สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 อนุบาลอุตรดิตถ์ 42 35 11 88
2 เทศบาลท่าอิฐ 13 4 4 21
3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 10 8 5 23
4 บ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) 9 8 3 20
5 บ้านวังถ้ำ 7 4 0 11
6 บ้านบึงท่ายวน 7 0 1 8
7 บ้านในเมือง 6 13 10 29
8 บ้านร้องลึก 6 6 4 16
9 บ้านวังดิน 6 5 5 16
10 หมู่ห้าสามัคคี 6 1 0 7
11 บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 5 6 4 15
12 เจริญวิทยา 5 4 2 11
13 บ้านปางวุ้น 5 3 5 13
14 ชุมชนวัดบรมธาตุ 5 2 3 10
15 วัดพระฝาง 4 4 5 13
16 ชุมชนบ้านดง 4 3 10 17
17 บ้านชำสอง 4 2 5 11
18 เทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร 4 0 0 4
19 พิชัยดาบหัก 1 3 3 2 8
20 บ้านท่าอวน 3 2 4 9
21 บ้านห้วยใต้ 3 1 3 7
22 บ้านข่อยสูง 3 1 2 6
23 บ้านท่าสัก 3 1 0 4
24 ป่าขนุนเจริญวิทยา 3 1 0 4
25 หวัวเฉียว 3 0 0 3
26 ชุมชนเมืองปากฝาง 2 3 5 10
27 นาอินวิทยาคม 2 2 2 6
28 น้ำริดราษฎร์บำรุง 2 2 0 4
29 ชุมชนบ้านโคน 2 1 4 7
30 บ้านเหล่าป่าสา 2 1 3 6
31 วัดอรัญญิการาม 2 1 1 4
32 ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) 2 1 1 4
33 วัดบ้านใหม่ 2 1 0 3
34 ชุมชนด่านวิทยา 2 0 3 5
35 อนุบาลชุมชนหัวดง 2 0 1 3
36 บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) 2 0 1 3
37 บ้านป่ากะพี้ 2 0 0 2
38 จรัสศิลป์ 1 3 1 5
39 บ้านเหล่า 1 3 1 5
40 วัดคุ้งยาง 1 2 1 4
41 วังโป่งดำรงวิทย์ 1 2 0 3
42 บ้านแพะ 1 2 0 3
43 วัดดงสระแก้ว 1 2 0 3
44 บ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) 1 1 6 8
45 บ้านแหลมถ่อนสามัคคี 1 1 3 5
46 บ้านซ่านสามัคคี 1 1 2 4
47 ชุมชนบ้านวังหิน 1 1 2 4
48 บ้านวังโป่ง 1 1 2 4
49 ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) 1 1 1 3
50 ม่อนดินแดงวิทยาคม 1 1 1 3
51 บ้านน้ำไคร้ 1 1 1 3
52 วัดแม่เฉย 1 1 0 2
53 บ้านวังปรากฎ 1 1 0 2
54 บ้านคลองเรียงงาม 1 1 0 2
55 บ้านขอม 1 0 2 3
56 แหลมนกแก้ว 1 0 1 2
57 บ้านปากคลอง 1 0 1 2
58 นานกกก 1 0 1 2
59 เทศบาลวัดคลองโพธิ์ 1 0 1 2
60 บ้านงิ้วงาม 1 0 1 2
61 วัดโรงม้า 1 0 1 2
62 เทศบาลวัดท้ายตลาด 1 0 1 2
63 บ้านคลองละวาน 1 0 0 1
64 บ้านนาป่าคาย 1 0 0 1
65 บ้านหนองกวาง 1 0 0 1
66 บ้านหาดเสือเต้น 1 0 0 1
67 บ้านชำตก 1 0 0 1
68 ร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) 1 0 0 1
69 เซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ 0 4 2 6
70 สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ 0 3 4 7
71 บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) 0 3 2 5
72 บ้านนาอิซาง 0 3 0 3
73 ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา 0 2 2 4
74 วัดบ้านเกาะ 0 2 1 3
75 บ้านหลักร้อย 0 2 1 3
