สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนพะเยา ค่ายพญางำเมือง ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 19.200861, 99.889683
2 ข่วงวัฒนธรรม ลานพ่อขุนงำเมือง พะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 19.169336, 99.895710
3 ที่ว่าการอำเภอจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา นางสาวสุพัตรา วันติย 19.337353, 100.134809 0955266598
4 มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 นางวิลัยพร ชัยเมือง 19.028759, 99.896331 0816363908
5 วัดห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา นางสาวมยุรี หงษ์สิบสอง 19.340191, 100.128348 0907589943
6 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 355 หมู่ 11 ถนนสนามกีฬา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 19.202014, 99.888967
7 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 141 หมู่10 ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 19.463603, 100.323756
8 สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายณัฐพงศ์ วงศ์ชัย 19.203063, 99.891892 0813874535
9 สวนสุขภาพเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 19.164021, 99.903296
10 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายนราวุธ สมศักดิ์ 19.161506, 99.994476 089997563
11 โรงเรียนจุนวิทยาคม 270 หมู่ 7 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 นางจินตนา ยศเรืองศักดิ์ 19.337260, 100.130821 0933074835
12 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 294 หมู่ 13 บ้านกว้าน ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 56000 19.226307, 99.957996
13 โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม 280 หมู่ 3 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 นายนราวุธ สมศักดิ์ 19.163788, 99.996864 089997563
14 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 189 หมู่ 6 ตำบล บ้านถ้ำ อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา 56120 19.068009, 100.058349
15 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 107 หมู่ 10 ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110 19.461970, 100.323038
16 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 97 ถนนประตูชัย ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 19.171463, 99.908873
17 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 217 หมู่ 6 บ้านห้วยลึก ตำบลตุ่น อำเภอ เมือง จังหวัดพะเยา 56000 นายไชยรัตน์ สุติบุตร์ 19.132096, 99.822532 0817968656
18 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 318 หมู่ที่ 10 ถนนพิศาล ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 56110 19.581249, 100.300240
19 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 9 หมู่ 17 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 56000 19.276772, 99.968402
20 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 248/1 ถ.พิศาล ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา 56110 ครูมณีรัตน์ ศรีจันทร์ 19.519157, 100.311595 0871747636
21 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 14 หมู่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 56130 19.374399, 99.787880

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]