สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 164
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดอรัญญิการาม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ
2 พิชัยดาบหัก 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบึงพาด (นิคมราษฎร์สงเคราะห์) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 79 เงิน 4
5 ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 79 เงิน 4
6 ชุมชนบ้านวังหิน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 78 เงิน 6
7 บ้านดารา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 78 เงิน 6
8 บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 78 เงิน 6
9 วัดวังยาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 78 เงิน 6
10 หนองกลาย (ราษฎร์อุทิศวิทยา) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 78 เงิน 6
11 ชุมชนบ้านโคน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 76 เงิน 11
12 เทศบาลวัดคลองโพธิ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 76 เงิน 11
13 ชุมชนด่านวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 75 เงิน 13
14 ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 75 เงิน 13
15 วัดดอนสัก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 74 เงิน 15
16 ภราดานุสรณ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 72 เงิน 16
17 บ้านในเมือง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 68 ทองแดง 17
18 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 68 ทองแดง 17
19 บ้านห้วยฉลอง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 66 ทองแดง 19
20 บ้านขอม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 65 ทองแดง 20
21 บ้านหนองกวาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 65 ทองแดง 20
22 วัดดอยแก้ว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 64 ทองแดง 22
23 บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 63 ทองแดง 23
24 บ้านปากคลอง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 60 ทองแดง 24
25 บ้านปางวุ้น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 - -


วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 086
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เทศบาลท่าอิฐ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านในเมือง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 77.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาอินวิทยาคม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 76 เงิน 4
5 บ้านกองโค สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 73 เงิน 5
6 บ้านหาดสองแคว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 70 เงิน 6
7 วัดสิงห์ศรีสว่าง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 70 เงิน 6
8 ภราดานุสรณ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 69 ทองแดง 8
9 บ้านป่ากะพี้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 67.50 ทองแดง 9
10 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 66.50 ทองแดง 10
11 บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 63 ทองแดง 11
12 พิชัยดาบหัก 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 62 ทองแดง 12
13 ชุมชนบ้านวังหิน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 0 เข้าร่วม
14 บ้านชำสอง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 0 เข้าร่วม
15 บ้านหลักร้อย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 0 เข้าร่วม
16 บ้านแสนขัน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 0 เข้าร่วม
17 ประชาชนอุทิศ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 0 เข้าร่วม
18 วัดอรัญญิการาม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 0 เข้าร่วม
19 ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 - -


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 788
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแพะ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปางวุ้น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนเมืองปากฝาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 40 เข้าร่วม 4
5 ป่าขนุนเจริญวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 20 เข้าร่วม 5


ภาษาไทย
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 787
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านในเมือง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านทุ่งป่ากระถิน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 60 ทองแดง 4
5 บ้านร้องลึก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 60 ทองแดง 4
6 วัดพระฝาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 60 ทองแดง 4
7 เจริญวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 60 ทองแดง 4
8 ชุมชนเมืองปากฝาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 40 เข้าร่วม 8
9 นาอินวิทยาคม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 40 เข้าร่วม 8
10 บ้านซ่านสามัคคี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 40 เข้าร่วม 8
11 พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 40 เข้าร่วม 8
12 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 40 เข้าร่วม 8
13 บ้านแสนขัน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 20 เข้าร่วม 13


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 352
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 88.80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 87.60 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านท่าเดื่อ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 84.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เจริญวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 84 ทอง 4
5 บ้านบ่อพระ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 83.40 ทอง 5
6 แหลมนกแก้ว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 81.60 ทอง 6
7 บ้านเด่นสำโรง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 81.20 ทอง 7
8 บ้านแสนขัน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80.60 ทอง 8
9 เทศบาลท่าอิฐ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80.40 ทอง 9
10 บ้านท่ามะปราง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80.20 ทอง 10
11 บ้านในเมือง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 77.40 เงิน 11
12 บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 76.40 เงิน 12
13 ชุมชนวัดบรมธาตุ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 76.20 เงิน 13
14 บ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 76 เงิน 14
15 บ้านซ่านสามัคคี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 - -
16 บ้านวังดิน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 - -
17 พิชัยดาบหัก 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 737
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแหลมถ่อนสามัคคี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านในเมือง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 82 ทอง 4
5 บ้านห้วยฉลอง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 82 ทอง 4
6 นาอินวิทยาคม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 75 เงิน 6
7 บ้านป่าแต้ว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 74 เงิน 7
8 อนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 74 เงิน 7
9 บ้านทุ่งป่ากระถิน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 68 ทองแดง 9
10 สามัคยาราม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 68 ทองแดง 9
11 อนุบาลชุมชนหัวดง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 68 ทองแดง 9
12 เจริญวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 68 ทองแดง 9
13 ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 66 ทองแดง 13
14 บ้านท่าช้าง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 66 ทองแดง 13


