งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์


*** มีประกาศมาใหม่จาก สพฐ. เรื่องรายการแข่งขันระดับภาค/ชาติ
      ให้ติดตามประกาศในเว็บไซต์  www.sillapa.net ***

♦ โรงเรียนแก้ไขและเปลี่ยนตัวผู้แข่งขัน/ครู ภายในเขตพื้นที่ 3-18 พ.ย. 2561
♦ โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับเขตพื้นที่ก่อนโอนข้อมูล 19-21 พ.ย. 2561 
♦ ผู้ดูแลระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการโอน 22-24 พ.ย. 2561
♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 25 พ.ย. 2561
 
ต่อจากนี้ไปใช้เว็บไซต์   //north68.sillapa.net
♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ  3 ธ.ค. 2561 
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ  3-9 ธ.ค. 2561
♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ  10 ธ.ค. 2561   
♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ  17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดพะเยา  21-23 ธ.ค. 2561


---------------------------------------------------


 
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
----------------------------------ระดับเขตพื้นที่-----------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 28-30 ส.ค. 2561
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  30  ส.ค. 2561 เวลา 22.00 น.
-------- ศูนย์แข่งขันประชุมสรุปงบประมาณ -------- 31 ส.ค. 2561 ณ ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขข้อมูลในระบบ 3-5 ก.ย 2561
   ♦ ปิดแก้ไขรายชื่อข้อมูล 5 ก.ย. 2561 เวลา 10.00 น.
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  6 ก.ย. 2561
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 10-11 ก.ย. 2561
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
 -------- ศูนย์แข่งขันพิมพ์เอกสารการแข่งขัน --------- 6-9 ก.ย. 2561
***********************************************

การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.ต้น
และ 
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.ปลาย

***  ให้โรงเรียนที่ส่งการแข่งขันส่งรูปเล่มรายงาน จำนวน 5 เล่ม ***
            ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561 ก่อนเวลา 16.00 น. 
             ที่ห้องพักครูคอมพิวเตอร์  อาคารมานิตธำรง ชั้น 4
             โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  อ.เมือง จ.ลำปาง

ติดต่อสอบถาม ครูเพ็ญนภา  เต็มกันทา  โทร 086-9161873
วันพฤหัสบดี ที่  30  สิงหาคม  2561  เวลา  14.30 น.
***********************************************
 
แจ้งรายการแข่งขันการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
1. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ 
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
2. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
    ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6
ให้โรงเรียนที่ส่งการแข่งขันทุกรายการทุกระดับชั้น
ส่งรูปเล่ม รายงานจำนวน 5 เล่ม

ณ ห้องธุรการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา
ภายในวันพฤหัสบดี  ที่  6  กันยายน  2561  ก่อนเวลา  16.00 น.
หมายเหตุ  ติดต่อสอบถาม ครุผ่องพรรณ  สัญญา  โทร 089 - 9987504
วันพฤหัสบดี  ที่  30  สิงหาคม  2561  เวลา  10.30 น.
*** มีประกาศมาใหม่จาก สพฐ. เรื่องรายการแข่งขันระดับภาค/ชาติ
      ให้ติดตามประกาศในเว็บไซต์  www.sillapa.net ***

♦ โรงเรียนแก้ไขและเปลี่ยนตัวผู้แข่งขัน/ครู ภายในเขตพื้นที่ 3-18 พ.ย. 2561
♦ โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับเขตพื้นที่ก่อนโอนข้อมูล 19-21 พ.ย. 2561 
♦ ผู้ดูแลระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการโอน 22-24 พ.ย. 2561
♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 25 พ.ย. 2561
 
ต่อจากนี้ไปใช้เว็บไซต์   //north68.sillapa.net
♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ  3 ธ.ค. 2561 
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ  3-9 ธ.ค. 2561
♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ  10 ธ.ค. 2561   
♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ  17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดพะเยา  21-23 ธ.ค. 2561
วันจันทร์ ที่ 01 ตุลาคม 2561 เวลา 11:59 น.

