สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลอุตรดิตถ์ 94 17 5 7 116
2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 33 12 6 5 51
3 บ้านในเมือง 31 9 7 4 47
4 เทศบาลท่าอิฐ 24 5 1 5 30
5 บ้านวังดิน 21 4 1 5 26
6 บ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 19 6 4 2 29
7 บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 18 20 11 6 49
8 บ้านร้องลึก 18 12 7 5 37
9 ชุมชนบ้านดง 18 11 2 6 31
10 ชุมชนวัดบรมธาตุ 14 5 4 2 23
11 บ้านชำสอง 13 6 4 6 23
12 วัดพระฝาง 13 6 3 2 22
13 บ้านปางวุ้น 13 5 6 3 24
14 ชุมชนเมืองปากฝาง 12 8 5 9 25
15 บ้านวังถ้ำ 12 4 1 0 17
16 เจริญวิทยา 11 8 5 1 24
17 วัดอรัญญิการาม 11 5 4 5 20
18 แหลมนกแก้ว 10 3 1 3 14
19 บ้านท่าอวน 10 1 1 0 12
20 นาอินวิทยาคม 9 8 2 6 19
21 ชุมชนบ้านโคน 9 7 1 4 17
22 พิชัยดาบหัก 1 9 6 3 3 18
23 บ้านท่าสัก 9 4 1 2 14
24 ชุมชนด่านวิทยา 9 2 0 1 11
25 ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 9 1 2 4 12
26 หมู่ห้าสามัคคี 9 1 2 0 12
27 บ้านห้วยใต้ 8 9 4 5 21
28 วัดบ้านใหม่ 8 4 2 0 14
29 ป่าขนุนเจริญวิทยา 8 4 1 1 13
30 บ้านเหล่าป่าสา 8 3 1 3 12
31 บ้านบึงท่ายวน 8 2 1 5 11
32 ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 7 11 2 4 20
33 สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 7 7 6 4 20
34 บ้านนายาง 7 6 2 4 15
35 วังโป่งดำรงวิทย์ 7 4 2 1 13
36 บ้านข่อยสูง 7 3 1 6 11
37 ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 7 2 6 3 15
38 จรัสศิลป์ 7 2 3 2 12
39 วัดบ้านเกาะ 7 2 1 1 10
40 บ้านป่าแต้ว 6 8 2 2 16
41 บ้านซ่านสามัคคี 6 5 3 1 14
42 วัดวังยาง 6 3 3 0 12
43 บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 6 2 3 2 11
44 บ้านแหลมถ่อนสามัคคี 6 2 3 0 11
45 เซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 6 0 1 0 7
46 บ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 5 10 8 8 23
47 ชุมชนบ้านวังหิน 5 8 1 3 14
48 น้ำริดราษฎร์บำรุง 5 6 1 1 12
49 บ้านเหล่า 5 3 0 2 8
50 อนุบาลชุมชนหัวดง 5 1 6 3 12
51 บ้านห้วยฉลอง 5 1 3 0 9
52 บ้านแสนขัน 4 10 9 4 23
53 บ้านปากคลอง 4 4 4 0 12
54 บ้านเด่นสำโรง 4 3 1 0 8
55 บ้านขอม 4 2 2 0 8
56 บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 4 2 0 4 6
57 บ้านนาอิซาง 4 1 1 3 6
58 เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 4 1 1 0 6
59 บ้านป่ากะพี้ 4 0 1 1 5
60 บ้านหลักร้อย 3 4 6 2 13
61 นานกกก 3 3 4 2 10
62 วัดพญาปันแดน 3 3 1 5 7
63 บ้านแพะ 3 2 4 4 9
64 บ้านท่าช้าง 3 2 4 0 9
65 วัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 3 2 1 2 6
66 วัดดงสระแก้ว 3 2 0 1 5
67 บ้านฟากบึง 3 2 0 0 5
68 บ้านวังโป่ง 3 1 3 0 7
69 วัดคลองนาพง 3 1 1 2 5
70 วัดห้องสูง 3 1 0 1 4
71 วัดวังผักรุง 3 1 0 1 4
72 พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 3 0 2 1 5
73 บ้านทุ่งป่ากระถิน 3 0 2 0 5
74 หวัวเฉียว 3 0 1 1 4
