 0 6
16 ชุมชนวัดบรมธาตุ 3 2 3 8 12 4 4 2 20
17 บ้านห้วยใต้ 3 1 3 7 8 8 4 5 20
18 บ้านท่าสัก 3 0 0 3 7 4 1 2 12
19 หวัวเฉียว 3 0 0 3 3 0 1 1 4
20 บ้านร้องลึก 2 3 3 8 8 11 7 5 26
21 บ้านชำสอง 2 2 5 9 11 6 4 6 21
22 ชุมชนบ้านโคน 2 1 4 7 9 6 1 4 16
23 ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 2 1 1 4 9 1 2 4 12
24 น้ำริดราษฎร์บำรุง 2 1 0 3 4 6 1 1 11
25 อนุบาลชุมชนหัวดง 2 0 1 3 5 1 6 3 12
26 ป่าขนุนเจริญวิทยา 2 0 0 2 6 4 1 1 11
27 บ้านป่ากะพี้ 2 0 0 2 4 0 1 1 5
28 จรัสศิลป์ 1 3 1 5 7 2 3 2 12
29 พิชัยดาบหัก 1 1 3 1 5 6 6 3 3 15
30 บ้านเหล่า 1 3 1 5 5 3 0 2 8
31 บ้านแพะ 1 2 0 3 3 2 4 4 9
32 วัดดงสระแก้ว 1 2 0 3 3 2 0 1 5
33 บ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 1 1 6 8 5 8 8 8 21
34 บ้านเหล่าป่าสา 1 1 3 5 6 3 1 3 10
35 บ้านแหลมถ่อนสามัคคี 1 1 3 5 6 2 3 0 11
36 บ้านข่อยสูง 1 1 2 4 5 3 1 6 9
37 ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 1 1 1 3 7 11 2 4 20
38 ชุมชนบ้านวังหิน 1 1 1 3 3 8 1 3 12
39 ม่อนดินแดงวิทยาคม 1 1 1 3 2 1 2 3 5
40 วังโป่งดำรงวิทย์ 1 1 0 2 6 4 2 1 12
41 วัดบ้านใหม่ 1 1 0 2 6 4 2 0 12
42 บ้านวังปรากฎ 1 1 0 2 2 1 0 1 3
43 บ้านคลองเรียงงาม 1 1 0 2 2 1 0 0 3
44 ชุมชนด่านวิทยา 1 0 3 4 6 2 0 1 8
45 บ้านขอม 1 0 2 3 3 2 2 0 7
46 แหลมนกแก้ว 1 0 1 2 10 3 1 3 14
47 บ้านปากคลอง 1 0 1 2 4 4 4 0 12
48 นานกกก 1 0 1 2 3 2 4 2 9
49 บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 1 0 1 2 3 2 0 4 5
50 เทศบาลวัดคลองโพธิ์ 1 0 1 2 2 2 2 0 6
51 บ้านงิ้วงาม 1 0 1 2 2 1 0 0 3
52 วัดโรงม้า 1 0 1 2 2 0 2 0 4
53 เทศบาลวัดท้ายตลาด 1 0 1 2 2 0 0 0 2
54 วัดอรัญญิการาม 1 0 0 1 7 4 3 5 14
55 บ้านคลองละวาน 1 0 0 1 2 1 1 0 4
56 บ้านนาป่าคาย 1 0 0 1 1 4 2 2 7
57 บ้านหนองกวาง 1 0 0 1 1 1 3 1 5
58 บ้านหาดเสือเต้น 1 0 0 1 1 1 1 2 3
59 บ้านชำตก 1 0 0 1 1 0 3 1 4
60 เซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 0 4 2 6 6 0 1 0 7
61 บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 0 3 2 5 6 2 3 2 11
62 บ้านนาอิซาง 0 3 0 3 4 1 1 3 6
63 บ้านท่าอวน 0 2 3 5 4 1 1 0 6
64 สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 0 2 2 4 5 5 6 4 16
65 วัดบ้านเกาะ 0 2 1 3 7 2 1 1 10
66 นาอินวิทยาคม 0 2 1 3 6 7 2 6 15
67 ชุมชนเมืองปากฝาง 0 1 5 6 8 7 5 9 20
68 บ้านนายาง 0 1 2 3 7 6 2 4 15
69 บ้านป่าแต้ว 0 1 2 3 6 8 2 2 16
70 ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 0 1 2 3 6 2 6 3 14
71 บ้านซ่านสามัคคี 0 1 2 3 5 5 3 1 13
72 บ้านหลักร้อย 0 1 1 2 3 3 6 2 12
73 วัดพญาปันแดน 0 1 1 2 3 3 1 5 7
74 บ้านท่าช้าง 0 1 1 2 3 2 4 0 9
75 บ้านทุ่งป่ากระถิน 0 1 1 2 3 0 2 0 5
76 ภราดานุสรณ์ 0 1 1 2 2 1 2 1 5
77 วัดคุ้งยาง 0 1 1 2 0 3 2 2 5
78 วัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 0 1 0 1 3 2 1 2 6
79 วัดห้องสูง 0 1 0 1 3 1 0 1 4
80 พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 0 1 0 1 3 0 2 1 5
81 วัดน้ำใส 0 1 0 1 3 0 0 0 3
82 บ้านกองโค 0 1 0 1 2 3 1 3 6
83 เทศบาลวัดไผ่ล้อม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
84 บ้านหาดงิ้ว 0 1 0 1 1 4 0 0 5
85 วัดแม่เฉย 0 1 0 1 1 1 2 4 4
86 บ้านวังโป่ง 0 0 2 2 1 1 3 0 5
87 วัดวังยาง 0 0 1 1 5 3 3 0 11
88 บ้านแสนขัน 0 0 1 1 4 10 9 4 23
89 วัดคลองนาพง 0 0 1 1 2 1 1 2 4
90 บ้านท่าเดื่อ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
91 บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 0 0 1 1 2 0 0 0 2
92 บ้านหาดสองแคว 0 0 1 1 1 6 2 2 9
93 วัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 0 0 1 1 1 1 2 0 4
94 วัดช่องลม 0 0 1 1 1 0 3 0 4
