แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.แม่ฮ่องสอน 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 132 96 80% 19 15.83% 4 3.33% 1 0.83% 120
2 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 103 83 83% 13 13% 2 2% 2 2% 100
3 โรงเรียนปายวิทยาคาร 87 66 78.57% 14 16.67% 2 2.38% 2 2.38% 84
4 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 70 47 70.15% 12 17.91% 3 4.48% 5 7.46% 67
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน 62 40 71.43% 10 17.86% 3 5.36% 3 5.36% 56
6 โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ 56 30 61.22% 10 20.41% 4 8.16% 5 10.2% 49
7 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 34 41 22 59.46% 2 5.41% 6 16.22% 7 18.92% 37
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 31 15 51.72% 7 24.14% 6 20.69% 1 3.45% 29
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]