76 บ้านนายาง 0 1 2 3
77 บ้านป่าแต้ว 0 1 2 3
78 วัดพญาปันแดน 0 1 1 2
79 บ้านท่าช้าง 0 1 1 2
80 วัดคลองนาพง 0 1 1 2
81 บ้านทุ่งป่ากระถิน 0 1 1 2
82 ภราดานุสรณ์ 0 1 1 2
83 วัดสิงห์ศรีสว่าง 0 1 1 2
84 บ้านห้วยฉลอง 0 1 0 1
85 วัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) 0 1 0 1
86 วัดห้องสูง 0 1 0 1
87 พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) 0 1 0 1
88 วัดน้ำใส 0 1 0 1
89 บ้านกองโค 0 1 0 1
90 เทศบาลวัดไผ่ล้อม 0 1 0 1
91 บ้านหาดงิ้ว 0 1 0 1
92 บ้านฟากบึง 0 0 3 3
93 บ้านหาดสองแคว 0 0 2 2
94 วัดวังยาง 0 0 1 1
95 บ้านแสนขัน 0 0 1 1
96 บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 0 0 1 1
97 บ้านท่าเดื่อ 0 0 1 1
98 วัดวังหมู (นิมมานโกวิท) 0 0 1 1
99 วัดช่องลม 0 0 1 1
100 บ้านคลองกะชี 0 0 1 1
101 ไผ่ใหญ่ (กลุ่มเกษตรกรอุปถัมภ์) 0 0 1 1
102 ชายเขาวิทยา 0 0 1 1
103 บ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) 0 0 1 1
104 บ้านเต่าไหเหนือ 0 0 1 1
105 เทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) 0 0 1 1
106 บ้านเด่นสำโรง 0 0 0 0
107 วัดวังผักรุง 0 0 0 0
108 บ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) 0 0 0 0
109 บ้านดารา 0 0 0 0
110 บ้านท่ามะปราง 0 0 0 0
111 บ้านหาดทับยา 0 0 0 0
112 บ้านผักขวง 0 0 0 0
113 บ้านคลองกล้วย 0 0 0 0
114 ด่านแม่คำมัน 0 0 0 0
115 ประชาชนอุทิศ 0 0 0 0
116 วัดดอนสัก 0 0 0 0
117 บ้านบ่อพระ 0 0 0 0
118 บ้านดอนโพ 0 0 0 0
119 บ้านหน้าพระธาตุ 0 0 0 0
120 วัดใหม่ 0 0 0 0
121 บ้านหัวค่าย 0 0 0 0
122 เปี่ยมเมธีวิทยาคาร 0 0 0 0
123 วัดดอยแก้ว 0 0 0 0
124 วัดไร่อ้อย 0 0 0 0
125 บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) 0 0 0 0
126 บ้านคุ้งตะเภา 0 0 0 0
127 วัดท่าทอง (นิมมานโกวิทยพิทยา) 0 0 0 0
128 หนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) 0 0 0 0
129 บ้านขุนฝาง 0 0 0 0
130 สามัคยาราม 0 0 0 0
131 วัดดอกไม้ 0 0 0 0
132 สามัคคีวิทยา 0 0 0 0
133 บ้านชำหนึ่ง 0 0 0 0
134 บ้านท้ายน้ำ 0 0 0 0
135 วัดนาทะเล 0 0 0 0
136 บ้านคลองกะพั้ว 0 0 0 0
137 บ้านชำทอง 0 0 0 0
138 อนุบาลคริสเตียน 0 0 0 0
139 บ้านห้วยทราย 0 0 0 0
140 บ้านน้ำหมีใหญ่ 0 0 0 0
141 อุตรดิตถ์คริสเตียน 0 0 0 0
142 บ้านหัวหาด 0 0 0 0
143 บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0
144 ราษฎร์อำนวย 0 0 0 0
145 บ้านวังสะโม 0 0 0 0
146 วัดทุ่งเศรษฐี 0 0 0 0
147 บ้านไชยมงคล 0 0 0 0
148 นาน้อยวิทยา 0 0 0 0
149 บ้านดินแดง 0 0 0 0
150 บ้านเด่นด่าน 0 0 0 0
151 บ้านแหลมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 0 0 0 0
152 ไร่อ้อย 0 0 0 0
153 บ้านคลองละมุง 0 0 0 0
รวม 224 189 178 591

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]