แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 121 101 88.6% 10 8.77% 3 2.63% 0 0% 114
2 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 109 78 73.58% 13 12.26% 8 7.55% 7 6.6% 106
3 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 102 66 68.75% 21 21.88% 7 7.29% 2 2.08% 96
4 โรงเรียนตะพานหิน 84 66 81.48% 11 13.58% 4 4.94% 0 0% 81
5 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 82 47 58.02% 17 20.99% 11 13.58% 6 7.41% 81
6 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 56 35 63.64% 12 21.82% 5 9.09% 3 5.45% 55
7 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 64 34 53.97% 16 25.4% 9 14.29% 4 6.35% 63
8 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 76 31 43.66% 19 26.76% 11 15.49% 10 14.08% 71
9 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 65 30 49.18% 14 22.95% 10 16.39% 7 11.48% 61
10 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 77 28 36.84% 29 38.16% 10 13.16% 9 11.84% 76
11 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 64 25 40.98% 16 26.23% 16 26.23% 4 6.56% 61
12 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 43 20 46.51% 12 27.91% 7 16.28% 4 9.3% 43
13 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 50 19 38% 17 34% 8 16% 6 12% 50
14 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 44 19 44.19% 9 20.93% 10 23.26% 5 11.63% 43
15 โรงเรียนอนุบาลวชิร 30 19 63.33% 3 10% 6 20% 2 6.67% 30
16 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 49 18 39.13% 13 28.26% 9 19.57% 6 13.04% 46
17 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 44 18 43.9% 11 26.83% 6 14.63% 6 14.63% 41
18 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 41 18 45% 5 12.5% 11 27.5% 6 15% 40
19 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 31 17 58.62% 8 27.59% 3 10.34% 1 3.45% 29
20 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 48 15 34.88% 13 30.23% 10 23.26% 5 11.63% 43
21 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 30 15 50% 9 30% 3 10% 3 10% 30
22 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 33 14 42.42% 8 24.24% 7 21.21% 4 12.12% 33
23 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 30 13 43.33% 5 16.67% 10 33.33% 2 6.67% 30
24 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 42 12 32.43% 17 45.95% 6 16.22% 2 5.41% 37
25 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 39 12 32.43% 12 32.43% 9 24.32% 4 10.81% 37
26 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 31 12 41.38% 6 20.69% 7 24.14% 4 13.79% 29
27 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 33 11 36.67% 8 26.67% 7 23.33% 4 13.33% 30
28 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 33 11 33.33% 7 21.21% 9 27.27% 6 18.18% 33
29 โรงเรียนเมธีพิทยา 30 11 37.93% 6 20.69% 9 31.03% 3 10.34% 29
30 โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน 26 10 38.46% 8 30.77% 6 23.08% 2 7.69% 26
31 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 19 10 55.56% 4 22.22% 4 22.22% 0 0% 18
32 โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 28 9 33.33% 10 37.04% 6 22.22% 2 7.41% 27
33 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 35 8 24.24% 14 42.42% 9 27.27% 2 6.06% 33
34 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 18 7 38.89% 8 44.44% 1 5.56% 2 11.11% 18
35 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 15 6 42.86% 4 28.57% 4 28.57% 0 0% 14
36 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 36 5 13.89% 11 30.56% 10 27.78% 10 27.78% 36
37 โรงเรียนหัวเฉียว 20 5 29.41% 4 23.53% 6 35.29% 2 11.76% 17
38 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 11 5 45.45% 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 11
39 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 11 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
40 โรงเรียนวังกรดพิทยา 7 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
41 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 19 3 16.67% 6 33.33% 6 33.33% 3 16.67% 18
42 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 17 2 11.76% 5 29.41% 8 47.06% 2 11.76% 17
43 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
44 โรงเรียนจันทวิทยา 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาวศุภวรรณ ทุนกาศ โทร.081-0394646 และนางสาวนัยรัตน์ ชัยสุข 081-8866790
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]