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 369
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแหลมถ่อนสามัคคี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านชำสอง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านในเมือง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 91 ทอง 4
5 วัดบ้านเกาะ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 90 ทอง 5
6 บ้านห้วยฉลอง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 87 ทอง 6
7 แหลมนกแก้ว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 86 ทอง 7
8 ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 85 ทอง 8
9 วัดบ้านใหม่ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 85 ทอง 8
10 ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 85 ทอง 8
11 วัดวังยาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 82 ทอง 11
12 วัดใหม่ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 82 ทอง 11
13 ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 81 ทอง 13
14 บ้านป่าแต้ว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 74 เงิน 14
15 บ้านหาดทับยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 73 เงิน 15


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 811
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังถ้ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านชำสอง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยใต้ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 75 เงิน 4
5 อนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 71 เงิน 5
6 บ้านร้องลึก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 70 เงิน 6
7 บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 63 ทองแดง 7
8 บ้านบึงท่ายวน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 61 ทองแดง 8


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 755
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 250
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 034
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นานกกก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 243
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังถ้ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านร้องลึก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เซนต์แมรี่อุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 82 ทอง 4
5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80 ทอง 5


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 251
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ


คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 789
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านในเมือง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดพญาปันแดน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังถ้ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 79 เงิน 4
5 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 78 เงิน 5
6 บ้านทับใหม่ (ราษฎร์บำรุง) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 75 เงิน 6
7 เจริญวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 74 เงิน 7
8 วัดวังกะพี้ (วิเชียรประชานุกูล) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 72 เงิน 8
9 ชุมชนบ้านโคน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 70 เงิน 9
10 อนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 68 ทองแดง 10
11 วัดพระฝาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 66 ทองแดง 11
12 บ้านชำตก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 64 ทองแดง 12
13 เทศบาลวัดคลองโพธิ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 63 ทองแดง 13
14 บ้านนายาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 61 ทองแดง 14
15 บ้านนาป่าคาย สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 60 ทองแดง 15
16 ชุมชนบ้านวังหิน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 58 เข้าร่วม 16
17 วัดนาทะเล สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 56 เข้าร่วม 17


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 247
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังถ้ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 - -


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 757
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังถ้ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 756
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ


หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 758
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังถ้ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒


คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 790
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังถ้ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังดิน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดพระฝาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 72 เงิน 4
5 บ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 66 ทองแดง 5
6 บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 62 ทองแดง 6
7 อนุบาลชุมชนหัวดง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 60 ทองแดง 7
8 สวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 58 เข้าร่วม 8


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 810
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านในเมือง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ
2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังถ้ำ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 82 ทอง 4
5 จรัสศิลป์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 81 ทอง 5
6 อนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80 ทอง 6
7 บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 75 เงิน 7
8 บ้านท่าสัก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 74 เงิน 8
9 บ้านหาดสองแคว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 73 เงิน 9
10 บ้านท่ามะปราง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 72 เงิน 10
11 เทศบาลวัดคลองโพธิ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 71 เงิน 11
12 บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 60 ทองแดง 12


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 370
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หมู่ห้าสามัคคี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 90.20 ทอง ชนะเลิศ
2 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดพระฝาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 86.40 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านซ่านสามัคคี สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 83.20 ทอง 4
5 วังโป่งดำรงวิทย์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 82.80 ทอง 5
6 บ้านป่าแต้ว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 81.60 ทอง 6
7 เทศบาลท่าอิฐ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 81 ทอง 7
8 บ้านเด่นสำโรง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 80.60 ทอง 8
9 บ้านแสนขัน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 79.40 เงิน 9
10 บ้านชำหนึ่ง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 79.20 เงิน 10
11 บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 79.20 เงิน 10
12 ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 78 เงิน 12
13 ประชาชนอุทิศ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 76.80 เงิน 13
14 บ้านนายาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 75.60 เงิน 14
15 บ้านในเมือง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 75.40 เงิน 15
16 พิชัยดาบหัก 1 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 75.20 เงิน 16
17 บ้านท่ามะปราง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 74.60 เงิน 17
18 วัดอรัญญิการาม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 74.60 เงิน 17
19 วัดดอนสัก สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 74.40 เงิน 19
20 นาอินวิทยาคม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 74.20 เงิน 20
21 ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 73.80 เงิน 21
22 สามัคยาราม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 343
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เจริญวิทยา สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ


คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 017
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาอิซาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหาดสองแคว สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 75 เงิน 4
5 ชุมชนเมืองปากฝาง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 68 ทองแดง 5


คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 821
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านดง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านในเมือง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดอรัญญิการาม สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 47 เข้าร่วม 4
5 จรัสศิลป์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 43 เข้าร่วม 5
6 บ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 30 เข้าร่วม 6
7 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 25 เข้าร่วม 7


คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 820
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพญาปันแดน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสิงห์ศรีสว่าง สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 - -


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 337
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดบรมธาตุ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 335
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหัวหาด สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 - -


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 231
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบึงท่ายวน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ


เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 226
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบึงท่ายวน สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปางวุ้น สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑


คณิตศาสตร์
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 8 - 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 822
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านน้ำอ่าง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 6 เข้าร่วม ชนะเลิศ