งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา
ระหว่าง วันที่ 20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 22 ธ.ค. 2561 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 23 ธ.ค. 2561 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 22 ธ.ค. 2561 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 625 23 ธ.ค. 2561 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ห้องประชุมโรงอาหาร 22 ธ.ค. 2561 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ห้องประชุมโรงอาหาร 23 ธ.ค. 2561 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ตึกอำนวยการ ห้อง หอประชุม 22 ธ.ค. 2561 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ตึกอำนวยการ ห้อง หอประชุม 23 ธ.ค. 2561 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เวทีกลางแจ้ง สนามวอลเล่ย์บอล 22 ธ.ค. 2561 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ เวทีกลางแจ้ง สนามวอลเล่ย์บอล 23 ธ.ค. 2561 09.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]