งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จังหวัดพะเยา

เกณฑ์การแข่งขัน


​LOGO
งานมหกรรมควาสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน
ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
การศึกษาพิเศษ
(โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
 จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

 การรายงานตัว ณ จุดแข่งขัน
 การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล ผู้เข้าแข่งขัน
    มีหลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว ดังนี้
      1. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้เข้าแข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้
      2. การแข่งขันประเภททีม สามารถเปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
          2.1 ทีม 2-3 คน         เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
          2.2 ทีม 4-6 คน         เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
          2.3 ทีม 7-10 คน       เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
          2.4 ทีม 11-20 คน     เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
          2.5 ทีม 20 คนขึ้นไป  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน
 การเปลี่ยนตัวครูผู้สอนในแต่ละกิจกรรม
    ต้องมีหนังสือยินยอมให้เปลี่ยนจากครูผู้สอนคนเดิม และผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามอนุญาต
พร้อมทั้งสำเนาหนังสือดังกล่าว ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนแข่งขัน(วันรายงานตัว)
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 

 • เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู                               22-29 พฤศจิกายน 2561
 • ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู                    30 พฤศจิกายน 2561
 • ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ                1-5  ธันวาคม 2561
 • เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู                6-10 ธันวาคม 2561
 • จัดการแข่งขันระดับชาติ  (ภาคเหนือ)                11-12 ธันวาคม 2561  (ทางร่างกายฯ)
                                                                 13-14 ธันวาคม 2561   (ทางการเห็น)
 • ประกาศผลการแข่งขัน ระดับชาติ(ภาคเหนือ)      หลังจบการแข่งขัน
 • พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน                            24 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป

 • เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู                             1-8 ธันวาคม 2561
 • ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู                   9 ธันวาคม 2561
 • ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ               10-14 ธันวาคม 2561
 • เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู               15-19 ธันวาคม 2561
 • จัดการแข่งขันระดับชาติ  (ภาคเหนือ)                20-21 ธันวาคม 2561
 • ประกาศผลการแข่งขัน ระดับชาติ(ภาคเหนือ)      หลังจบการแข่งขัน
 • พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน                            1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
วันอังคาร ที่ 09 ตุลาคม 2561 เวลา 16:58 น.

หนังสือประชาสัมพันธฺการสั่งจองเสื้อ คลิก
ใบสั่งจองเสื้อ คลิกเข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 30
จำนวนทีม 0
จำนวนนักเรียน 0
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 0
จำนวนกรรมการ 0
ครู+นักเรียน 0
ครู+นักเรียน+กรรมการ 0

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 16
เมื่อวาน 239
สัปดาห์นี้ 533
สัปดาห์ที่แล้ว 5,937
เดือนนี้ 6,470
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 6,470
ทั้งหมด 6,470