คุณสมบัติเครื่องที่ใช้แข่งขัน 
 - ฮาร์ดแวร์เป็นไปตามเกณฑ์ของ สพฐ. ที่กำหนดไว้ในเกณฑ์การแข่งขัน
 - ซอฟต์แวร์ ทุกเครื่องจะมีโปรแกรมพื้นฐานของไมโครซอฟต์ (Microsoft office)
 - ระบบปฏิบัติการมีดังนี้
      * ห้อง คอม 1    wimdows 8.1  64 bits
      * ห้อง คอม 2    wimdows 8.1  64 bits
      * ห้อง คอม 3    wimdows 7     64 bits
      * ห้อง คอม 4    wimdows 7     64 bits
      * ห้อง คอม 5    wimdows 7     64 bits
      * ห้อง คอม 6    wimdows 10   64 bits
   *** ให้ผู้แข่งขันนำชุดไมโครโฟนและหูฟังมาเอง ***   

ข้อห้าม  (ยกเว้นโครงงาน)
    1. ห้ามใช้เม้าท์ปากกา
    2. ห้ามใช้ชุดเครื่องเสียงหรือลำโพงที่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่น
    3. ห้ามใช้แฟล็ซไดร์ฟ

- การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.ต้น
  และ 
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.ปลาย
***  ให้โรงเรียนที่ส่งการแข่งขันส่งรูปเล่มรายงาน จำนวน 5 เล่ม ***
            ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561 ก่อนเวลา 16.00 น. 
             ที่ห้องพักครูคอมพิวเตอร์  อาคารมานิตธำรง ชั้น 4
             โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  อ.เมือง จ.ลำปาง

ติดต่อสอบถาม ครูเพ็ญนภา  เต็มกันทา  โทร 086-9161873

วันเสาร์ ที่ 08 กันยายน 2561 เวลา 06:58 น.
การประกวดภาพยนตร์สั้น
ระดับชั้นม.ต้นและ ม.ปลาย
 1. การนำเสนอใช้เวลาไม่เกิน  3 นาที
 2. เตรียมผลงานในการประกวดมาในวันแข่งขันประกอบด้วย
  ผลงานนำเสนอ 1 ชุด และส่งกรรมการ 5 ชุด
 3. เนื้อหาการนาเสนอภายใต้แนวคิด “องค์ความรู้สู่ชุมชน”
  เป็นการนาเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จาก
  การเรียนไปช่วยให้ชุมชนของตนเองได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้
  ที่เหมาะสม และตรงตามความต้องการของคนในพื้นที่
วันพฤหัสบดี ที่ 06 กันยายน 2561 เวลา 03:29 น.
หัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech ม. ต้น
1. Social Media
2. Environment
3. Traveling
4. Education

หัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech ม. ปลาย
1. Environment: How to save environment
2. Education & Profession: My future Career
3. Science & Technology: How social media affects your life

   - การแข่งขัน Skit ม.ต้นและม.ปลาย
         ให้ส่งบทละครที่โต๊ะลงทะเบียนให้กรรมการก่อนการแข่งขันจำนวน  5 ชุด
   - การแข่งขัน Story Telling ม.ต้นและม.ปลาย
         ให้ส่งบทนิทานที่โต๊ะลงทะเบียนให้กรรมการก่อนการแข่งขันจำนวน 5 ชุด
    - การแข่งขัน Multi Skills Competition 
         
ให้นักเรียนที่เข้าแข่งขันทุกโรงเรียนให้นำสีไม้มาด้วย
    - การแข่งขัน Crossword
         ให้แต่ละโรงเรียนที่เข้าแข่งขันให้นำอุปกรณ์การแข่งcrossword มาโรงเรียนละ 1ชุด และแต่ละทีมเตรียม
         smart phone ระบบ android หรือ tablet สำหรับจับเวลาเพิ่มเติมโดย 
         ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นในApp Store คำว่า Scrabble Clock
วันพุธ ที่ 05 กันยายน 2561 เวลา 07:23 น.


วันอังคาร ที่ 04 กันยายน 2561 เวลา 03:41 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 19
จำนวนทีม 696
จำนวนนักเรียน 1,370
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 966
จำนวนกรรมการ 588
ครู+นักเรียน 2,336
ครู+นักเรียน+กรรมการ 2,924
ประกาศผลแล้ว 166/211 (78.67%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 6
สัปดาห์ที่แล้ว 3
เดือนนี้ 20
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 20
ทั้งหมด 81,560