สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 25 56 35
2 003 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 39 91 60
3 007 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 87 197 122
4 008 โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม 80 178 119
5 009 โรงเรียนวังทองพิทยาคม 82 188 127
6 010 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา 54 102 74
7 011 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม 67 125 92
8 012 โรงเรียนสฤษดิ์เสนาพิทยาคม 20 33 22
9 013 โรงเรียนหนองพระพิทยา 45 65 48
10 004 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา 35 57 46
11 005 โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 74 132 103
12 006 โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม 47 110 78
13 002 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม 29 50 39
14 014 โรงเรียนเอ เจ เนินมะปราง 0 0 0
รวม 684 1384 965
2349

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางพัชราภรณ์ วรบุตร โทร.0821607298
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]