งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพิจิตร ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 31 ส.ค.– 10 ก.ย. 2561
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  11 ก.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ 11-15 ก.ย. 2561
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู  19 ก.ย. 2561
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 22-23 ก.ย. 2561
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 24 ก.ย. 2561 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับชาติ(ภาคเหนือ)-----------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2561
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2561
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2561
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดพะเยา 21-23 ธ.ค. 2561
แก้ไขเวลาการแข่งขัน
1. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3  จากเวลา 09.00-12.00 น. เป็น 09.00-13.00 น.
2. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 จากเวลา 13.00 - 16.00 น. เป็นเวลา 13.00-17.00 น.
วันเสาร์ ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 15:28 น.
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
- หัวข้อการแข่งขัน  เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พลายแก้วเป็นชู้กับนางพิม
วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 15:01 น.
แจ้งเปลี่ยนสถานที่แข่งขัน
-การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
-การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
เปลี่ยนสถานที่แข่งขัน จากหัวมุมอาคาร 4
เป็น  
บริเวณ หัวมุมอาคาร 5 ด้านใต้ติดกับอาคารศิลปะ

**ให้ผู้แข่งขันมารายงานตัว เวลา 08.30 น.
วันศุกร์ ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 10:44 น.
กลุ่มสาระฯ  ภาษาไทย
- รายการการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 
เปลี่ยนสถานที่และเวลา 
เดิม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องโสตฯ เวลา 10.30-11.30 น.
เปลี่ยนเป็น อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 เวลา 09.00-10.00น.

 
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 17:31 น.
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตร (แก้ไข)  คลิกที่นี่
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 15:01 น.
หัวข้อการแข่งขันกลุ่มสาระฯ  ภาษาต่างประเทศ  คลิกที่นี่
วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 17:19 น.
กำหนดการพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม     
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดพิจิตร
  คลิกที่นี่

 
วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 10:41 น.
แจ้งรายละเอียดการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย  คลิกที่นี่
วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 15:07 น.
แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่การแข่งขัน
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
-การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
เปลี่ยนเวลาการแข่งขันจาก  13.00 – 16.00 น. เป็น 09.00- 12.00 น.

กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
- การประกวดเพลงคุณธรรม ท.4-ม.6
เปลี่ยนสถานที่ จากห้อง 124 เป็นห้อง 122
-การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 และม.4-ม.6
 เปลี่ยนสถานที่ จาก อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 และ 123  เป็นห้องเกียรติยศ
- การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
เปลี่ยนสถานที่ จากอาคาร 4 ชั้น 2 ห้องจริยธรรมเป็น อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 411
-การประกวดสวดมนต์แปลภาษาอังกฤษ
เปลี่ยนสถานที่จากอาคาร 1 ชั้น 2 ห้องเกียรติยศ เป็นห้อง 123

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
-การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
เปลี่ยนสถานที่แข่งขัน จากสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เป็นเวทีอาคาร 3
เปลี่ยนเวลา จาก 09.00 – 12.00 น. เป็น เวลา 10.00 น.-12.00 น.
- รายการคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 และรายการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา (มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6
เปลี่ยนสถานที่จากสนามฟุตบอลหน้าเทียม เป็นหอประชุมประชุมปัญจมาภิรมย์

กลุ่มสาระฯ ศิลปะ (นาฏศิลป์)
เปลี่ยนสถานที่ทุกรายการ  จาก หอประชุมบงกชแก้ว (ห้องกลาง) เป็นอาคารศิลปะ ชั้น 2 ห้องนาฏศิลป์
- การแข่งขันแสดงตลก
เปลี่ยนสถานที่จากอาคาร 3 เวทีต้านยาเสพติด เป็นอาคารศิลปะ ชั้น 2 ห้อง นาฏศิลป์ เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
- การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 และรายการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
เปลี่ยนเวลา จาก 13.00 – 16.00 เป็นเวลา 09.00 – 12.00 น.

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ชั้น ม.1-ม.6
เปลี่ยนวันการแข่งขัน จากวันที่ 23 กันยายน เป็นวันที่ 22 กันยายน สถานที่เดิม
-การแข่งขันสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ
เปลี่ยนสถานที่จากสนามฟุตซอล เป็นหัวมุมอาคาร 4


กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
- การสร้างผลงาน GSP 
เปลี่ยนเวลา จาก 13.00 – 16.00 เป็นเวลา 09.00 – 12.00 น.
- การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)
เปลี่ยนเวลา จาก 13.00 – 16.00 เป็นเวลา 09.00 – 12.00 น.
วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 14:55 น.
*การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
  1. ให้ผู้เข้าแข่งขันนำโน้ตบุคมาเอง
  2. ให้นำอุปกรณ์การแสดงมาเอง
      3. เวลาลงทะเบียน 8.00 – 8.40 น.
      4. เวลา 8.40 น. จับฉลาก
*การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
      1. ให้ผู้เข้าแข่งขันส่งรูปเล่ม จำนวน 5 เล่ม ก่อนเวลา 09.00 น. ในวันที่ 23 กันยายน 2561
วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 14:05 น.
แจ้งการแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ (ลูกเสือ)
หัวข้อการแข่งขันคอมพิวเตอร์
แจ้งรายการแข่งขัน A- MATH หนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน รายละเอียดการแข่งขันคอมพิวเตอร์ แจ้งการเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขัน (เวลา/สถานที่) ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 44
จำนวนทีม 1,853
จำนวนนักเรียน 3,800
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,619
จำนวนกรรมการ 950
ครู+นักเรียน 6,419
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,369
ประกาศผลแล้ว 197/230 (85.65%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 2
เมื่อวาน 6
สัปดาห์นี้ 8
สัปดาห์ที่แล้ว 30
เดือนนี้ 108
เดือนที่แล้ว 11
ปีนี้ 119
ทั้งหมด 190,084