แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 141 119 86.86% 13 9.49% 4 2.92% 1 0.73% 137
2 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 104 87 86.14% 12 11.88% 1 0.99% 1 0.99% 101
3 โรงเรียนดงขุยวิทยาคม 105 77 73.33% 12 11.43% 8 7.62% 8 7.62% 105
4 โรงเรียนเสรีศึกษา 109 68 63.55% 26 24.3% 9 8.41% 4 3.74% 107
5 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 75 47 63.51% 15 20.27% 10 13.51% 2 2.7% 74
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ 72 37 53.62% 13 18.84% 13 18.84% 6 8.7% 69
7 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 63 28 45.9% 17 27.87% 12 19.67% 4 6.56% 61
8 โรงเรียนชนแดนวิทยาคม 60 28 48.28% 16 27.59% 8 13.79% 6 10.34% 58
9 โรงเรียนเนินพิทยาคม 48 26 55.32% 10 21.28% 6 12.77% 5 10.64% 47
10 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 51 25 53.19% 6 12.77% 9 19.15% 7 14.89% 47
11 โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา 54 23 44.23% 11 21.15% 8 15.38% 10 19.23% 52
12 โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม 46 22 52.38% 8 19.05% 7 16.67% 5 11.9% 42
13 โรงเรียนวังโป่งศึกษา 54 19 35.85% 20 37.74% 8 15.09% 6 11.32% 53
14 โรงเรียนเทศบาล ๓ (ชาญวิทยา) 29 15 53.57% 4 14.29% 5 17.86% 4 14.29% 28
15 โรงเรียนวัชรชัย 38 11 32.35% 8 23.53% 9 26.47% 6 17.65% 34
16 โรงเรียนพัชรพิทยาคม 22 10 45.45% 5 22.73% 6 27.27% 1 4.55% 22
17 โรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
18 โรงเรียนปริยัติธรรมสามัญวัดมหาธาตุ 12 1 9.09% 1 9.09% 6 54.55% 3 27.27% 11
19 โรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
20 โรงเรียนกิตติพิทยา 6 0 0% 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 6
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ครูนาจรี รามศิริ โทร.086-0944987 หรือ รองฯ นิรุทธ์ แก้วนิคม โทร.081-6607989
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]