งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จังหวัดตาก กลุ่มที่ 1 จุดการแข่งขันที่ 3

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
                         ครั้งที่ 68  ปีการศึกษา 2561                            
   ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดตาก กลุ่มที่ 1 
  จุดการแข่งขันที่ 3  ณ  โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมืองตาก จ.ตาก   
                         (ข้อมูลล่าสุด 23 ก.ย. 2561) 
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 30 ส.ค. - 3 ก.ย. 2561
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู  3 ก.ย. 2561 (23.59น.)
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไข-เปลี่ยนตัว 4 ก.ย. 2561 (23.59น.)
   ♦ ประชุมคณะกรรมการตัดสิน สพม.38 ตาก1 5 ก.ย. 2561
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู 5 - 6 ก.ย. 2561
   ♦ หมดเขตเพิ่มรูปภาพบัตรประจำตัว นร./ครู ก่อนพิมพ์บัตรประจำตัวฯ
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 7-8 ก.ย. 2561
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 30 ก.ย. 2561 เป็นต้นไป
                 ระดับชาติ(ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา)                  
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2561
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2561
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2561
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดพะเยา 21-23 ธ.ค. 2561


ประกาศจากงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา   *เรื่องที่ 1 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ(ภาคเหนือ) ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป ที่ลิงก์นี้ https://north68.sillapa.net/sm-center
-------------------------------------------------
*เรื่องที่ 2 การรายงานตัว ณ จุดแข่งขันโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ทุกกิจกรรมให้ทำการรายงานตัวเข้าแข่งขัน โดยให้ผู้เข้าแข่งขันไปรายงานตัวก่อนเวลาการแข่งขันตามตารางอย่างน้อย 30 นาที โดยให้ยื่นเอกสารต่อไปนี้ ณ จุดรายงานตัว
1. บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันและบัตรประจำตัวครูผู้ฝึกสอน (บัตรที่พิมพ์จากระบบการจัดการแข่งขัน)
2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าแข่งขันและผู้ฝึกสอน (สำหรับผู้เข้าแข่งขันเป็นบัตรนักเรียน สำหรับครูผู้ฝึกสอนเป็นบัตรข้าราชการก็ได้)   กรณีที่มีการเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ – สกุล ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนนั้นให้ยึดแนวปฏิบัติตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อ – สกุล ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอนของโรงเรียนที่เข้าแข่งขัน ตามลิงก์นี้ https://north68.sillapa.net/ckfinder/userfiles/files/form1_north68.pdf  (เช่น หลักฐานกรณีเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน 1.1 แบบหนังสือขอเปลี่ยนตัวฯ  1.2 บัตรประจำตัวฯคนเดิม  1.3  บัตรประจำตัวประชาชนฯคนใหม่ ตัวจริง 1.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนฯคนใหม่ ตัวจริง  เป็นต้น )  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
-------------------------------------------------
*เรื่องที่ 3  การเปลี่ยนตัวครูผู้ฝึกสอนและนักเรียน  (ทั้งที่เคยเปลี่ยนตัวผ่านระบบภาคเหนือและหลังปิดระบบเปลี่ยนตัวจนถึงก่อนแข่งขันฯ)  ต้องนำหนังสือเปลี่ยนตัวยื่นต่อกรรมการเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนแข่งขัน(วันรายงานตัว) รายละเอียดจาก**ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 (ข้อ 8.) 
-------------------------------------------------
*เรื่องที่ 4  แจ้งโรงเรียนที่มีการเปลี่ยนตัวนักเรียนและครูผู้สอน ขอให้ศึกษาและยื่นเอกสารการเปลี่ยนตัวในระบบให้ครบตามหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศไปอย่างเคร่งครัด...   หลังจากนั้นจึงนำเอกสารการขอเปลี่ยนตัว ตัวจริงมายื่น ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขันอีกครั้ง หากเลยกำหนดการขอเปลี่ยนตัวในระบบ แต่ละโรงเรียนสามารถขอเปลี่ยนตัวได้อีกครั้งโดยยื่นเอกสารตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน  ที่มา : https://north68.sillapa.net/sm-center

