งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.40) กลุ่ม 3

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 หนังสือนำประกาศ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 (Download)
 ประกาศสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม (Download)
 ประกาศคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน (ตัวจริง) (Download)
 ประกาศคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ (Download)
 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน
 สถานที่ประชุมคณะกรรมการตัดสินการเเข่งขันแต่ละกิจกรรม
 กำหนดการพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 สพม.40 กลุ่ม 3 
 
 
 ประกาศ รายการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  
 ประกาศ รายการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6 

 ประกาศ รายการท่องอาขยานทำนองเสนาะ 
 ประกาศ รายการเขียนเรียงความ ม.1-3 
 ประกาศ รายการพินิจวรรณคดี  ม.4-6 
 ประกาศ รายการการทำหนังสือเล่มเล็ก 
 ประกาศ รายการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย  
 ประกาศ รายการคำคม ม.1-3 เเละ ม.4-6  

 ประกาศ รายการตอบปัญหาสุขศึกษาเเละพลศึกษา 

 ประกาศ รายการสร้าง Web Applications 
 คุณสมบัติเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขัน 
 ประกาศ รายการแข่งขัน Motion Infographics 
 ประกาศ รายการตัดต่อภาพยนตร์ 

 ประกาศ รายการอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.1-3 
 ประกาศ รายการอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.4-6 
 ประกาศ รายการแข่งขัน ซูโดกุ 
 ประกาศเพิ่มเติม รายการแข่งขัน ซูโดกุ ม.1-3 เเละ ม.4-6 
 ประกาศ รายการแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-3 เเละ ม.4-6 
 ประกาศ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP 

 ประกาศ มติที่ประชุมกรรมการการแข่งขันภาษาจีน  
 ประกาศ หัวข้อเเข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) 
 ประกาศ การแข่งขัน Multi Skills 
 ประกาศ ให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขัน crossword ทั้งม.ต้น และม.ปลาย
     Download app. Scrabble Clock มาด้วย 

 ประกาศ การแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์  ม.1-3 

 ประกาศ การแข่งขันคอมพิวเตอร์ทุกรายการ 

 ประกาศ การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  

 ประกาศเพิ่มเติม การแข่งขัน Multi Skill ม.1-3 เเละ ม.4-6 

แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าเเข่งขันเเละครูผู้ฝึกสอน
    การรายงานตัว ณ จุดแข่งขัน  (Download)
    การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ-สกุล ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน (Doc) , (PDF)
   มีหลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว ดังนี้
      1. การแข่งขันประเภทเดี่ยวหรือมีผู้เข้าแข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้
      2. การแข่งขันประเภททีม สามารถเปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
          2.1 ทีม 2-3 คน         เปลี่ยนตัวได้ 1 คน
          2.2 ทีม 4-6 คน         เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
          2.3 ทีม 7-10 คน       เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
          2.4 ทีม 11-20 คน     เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
          2.5 ทีม 20 คนขึ้นไป  เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน
 
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :. 
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 4 – 15 ก.ย. 2561
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  15 ก.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 16 - 18 ก.ย. 2561
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  19 ก.ย. 2561
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 24 -25 ก.ย. 2561
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 1 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับชาติ(ภาคเหนือ)-----------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2561
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2561
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2561
   ♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดพะเยา 21-23 ธ.ค. 2561
แผนผังโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์คลิกขวา >> เปิดรูปภาพในเเท็บใหม่ เพื่อดูเเผนผังขนาดใหญ่

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 32
จำนวนทีม 1,495
จำนวนนักเรียน 3,055
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,181
จำนวนกรรมการ 2,100
ครู+นักเรียน 5,236
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,336
ประกาศผลแล้ว 190/190 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 12
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 19
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 19
ทั้งหมด 170,918