สรุปผลการแข่งขัน
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภูมิภาค : ภาคเหนือ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเฉพาะความพิการ) ณ จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 11-12 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 ณโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 20-21 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา มีผลการแข่งขันดังนี้
อันดับที่ 1  โสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ ได้  38  เหรียญทอง  3  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 41 เหรียญ 
อันดับที่ 2  ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้  35  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 36 เหรียญ 
อันดับที่ 3  พิจิตรปัญญานุกูล จังหวัดพิจิตร ได้  33  เหรียญทอง  6  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ 
อันดับที่ 4  น่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ได้  31  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 42 เหรียญ 
อันดับที่ 5  โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้  30  เหรียญทอง  5  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 35 เหรียญ 
อันดับที่ 6  สอนคนตาบอดภาคเหนือฯ จังหวัดเชียงใหม่ ได้  28  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 30 เหรียญ 
อันดับที่ 7  กาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่ ได้  26  เหรียญทอง  12  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 38 เหรียญ 
อันดับที่ 8  แพร่ปัญญานุกูล จังหวัดแพร่ ได้  25  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   2  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 37 เหรียญ 
อันดับที่ 9  นครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์ ได้  23  เหรียญทอง  10  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 33 เหรียญ 
อันดับที่ 10  เชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย ได้  23  เหรียญทอง  9  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 32 เหรียญ 
อันดับที่ 11  พิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก ได้  20  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 24 เหรียญ 
อันดับที่ 12  โสตศึกษาจังหวัดตาก ได้  20  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 13  สอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่ ได้  19  เหรียญทอง  2  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 22 เหรียญ 
อันดับที่ 14  การศึกษาคนตาบอดลำปาง จังหวัดลำปาง ได้  11  เหรียญทอง  4  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 15 เหรียญ 
อันดับที่ 15  การศึกษาคนตาบอดแม่สายฯ จังหวัดเชียงราย ได้  5  เหรียญทอง  0  เหรียญเงิน   1  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 6 เหรียญ 
อันดับที่ 16  ศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์ฯ ได้  1  เหรียญทอง  1  เหรียญเงิน   0  เหรียญทองแดง   รวมทั้งสิ้น 2 เหรียญ