งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภูมิภาค : ภาคเหนือ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ) จังหวัดพะเยา

เกณฑ์การแข่งขัน


​LOGO
งานมหกรรมควาสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
 ปีการศึกษา 2561 
ระดับชาติ ภูมิภาค:ภาคเหนือ
กลุ่มการศึกษาพิเศษ
(โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
 จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ที่  รายการ  Word   PDF 
1. SS-001-แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
2. SS-002-แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ – สกุล ผู้เข้าแข่งขัน
3. SS-003-แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอน
4. SS-004-แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อ – สกุล ผู้ฝึกสอน
5. SS-005-แบบหนังสือเพิ่มข้อมูลผู้ฝึกสอน
6. SS-006-แบบหนังสือขอเพิ่มนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
       
7. คู่มือการใช้งานระบบการแข่งขัน  
8. คู่มือ การแก้ไขชื่อของนักเรียน และครูผู้สอน  
9. คู่มือ การเปลี่ยนตัวของนักเรียน และครูผู้สอน  
10. คู่มือ การเพิ่มรูปในบัตรประจำตัวของนักเรียน และครูผู้สอน  
 การรายงานตัว ณ จุดแข่งขัน  [รายละเอียด]
 การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล ผู้เข้าแข่งขัน และครุผู้สอน [รายละเอียด]
    มีหลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว ดังนี้
      1. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้เข้าแข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้
      2. การแข่งขันประเภททีม สามารถเปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
          2.1 ทีม 2-3 คน         เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
          2.2 ทีม 4-6 คน         เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
          2.3 ทีม 7-10 คน       เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
          2.4 ทีม 11-20 คน     เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
          2.5 ทีม 20 คนขึ้นไป  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน
     3. การเปลี่ยนตัวครูผู้สอนในแต่ละกิจกรรม
              ต้องมีหนังสือยินยอมให้เปลี่ยนจากครูผู้สอนคนเดิม และผู้อำนวยการโรงเรียนลงนาม
          อนุญาตพร้อมทั้งสำเนาหนังสือดังกล่าว ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนแข่งขัน
         (วันรายงานตัว)ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 
วันเสาร์ ที่ 03 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:02 น.

ประชาสัมพันธ์ เว็บไชต์ระบบการลงทะเบียน 5-12 พฤศจิกายน 2561              
ส่งมอบชื่อผู้ใช้-รหัสผ่าน ให้โรงเรียน  13-21 พฤศจิกายน 2561  
เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู   22-29 พฤศจิกายน 2561  
ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู   30 พฤศจิกายน 2561  
ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 1-5  ธันวาคม 2561  
 เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู   6-10 ธันวาคม 2561  
จัดการแข่งขันระดับชาติ ภูมิภาค:ภาคเหนือ 11-12 ธันวาคม 2561 -ทางร่างกายฯ
  13-14 ธันวาคม 2561 -ทางการเห็น
  20-21 ธันวาคม 2561 


 
-ทางสติปัญญา
-ทางการได้ยิน
-บุคคลออทิสติก

 
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับชาติภูมิภาค:ภาคเหนือ   หลังจบการแข่งขัน   
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน   1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป     
วันอังคาร ที่ 09 ตุลาคม 2561 เวลา 16:58 น.

หนังสือประชาสัมพันธฺการสั่งจองเสื้อ คลิก
ใบสั่งจองเสื้อ คลิกเข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 16
จำนวนทีม 467
จำนวนนักเรียน 998
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 733
จำนวนกรรมการ 472
ครู+นักเรียน 1,731
ครู+นักเรียน+กรรมการ 2,203
ประกาศผลแล้ว 149/149 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 6
เมื่อวาน 8
สัปดาห์นี้ 14
สัปดาห์ที่แล้ว 74
เดือนนี้ 72
เดือนที่แล้ว 33
ปีนี้ 1,025
ทั้งหมด 86,551