95 บ้านคลองกะชี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
96 ไผ่ใหญ่ (กลุ่มเกษตรกรอุปถัมภ์) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
97 ชายเขาวิทยา 0 0 1 1 0 4 1 1 5
98 วัดสิงห์ศรีสว่าง 0 0 1 1 0 3 2 0 5
99 บ้านน้ำไคร้ 0 0 1 1 0 1 1 1 2
100 บ้านเต่าไหเหนือ 0 0 1 1 0 1 1 1 2
101 เทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) 0 0 1 1 0 1 0 0 1
102 บ้านเด่นสำโรง 0 0 0 0 4 3 1 0 8
103 บ้านห้วยฉลอง 0 0 0 0 3 1 3 0 7
104 วัดวังผักรุง 0 0 0 0 3 1 0 1 4
105 บ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 0 0 0 0 2 3 0 2 5
106 บ้านดารา 0 0 0 0 2 2 4 0 8
107 บ้านท่ามะปราง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
108 บ้านหาดทับยา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
109 บ้านผักขวง 0 0 0 0 2 0 0 3 2
110 บ้านคลองกล้วย 0 0 0 0 1 3 3 0 7
111 ด่านแม่คำมัน 0 0 0 0 1 3 2 2 6
112 ประชาชนอุทิศ 0 0 0 0 1 3 0 1 4
113 วัดดอนสัก 0 0 0 0 1 2 1 1 4
114 บ้านบ่อพระ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
115 บ้านดอนโพ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
116 บ้านหน้าพระธาตุ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
117 วัดใหม่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 บ้านหัวค่าย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
119 เปี่ยมเมธีวิทยาคาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
120 วัดดอยแก้ว 0 0 0 0 0 4 1 2 5
121 วัดไร่อ้อย 0 0 0 0 0 4 0 2 4
122 บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 0 0 0 0 0 3 2 0 5
123 บ้านคุ้งตะเภา 0 0 0 0 0 3 0 1 3
124 หนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 0 0 0 0 0 2 2 0 4
125 สามัคยาราม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
126 บ้านขุนฝาง 0 0 0 0 0 2 0 2 2
127 บ้านฟากบึง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
128 วัดท่าทอง (นิมมานโกวิทยพิทยา) 0 0 0 0 0 1 2 0 3
129 สามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 4 2
130 บ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 1 1 2 2
131 บ้านชำหนึ่ง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
132 บ้านท้ายน้ำ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
133 วัดดอกไม้ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
134 วัดนาทะเล 0 0 0 0 0 1 0 1 1
135 บ้านคลองกะพั้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
136 บ้านชำทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
137 อนุบาลคริสเตียน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
138 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 0 0 4 5 4
139 บ้านน้ำหมีใหญ่ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
140 อุตรดิตถ์คริสเตียน 0 0 0 0 0 0 1 2 1
141 บ้านหัวหาด 0 0 0 0 0 0 1 1 1
142 บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 0 0 1 1 1
143 ราษฎร์อำนวย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
144 บ้านวังสะโม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
145 วัดทุ่งเศรษฐี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
146 บ้านไชยมงคล 0 0 0 0 0 0 0 4 0
147 นาน้อยวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
148 บ้านดินแดง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
149 บ้านเด่นด่าน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
150 บ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
151 ไร่อ้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
152 บ้านคลองละมุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 189 165 164 518 682 408 272 262 1,362