สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 39 (พิษณุโลก,อุตรดิตถ์) [กลุ่ม สพม.พิษณุโลก 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 วังทองพิทยาคม 36 25 7 68
2 บางกระทุ่มพิทยาคม 36 20 17 73
3 เนินมะปรางศึกษาวิทยา 21 15 13 49
4 บ้านกลางพิทยาคม 20 19 10 49
5 วังพิกุลวิทยศึกษา 12 6 7 25
6 วังโพรงพิทยาคม 11 8 8 27
7 เนินสะอาดวิทยาคม 8 8 5 21
8 น้ำรินพิทยาคม 6 2 3 11
9 ไทรย้อยพิทยาคม 5 8 4 17
10 เนินกุ่มวิทยา 5 3 3 11
11 ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม 4 5 4 13
12 หนองพระพิทยา 3 5 9 17
13 สฤษดิ์เสนาพิทยาคม 1 1 4 6
รวม 168 125 94 387

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางพัชราภรณ์ วรบุตร โทร.0821607298
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]