แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 155 130 84.97% 14 9.15% 8 5.23% 1 0.65% 153
2 โรงเรียนหนองบัว 160 111 75.51% 19 12.93% 11 7.48% 6 4.08% 147
3 โรงเรียนนครสวรรค์ 117 98 91.59% 8 7.48% 0 0% 1 0.93% 107
4 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 129 90 72.58% 23 18.55% 9 7.26% 2 1.61% 124
5 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 112 86 78.18% 16 14.55% 7 6.36% 1 0.91% 110
6 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 115 81 72.97% 21 18.92% 6 5.41% 3 2.7% 111
7 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 126 81 66.94% 20 16.53% 13 10.74% 7 5.79% 121
8 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 122 80 67.23% 24 20.17% 13 10.92% 2 1.68% 119
9 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 131 71 55.04% 39 30.23% 11 8.53% 8 6.2% 129
10 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 101 60 65.22% 19 20.65% 9 9.78% 4 4.35% 92
11 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 101 60 63.83% 17 18.09% 11 11.7% 6 6.38% 94
12 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 97 56 58.95% 26 27.37% 8 8.42% 5 5.26% 95
13 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 94 54 60.67% 22 24.72% 8 8.99% 5 5.62% 89
14 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 85 50 61.73% 13 16.05% 11 13.58% 7 8.64% 81
15 โรงเรียนพระบางวิทยา 81 39 50.65% 16 20.78% 11 14.29% 11 14.29% 77
16 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 64 32 55.17% 16 27.59% 4 6.9% 6 10.34% 58
17 โรงเรียนโกรกพระ 53 31 59.62% 6 11.54% 9 17.31% 6 11.54% 52
18 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 68 30 47.62% 20 31.75% 6 9.52% 7 11.11% 63
19 โรงเรียนตะคร้อพิทยา 65 29 48.33% 15 25% 10 16.67% 6 10% 60
20 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 70 27 42.19% 19 29.69% 13 20.31% 5 7.81% 64
21 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 51 27 56.25% 17 35.42% 2 4.17% 2 4.17% 48
22 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 63 27 51.92% 16 30.77% 5 9.62% 4 7.69% 52
23 โรงเรียนวังข่อยพิทยา 59 24 45.28% 15 28.3% 8 15.09% 6 11.32% 53
24 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม 41 23 60.53% 10 26.32% 4 10.53% 1 2.63% 38
25 โรงเรียนวังบ่อวิทยา 49 21 50% 8 19.05% 7 16.67% 6 14.29% 42
26 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 48 19 43.18% 17 38.64% 4 9.09% 4 9.09% 44
27 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 43 18 43.9% 11 26.83% 8 19.51% 4 9.76% 41
28 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 46 18 43.9% 8 19.51% 9 21.95% 6 14.63% 41
29 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 48 17 39.53% 14 32.56% 9 20.93% 3 6.98% 43
30 โรงเรียนพนมรอกวิทยา 44 17 39.53% 11 25.58% 13 30.23% 2 4.65% 43
31 โรงเรียนปรียาโชติ 39 17 48.57% 4 11.43% 8 22.86% 6 17.14% 35
32 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 32 16 50% 6 18.75% 4 12.5% 6 18.75% 32
33 โรงเรียนหนองโพพิทยา 55 14 28.57% 17 34.69% 9 18.37% 9 18.37% 49
34 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 35 14 40% 10 28.57% 8 22.86% 3 8.57% 35
35 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 23 13 65% 3 15% 1 5% 3 15% 20
36 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 25 12 57.14% 2 9.52% 3 14.29% 4 19.05% 21
37 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 47 11 26.83% 14 34.15% 9 21.95% 7 17.07% 41
38 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 46 11 28.95% 9 23.68% 11 28.95% 7 18.42% 38
39 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม 31 10 55.56% 6 33.33% 1 5.56% 1 5.56% 18
40 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม 18 8 50% 4 25% 3 18.75% 1 6.25% 16
41 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 18 8 47.06% 3 17.65% 5 29.41% 1 5.88% 17
42 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 20 7 41.18% 3 17.65% 3 17.65% 4 23.53% 17
43 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา 32 6 19.35% 12 38.71% 7 22.58% 6 19.35% 31
44 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 39 6 20% 9 30% 9 30% 6 20% 30
45 โรงเรียนปวีณาวิทยา 8 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
46 โรงเรียนพยุหะวิทยา 29 4 30.77% 2 15.38% 4 30.77% 3 23.08% 13
47 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 15 3 21.43% 4 28.57% 2 14.29% 5 35.71% 14
48 โรงเรียนประชานุเคราะห์ 9 2 22.22% 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 9
49 โรงเรียนนิมิตศึกษา 3 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
50 โรงเรียนวัดท่าพระเจริญพรตวิทยา 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]