งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 กำหนดการและสถานท่ี่จัดการแข่งขันระดับภาคเหนือ 
 การเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 
 หัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับ ม.4-ม.6 
 หัวข้อการแข่งขัน Impromptu Speech ระดับ ม.1-ม.3 
 คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน 
 หัวข้อ การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-3, ม.4-6
 
 
    การรายงานตัว ณ จุดแข่งขัน
    การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
   มีหลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว ดังนี้
      1. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้เข้าแข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้
      2. การแข่งขันประเภททีม สามารถเปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
          2.1 ทีม 2-3 คน         เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
          2.2 ทีม 4-6 คน         เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
          2.3 ทีม 7-10 คน       เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
          2.4 ทีม 11-20 คน     เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
          2.5 ทีม 20 คนขึ้นไป  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน
 
 
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 5-15 ก.ย. 2561
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  15 ก.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 16 ก.ย. 2561
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  18 ก.ย. 2561
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 24-25 ก.ย. 2561
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 1 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับชาติ(ภาคเหนือ)-----------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2561
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2561
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2561
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดพะเยา 21-23 ธ.ค. 2561
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 21
จำนวนทีม 1,099
จำนวนนักเรียน 2,456
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,650
จำนวนกรรมการ 843
ครู+นักเรียน 4,106
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,949
ประกาศผลแล้ว 196/232 (84.48%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 5
สัปดาห์นี้ 6
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 11
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 11
ทั้งหมด 120,094