งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 811,812 21 ธ.ค. 2561 09.00-10.30 รายงานตัว 07.30
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 811,812 22 ธ.ค. 2561 09.00-10.30 รายงานตัว 07.30
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 813,814 21 ธ.ค. 2561 09.00-10.30 รายงานตัว 07.30
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 813,814 22 ธ.ค. 2561 09.00-10.30 รายงานตัว 07.30
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 815,816 21 ธ.ค. 2561 09.00-10.30 รายงานตัว 07.30
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 1 ห้อง 815,816 22 ธ.ค. 2561 09.00-10.30 รายงานตัว 07.30
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 826,827 21 ธ.ค. 2561 09.00-10.30 รายงานตัว 07.30
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 826,827 22 ธ.ค. 2561 09.00-10.30 รายงานตัว 07.30
9 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 828 21 ธ.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30
10 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 828 22 ธ.ค. 2561 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 824,825 21 ธ.ค. 2561 09.00-10.00 รายงานตัว 07.30 แข่งขันจำนวน 6 บท
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคาร 8 ชั้น 2 ห้อง 824,825 22 ธ.ค. 2561 09.00-10.00 รายงานตัว 07.30 แข่งขันจำนวน 4 บท
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคารหอประชุม 21 ธ.ค. 2561 08.30 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อาคารหอประชุม 22 ธ.ค. 2561 08.30 เป็นต้นไป รายงานตัว 07.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]