งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พิษณุโลก กลุ่ม 2

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

****แก้ไขสถานที่ใช้แข่งขัน****
          รายการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  กิจกรรมเล่านิทาน (Story Telling)
เดิม แข่งขัน  ห้อง  221  เวลา  13.00 น.  แก้ไขเป็น  ห้อง  237  เวลา 09.00 น.

          รายการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรม
ดิมแข่งขันห้อง   232   แก้ไขเป็น ห้อง  236  เวลาเดิม
 
***แจ้งโรงเรียนที่เข้าแข่งขัน  กิจกรรมสภานักเรียน  ให้ส่งรูปเล่ม 
ภายในวันที่  9 พฤศจิกายน  2561  ณ  โรงเรียนวังทองพิทยาคม**หัวข้อการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  :
    ***การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)  ระดับชั้นม.4-6
       *  All  about  me ...  to  be   happy...
       *  How  to  protect   the   world       
       *  Approching  thrgle  Thailand 4.0  

***  การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ   Impromptu Speech ระดับ ม.1-3
* My self, my family and my school.
* Protecting and preserving our planet's environment
* The importance of English language
 
  ****แจ้งผู้เข้าแข่งขันสาระวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพ ม.ปลาย
 ให้เตรียมอุปกรณ์มาในวันแข่งขัน***
  • บีกเกอร์ ขนาด 100 ml   จำนวน 10 ใบ
  • เทอร์มอมิเตอร์
  • หลอดหยด
  • แท่งคนสาร
  • หลอดทดลอง ขนาดกลาง 10 หลอด  พร้อมที่ตั้ง
  • ช้อนตักสาร
  • ขวดชมพู
  • ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์
  • กระดาษกรอง
  • กระดาษสิคพัส
ขอความร่วมมือให้โรงเรียนที่ส่งแข่งขันอัจฉริยะภาพ ม. 4-6   ส่งข้อสอบ โรงเรียนละ 10 ข้อ
โดยมีเนื้อหา เคมี ,ฟิสิกส์ , ชีว , ดาราศาสตร์ฯ  และข้อสอบเกี่ยวกับทักษะวิทยาศาสตร์ฯ ( เนื้อหา 5 ข้อ , ทักษะ 5 -ข้อ)
ส่งไปที่โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม ภายในวันที่ 10 พ.ย. 61 ทาง อีเมลล์ :  wanwi2523@gmail.com
 
 
 
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 14
จำนวนทีม 684
จำนวนนักเรียน 1,380
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 951
จำนวนกรรมการ 621
ครู+นักเรียน 2,331
ครู+นักเรียน+กรรมการ 2,952
ประกาศผลแล้ว 174/234 (74.36%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 108
เมื่อวาน 908
สัปดาห์นี้ 28,240
สัปดาห์ที่แล้ว 37,904
เดือนนี้ 39,662
เดือนที่แล้ว 6,281
ปีนี้ 60,671
ทั้งหมด 60,671