แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 37 (แพร่,น่าน) [กลุ่ม สพม.แพร่ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 139 126 91.3% 6 4.35% 4 2.9% 2 1.45% 138
2 โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ 126 111 88.1% 12 9.52% 1 0.79% 2 1.59% 126
3 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ 95 63 67.02% 25 26.6% 4 4.26% 2 2.13% 94
4 โรงเรียนสองพิทยาคม 86 53 61.63% 17 19.77% 9 10.47% 7 8.14% 86
5 โรงเรียนเมืองแพร่ 54 43 79.63% 8 14.81% 1 1.85% 2 3.7% 54
6 โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 53 28 54.9% 15 29.41% 3 5.88% 5 9.8% 51
7 โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา 46 25 58.14% 10 23.26% 4 9.3% 4 9.3% 43
8 โรงเรียนเจริญราษฎร์ 41 24 58.54% 11 26.83% 4 9.76% 2 4.88% 41
9 โรงเรียนเวียงเทพวิทยา 44 23 53.49% 9 20.93% 4 9.3% 7 16.28% 43
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 43 21 50% 6 14.29% 11 26.19% 4 9.52% 42
11 โรงเรียนเทพพิทักษ์วิทยา 29 16 55.17% 4 13.79% 7 24.14% 2 6.9% 29
12 โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 28 15 55.56% 4 14.81% 3 11.11% 5 18.52% 27
13 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 15 4 26.67% 2 13.33% 6 40% 3 20% 15
14 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม 20 3 15% 9 45% 3 15% 5 25% 20
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ โทร 054511104
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]