สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุตรดิตถ์ 42 35 11 88 94 17 5 7 116
2 เทศบาลท่าอิฐ 13 4 4 21 24 5 1 5 30
3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 10 8 5 23 33 12 6 5 51
4 บ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 9 8 3 20 19 6 4 2 29
5 บ้านวังถ้ำ 7 4 0 11 12 4 1 0 17
6 บ้านบึงท่ายวน 7 0 1 8 8 2 1 5 11
7 บ้านในเมือง 6 13 10 29 31 9 7 4 47
8 บ้านร้องลึก 6 6 4 16 18 12 7 5 37
9 บ้านวังดิน 6 5 5 16 21 4 1 5 26
10 หมู่ห้าสามัคคี 6 1 0 7 9 1 2 0 12
11 บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 5 6 4 15 18 20 11 6 49
12 เจริญวิทยา 5 4 2 11 11 8 5 1 24
13 บ้านปางวุ้น 5 3 5 13 13 5 6 3 24
14 ชุมชนวัดบรมธาตุ 5 2 3 10 14 5 4 2 23
15 วัดพระฝาง 4 4 5 13 13 6 3 2 22
16 ชุมชนบ้านดง 4 3 10 17 18 11 2 6 31
17 บ้านชำสอง 4 2 5 11 13 6 4 6 23
18 เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 4 0 0 4 4 1 1 0 6
19 พิชัยดาบหัก 1 3 3 2 8 9 6 3 3 18
20 บ้านท่าอวน 3 2 4 9 10 1 1 0 12
21 บ้านห้วยใต้ 3 1 3 7 8 9 4 5 21
22 บ้านข่อยสูง 3 1 2 6 7 3 1 6 11
23 บ้านท่าสัก 3 1 0 4 9 4 1 2 14
24 ป่าขนุนเจริญวิทยา 3 1 0 4 8 4 1 1 13
25 หวัวเฉียว 3 0 0 3 3 0 1 1 4
26 ชุมชนเมืองปากฝาง 2 3 5 10 12 8 5 9 25
27 นาอินวิทยาคม 2 2 2 6 9 8 2 6 19
28 น้ำริดราษฎร์บำรุง 2 2 0 4 5 6 1 1 12
29 ชุมชนบ้านโคน 2 1 4 7 9 7 1 4 17
30 บ้านเหล่าป่าสา 2 1 3 6 8 3 1 3 12
31 วัดอรัญญิการาม 2 1 1 4 11 5 4 5 20
32 ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 2 1 1 4 9 1 2 4 12
33 วัดบ้านใหม่ 2 1 0 3 8 4 2 0 14
34 ชุมชนด่านวิทยา 2 0 3 5 9 2 0 1 11
35 อนุบาลชุมชนหัวดง 2 0 1 3 5 1 6 3 12
36 บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 2 0 1 3 4 2 0 4 6
37 บ้านป่ากะพี้ 2 0 0 2 4 0 1 1 5
38 จรัสศิลป์ 1 3 1 5 7 2 3 2 12
39 บ้านเหล่า 1 3 1 5 5 3 0 2 8
40 วัดคุ้งยาง 1 2 1 4 2 3 2 2 7
41 วังโป่งดำรงวิทย์ 1 2 0 3 7 4 2 1 13
42 บ้านแพะ 1 2 0 3 3 2 4 4 9
43 วัดดงสระแก้ว 1 2 0 3 3 2 0 1 5
44 บ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 1 1 6 8 5 10 8 8 23
45 บ้านแหลมถ่อนสามัคคี 1 1 3 5 6 2 3 0 11
46 บ้านซ่านสามัคคี 1 1 2 4 6 5 3 1 14
47 ชุมชนบ้านวังหิน 1 1 2 4 5 8 1 3 14
48 บ้านวังโป่ง 1 1 2 4 3 1 3 0 7
49 ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 1 1 1 3 7 11 2 4 20
50 ม่อนดินแดงวิทยาคม 1 1 1 3 2 1 2 3 5
51 บ้านน้ำไคร้ 1 1 1 3 2 1 1 1 4
52 วัดแม่เฉย 1 1 0 2 2 2 2 4 6
53 บ้านวังปรากฎ 1 1 0 2 2 1 0 1 3
54 บ้านคลองเรียงงาม 1 1 0 2 2 1 0 0 3
55 บ้านขอม 1 0 2 3 4 2 2 0 8
56 แหลมนกแก้ว 1 0 1 2 10 3 1 3 14
57 บ้านปากคลอง 1 0 1 2 4 4 4 0 12
58 นานกกก 1 0 1 2 3 3 4 2 10
59 เทศบาลวัดคลองโพธิ์ 1 0 1 2 2 2 2 0 6
60 บ้านงิ้วงาม 1 0 1 2 2 2 0 0 4
61 วัดโรงม้า 1 0 1 2 2 0 2 0 4
62 เทศบาลวัดท้ายตลาด 1 0 1 2 2 0 0 0 2
63 บ้านคลองละวาน 1 0 0 1 2 1 1 0 4
64 บ้านนาป่าคาย 1 0 0 1 1 4 2 2 7
65 บ้านหนองกวาง 1 0 0 1 1 1 3 1 5
66 บ้านหาดเสือเต้น 1 0 0 1 1 1 1 2 3
67 บ้านชำตก 1 0 0 1 1 0 3 1 4
68 ร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
69 เซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 0 4 2 6 6 0 1 0 7
70 สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 0 3 4 7 7 7 6 4 20
71 บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 0 3 2 5 6 2 3 2 11
72 บ้านนาอิซาง 0 3 0 3 4 1 1 3 6
73 ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 0 2 2 4 7 2 6 3 15
74 วัดบ้านเกาะ 0 2 1 3 7 2 1 1 10
75 บ้านหลักร้อย 0 2 1 3 3 4 6 2 13
76 บ้านนายาง 0 1 2 3 7 6 2 4 15
77 บ้านป่าแต้ว 0 1 2 3 6 8 2 2 16
78 วัดพญาปันแดน 0 1 1 2 3 3 1 5 7
79 บ้านท่าช้าง 0 1 1 2 3 2 4 0 9
80 วัดคลองนาพง 0 1 1 2 3 1 1 2 5
81 บ้านทุ่งป่ากระถิน 0 1 1 2 3 0 2 0 5
82 ภราดานุสรณ์ 0 1 1 2 2 1 2 1 5
83 วัดสิงห์ศรีสว่าง 0 1 1 2 1 3 2 0 6
84 บ้านห้วยฉลอง 0 1 0 1 5 1 3 0 9
85 วัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 0 1 0 1 3 2 1 2 6
86 วัดห้องสูง 0 1 0 1 3 1 0 1 4
87 พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 0 1 0 1 3 0 2 1 5