75 วัดน้ำใส 3 0 0 0 3
76 บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 3 0 0 0 3
77 บ้านกองโค 2 4 1 3 7
78 วัดคุ้งยาง 2 3 2 2 7
79 บ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 2 3 0 2 5
80 บ้านดารา 2 2 4 0 8
81 วัดแม่เฉย 2 2 2 4 6
82 เทศบาลวัดคลองโพธิ์ 2 2 2 0 6
83 บ้านงิ้วงาม 2 2 0 0 4
84 บ้านท่ามะปราง 2 2 0 0 4
85 บ้านหาดทับยา 2 2 0 0 4
86 ม่อนดินแดงวิทยาคม 2 1 2 3 5
87 ภราดานุสรณ์ 2 1 2 1 5
88 บ้านน้ำไคร้ 2 1 1 1 4
89 บ้านคลองละวาน 2 1 1 0 4
90 บ้านวังปรากฎ 2 1 0 1 3
91 บ้านคลองเรียงงาม 2 1 0 0 3
92 วัดโรงม้า 2 0 2 0 4
93 บ้านผักขวง 2 0 0 3 2
94 เทศบาลวัดท้ายตลาด 2 0 0 0 2
95 เทศบาลวัดไผ่ล้อม 2 0 0 0 2
96 บ้านท่าเดื่อ 2 0 0 0 2
97 บ้านหาดสองแคว 1 7 2 2 10
98 บ้านนาป่าคาย 1 4 2 2 7
99 บ้านหาดงิ้ว 1 4 0 0 5
100 บ้านคลองกล้วย 1 3 3 0 7
101 ด่านแม่คำมัน 1 3 2 2 6
102 วัดสิงห์ศรีสว่าง 1 3 2 0 6
103 ประชาชนอุทิศ 1 3 0 1 4
104 วัดดอนสัก 1 2 1 1 4
105 บ้านบ่อพระ 1 2 0 1 3
106 บ้านหนองกวาง 1 1 3 1 5
107 วัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 1 1 2 0 4
108 บ้านหาดเสือเต้น 1 1 1 2 3
109 บ้านดอนโพ 1 1 1 1 3
110 บ้านชำตก 1 0 3 1 4
111 วัดช่องลม 1 0 3 0 4
112 บ้านหน้าพระธาตุ 1 0 1 0 2
113 ร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 1 0 0 0 1
114 บ้านคลองกะชี 1 0 0 0 1
115 ไผ่ใหญ่ (กลุ่มเกษตรกรอุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
116 วัดใหม่ 1 0 0 0 1
117 บ้านหัวค่าย 1 0 0 0 1
118 เปี่ยมเมธีวิทยาคาร 1 0 0 0 1
119 วัดดอยแก้ว 0 4 1 2 5
120 ชายเขาวิทยา 0 4 1 1 5
121 วัดไร่อ้อย 0 4 0 2 4
122 บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 0 3 2 0 5
123 บ้านคุ้งตะเภา 0 3 0 1 3
124 วัดท่าทอง (นิมมานโกวิทยพิทยา) 0 2 2 0 4
125 หนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 0 2 2 0 4
126 บ้านขุนฝาง 0 2 1 2 3
127 สามัคยาราม 0 2 1 0 3
128 วัดดอกไม้ 0 2 0 1 2
129 บ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) 0 1 2 2 3
130 สามัคคีวิทยา 0 1 1 4 2
131 บ้านเต่าไหเหนือ 0 1 1 1 2
132 บ้านชำหนึ่ง 0 1 1 1 2
133 บ้านท้ายน้ำ 0 1 0 1 1
134 วัดนาทะเล 0 1 0 1 1
135 เทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) 0 1 0 0 1
136 บ้านคลองกะพั้ว 0 1 0 0 1
137 บ้านชำทอง 0 1 0 0 1
138 อนุบาลคริสเตียน 0 1 0 0 1
139 บ้านห้วยทราย 0 0 4 5 4
140 บ้านน้ำหมีใหญ่ 0 0 2 0 2
141 อุตรดิตถ์คริสเตียน 0 0 1 2 1
142 บ้านหัวหาด 0 0 1 1 1
143 บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 0 0 1 1 1
144 ราษฎร์อำนวย 0 0 1 0 1
145 บ้านวังสะโม 0 0 1 0 1
146 วัดทุ่งเศรษฐี 0 0 1 0 1
147 บ้านไชยมงคล 0 0 0 4 0
148 นาน้อยวิทยา 0 0 0 1 0
149 บ้านดินแดง 0 0 0 1 0
150 บ้านเด่นด่าน 0 0 0 1 0
151 บ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 1 0
152 ไร่อ้อย 0 0 0 1 0
153 บ้านคลองละมุง 0 0 0 0 0
รวม 765 432 275 262 1,472