งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

กรณีที่เปลี่ยนชื่อครูและนักเรียนผู้ฝึกสอน ให้เลือกเมนูแก้ไขข้อมูลและทำการยืนยันข้อมูล ระบบจะทำการเปลี่ยนแปลงให้หลังจาก1วัน

ข่าวประชาสัมพันธ์


ตอนนี้ สพม.42 ได้โอนข้อมูลไปยัง พะเยาแล้ว ให้ รร.ที่เป็นตัวแทนของ สพม.42 เข้าไปดู/ตรวจสอบข้อมูล นักเรียน ครู โดยใช้  User/password เดิมของ รร. และเข้าไปอัพโหลดรูป นักเรียน ครูผู้ฝึกซ้อม ก่อนพิมพ์บัตรนะครับที่เวปไซค์ของ พะเยา หรือลิงค์ที่แนบมานี้ (งานศิลปหัตถกรรมฯ-พะเยา)
การแก้ข้อมูล เปลี่ยนตัวนักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน
          โรงเรียนที่ได้ทำหนังสือข้อแก้ไขข้อมูล เปลี่ยนตัว นักเรียน/ครูฝึกฝึกสอนให้กับแต่ละศูนย์การจัดการเรียนรู้ฯ แล้วผลปรากฎว่ายังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง/แก้ไข ข้อมูลให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้
          1.  ข้อมูลผิด เช่น คำนำหน้าชื่อ หรือชื่อ-สกุล ให้กรอกข้อมูลที่นี้ได้เลย
          2.  เปลี่ยนตัวให้กรอกข้อมูล ในข้อที่ 1 และส่งสำเนาหนังสือขอแก้ไข/เปลียนตัว มายัง E-mail : [email protected]

หมายเหตุ เครือข่ายฯ โอนข้อมูลทั้งหมดไปยัง ระดับชาติ จังหวัดพะเยาในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งหลังจากวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 แล้วนั้นจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใดๆได้ แต่โรงเรียนยังสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้สำหรับรายการแข่งขันฯที่โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของสพม.42 ที่เวปไซค์ของพะเยาตามกำหนดเวลาของพะเยา 
1.  วันและเวลาสถานที่ในการแข่งขันฯ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(นักเรียนพิเศษ)
เป็นวัน เวลาเดียวกันกับนักเรียนกลุ่มปกติ
2. 
เรื่องการแต่งกายในการแข่งนาฏศิลป์ ใส่ผ้าโจง ที่ฝึกรำไม่ต้องแต่งชุดการแสดง
วันพุธ ที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 15:39 น.
ในการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี ส่งเล่มรายงานโครงงานฉบับสมบูรณฺ์จำนวน 3 เล่มในวันแข่งขันฯ
วันพุธ ที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 15:39 น.
ประกาศ สพม.42
เรื่องการแต่งตั้งอนุคณะกรรมการการจัดการแข่งขัน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน (ระดับเขตพื้นที่)
ปีการศึกษา 2561
1.ประกาศฯ
2.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ-คหกรรม-เกษตรกรรม-อุตสาหกรรม-คอมพิวเตอร์-หุ่นยนต์
3
.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
4.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
5.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
6.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
7.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
8.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
9.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรี่ยน
    10.1 ลูกเสือ
    10.2 YC
    10.3 ส่งเสริมรักษ์การอ่าน
วันอาทิตย์ ที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 16:13 น.

1. บัตรของนักเรียน และครูผู้ฝึกซ้อม ไม่ต้องพิมพ์สามารถใช้บัตรนักเรียน หรือบัตรประชาชนแทนได้
2. เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน และครูผู้ฝึกซ้อม สามารถพิมพ์ได้หลังจากมีการตัดสินผลการแข่งขันแล้ว โดยใช้เมนูด้านซ้ายมือ

การเปลียนตัวนักเรียน/ครูผู้ฝึกซ้อม
       ระบบได้ปิดการเปลี่ยนตัว/แก้ไขข้อมูลนักเรียนแล้ว หากโรงเรียนใดมีความจำเป็นและเหตุผลจะขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล และเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันฯ และครูผู้ฝึกซ้อม สามารถทำหนังสือไปยังประธานศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นคณะจัดการแข่งขันฯ ซึ่งให้นำมายื่น ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขันแต่ละจุด ในวันที่แข่งขันฯ ดังตัวอย่างหนังสือ (หนังสือเปลียนตัวครู /หนังสือเปลี่ยนตัวนักเรียน doc 1 , 2 /pdf 1 , 2

วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

ปิดระบบการสมัครฯในวันที่ 10 ตุลาคม  
หากมีข้อสงสัยสามารถถามได้ที่ รร.นครสวรรค์   โทร.086-4616139  

ระบบจะเปิดให้ทำการแก้ไข/เปลี่ยนตัว นักเรียนและครู
ในระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม-5พฤศจิกายน 2561

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 52
จำนวนทีม 3,065
จำนวนนักเรียน 7,087
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,728
จำนวนกรรมการ 1,478
ครู+นักเรียน 11,815
ครู+นักเรียน+กรรมการ 13,293
ประกาศผลแล้ว 233/241 (96.68%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 3
สัปดาห์นี้ 4
สัปดาห์ที่แล้ว 21
เดือนนี้ 16
เดือนที่แล้ว 20
ปีนี้ 262
ทั้งหมด 394,745