88 วัดน้ำใส 0 1 0 1 3 0 0 0 3
89 บ้านกองโค 0 1 0 1 2 4 1 3 7
90 เทศบาลวัดไผ่ล้อม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
91 บ้านหาดงิ้ว 0 1 0 1 1 4 0 0 5
92 บ้านฟากบึง 0 0 3 3 3 2 0 0 5
93 บ้านหาดสองแคว 0 0 2 2 1 7 2 2 10
94 วัดวังยาง 0 0 1 1 6 3 3 0 12
95 บ้านแสนขัน 0 0 1 1 4 10 9 4 23
96 บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 0 0 1 1 3 0 0 0 3
97 บ้านท่าเดื่อ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
98 วัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 0 0 1 1 1 1 2 0 4
99 วัดช่องลม 0 0 1 1 1 0 3 0 4
100 บ้านคลองกะชี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
101 ไผ่ใหญ่ (กลุ่มเกษตรกรอุปถัมภ์) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
102 ชายเขาวิทยา 0 0 1 1 0 4 1 1 5
103 บ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1 0 1 2 2 3
104 บ้านเต่าไหเหนือ 0 0 1 1 0 1 1 1 2
105 เทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) 0 0 1 1 0 1 0 0 1
106 บ้านเด่นสำโรง 0 0 0 0 4 3 1 0 8
107 วัดวังผักรุง 0 0 0 0 3 1 0 1 4
108 บ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 0 0 0 0 2 3 0 2 5
109 บ้านดารา 0 0 0 0 2 2 4 0 8
110 บ้านท่ามะปราง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
111 บ้านหาดทับยา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
112 บ้านผักขวง 0 0 0 0 2 0 0 3 2
113 บ้านคลองกล้วย 0 0 0 0 1 3 3 0 7
114 ด่านแม่คำมัน 0 0 0 0 1 3 2 2 6
115 ประชาชนอุทิศ 0 0 0 0 1 3 0 1 4
116 วัดดอนสัก 0 0 0 0 1 2 1 1 4
117 บ้านบ่อพระ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
118 บ้านดอนโพ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
119 บ้านหน้าพระธาตุ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
120 วัดใหม่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 บ้านหัวค่าย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 เปี่ยมเมธีวิทยาคาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 วัดดอยแก้ว 0 0 0 0 0 4 1 2 5
124 วัดไร่อ้อย 0 0 0 0 0 4 0 2 4
125 บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 0 0 0 0 0 3 2 0 5
126 บ้านคุ้งตะเภา 0 0 0 0 0 3 0 1 3
127 วัดท่าทอง (นิมมานโกวิทยพิทยา) 0 0 0 0 0 2 2 0 4
128 หนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 0 0 0 0 0 2 2 0 4
129 บ้านขุนฝาง 0 0 0 0 0 2 1 2 3
130 สามัคยาราม 0 0 0 0 0 2 1 0 3
131 วัดดอกไม้ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
132 สามัคคีวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 4 2
133 บ้านชำหนึ่ง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
134 บ้านท้ายน้ำ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
135 วัดนาทะเล 0 0 0 0 0 1 0 1 1
136 บ้านคลองกะพั้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
137 บ้านชำทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
138 อนุบาลคริสเตียน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
139 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0 0 0 4 5 4
140 บ้านน้ำหมีใหญ่ 0 0 0 0 0 0 2 0 2
141 อุตรดิตถ์คริสเตียน 0 0 0 0 0 0 1 2 1
142 บ้านหัวหาด 0 0 0 0 0 0 1 1 1
143 บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 0 0 1 1 1
144 ราษฎร์อำนวย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
145 บ้านวังสะโม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
146 วัดทุ่งเศรษฐี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
147 บ้านไชยมงคล 0 0 0 0 0 0 0 4 0
148 นาน้อยวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
149 บ้านดินแดง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
150 บ้านเด่นด่าน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
151 บ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
152 ไร่อ้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
153 บ้านคลองละมุง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 224 189 178 591 765 432 275 262 1,472