*โปรดอ่านรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับศิลปหัตถกรรม นร.ฯ ภาคเหนือ ปี 2561 ที่ลิงก์นี้   https://north68.sillapa.net/sm-center
**ที่มาของประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68  คลิกที่นี่   
--------------------------------------------------------------------
วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 00:31 น.
ขณะนี้ทางผู้ดูแลระบบ (Admin) ส่วนกลางได้เปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่ฯ สพม.38 จ.ตาก กลุ่มที่ 1  จุดการแข่งขันที่ 3 เรียบร้อยแล้ว  เนื่องจาก ผอ. สพม.38  นายอำนวย  อภิชาติตรากูล ได้ลงนามอนุญาตฯในเกียรติบัตรดังกล่าวได้  ณ วันที่ 9 ต.ค. 2561  และทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ณ รร.ตากพิทยาคมได้อนุมัติวันที่ 10 ต.ค. 2561 ให้เปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตรเป็นต้นไป  จึงเรียนให้ทุกท่านทราบ  ซึ่งหลังจากพิมพ์เกียรติบัตรไปแล้ว  ถ้าพบว่าข้อมูลในเกียรติบัตรผิดพลาด  โปรดแจ้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆทางอีเมลของผู้ดูแลระบบฯ  นายวัชระ  วงษ์ดี [email protected]
วันพฤหัสบดี ที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 01:32 น.
แจ้งเตือนทุก รร. ! ก่อนการแข่งขัน ครูผู้ควบคุมทีมต้องแจ้งให้นักเรียนเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรฯนักเรียนพร้อมบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันที่มีรูปถ่ายจากระบบฯ   มายื่น ณ จุดลงทะเบียนก่อนการแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที  (แจ้งเพิ่มเติม บัตรประจำตัวของกรรมการและสายคล้องคอของกรรมการทางส่วนกลางจะจัดพิมพ์ให้ทุก รร.  สำหรับกรณีเปลี่ยนตัวหลังปิดระบบ ครูผู้ควบคุมทีมต้องยื่นหนังสือขอเปลี่ยนตัวฉบับจริง ณ กองกลาง ห้องวิชาการ ต.พ. อย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนแข่งขัน  เพื่อกรอกข้อมูลฯลงในใบ DOC.5 และพิมพ์บัตรฯใหม่ยื่นกรรมการตัดสิน)  ทุก รร. ดาวน์โหลดไฟล์บัตรประจำตัว นร. และครูที่ลิงก์นี้   https://north68.sillapa.net/sm-tak1/?name=report&file=category_show_card    ดูประกาศอื่นๆ เช่น เกณฑ์ ตารางการแข่งขัน รายชื่อลงทะเบียนแต่ละ รร. หรือแต่ละรายการ ฯลฯ ที่ลิงก์แห่งนี้   https://north68.sillapa.net/sm-tak1
วันพฤหัสบดี ที่ 06 กันยายน 2561 เวลา 08:19 น.
แจ้งคณะกรรมการตัดสินทุกท่าน   สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบบันทึกคะแนนตามเกณฑ์ สพฐ. ล่วงหน้า (กองกลางได้พิมพ์แบบฟอร์มต่างๆ เรียบร้อยแล้ว) ได้ที่ลิงก์นี้  http://tps.comsci.info/art/art-68-2561/document-art68-2561-sm-tak1   สำหรับเกณฑ์การตัดสินให้คลิกที่เมนูด้านซ้ายของลิงก์แห่งนี้   https://north68.sillapa.net/sm-tak1
วันพฤหัสบดี ที่ 06 กันยายน 2561 เวลา 08:17 น.
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6  เปลี่ยนแปลงเวลาเป็น 09.00 - 12.00 น.  ณ ห้องปลายฟ้า (อยู่ใกล้ประตูทิศใต้) 

-->  สำหรับการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6  เปลี่ยนแปลงเวลาเป็น 13.00-16.00 น.  ณ ห้องประชุมอาคาร 115 ปี (อยู่ใกล้สนามตะกร้อ)
ที่มา :  https://north68.sillapa.net/sm-tak1/?name=index&file=time_table&cate=10


แจ้งตารางการแข่งขันของรายการหมวดหมู่เรียนรวมเพิ่มเติมทั้ง 3 หมวดหมู่ดังต่อไปนี้
--------------------------------------------------------
หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย
--> การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3   
อาคาร 10 (หรืออาคารใหม่สีฟ้า 4 ชั้น) ชั้น 2 ห้อง 10202  วันที่ 7 ก.ย. 2561 เวลา 09.00-11.00
--> การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนตากพิทยาคม อาคารห้องสมุด ห้อง สมุด วันที่ 7 ก.ย. 2561 เวลา 09.00-16.00
--------------------------------------------------------
หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ
--> การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1103 วันที่ 7 ก.ย. 2561 เวลา 09.00 - 12.00
--> การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1103 วันที่   7 ก.ย. 2561 เวลา 09.00 - 12.00
--> การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
อาคาร 111 ปี  วันที่  7 ก.ย. 2561 เวลา 09.00 - 12.00
--> การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
อาคาร 111 ปี  วันที่ 7 ก.ย. 2561 เวลา 09.00 - 12.00
--------------------------------------------------------
หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-->  การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 3 สระเกศ (ตึกวิทย์) ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
-->  การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 3 สระเกศ (ตึกวิทย์) ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
-->  การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
โรงเรียนตากพิทยาคม อาคาร 3 สระเกศ (ตึกวิทย์) ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
--------------------------------------------------------
ที่มา :    
http://www.tps.ac.th/index.php?name=news&file=readnews&id=40
 
วันพุธ ที่ 05 กันยายน 2561 เวลา 15:50 น.

การบันทึกข้อความขอเปลี่ยนตัวหลังปิดระบบฯ ให้ดำเนินการก่อนวันแข่งขันหรือระหว่างวันที่ 5-6 ก.ย. 2561  โดยเรียนประธานจัดการแข่งขัน ระบุรายการแข่งขัน ชื่อ นร.หรือครูคนเดิม และคนใหม่ พร้อมระบุเหตุผลในการเปลี่ยน ด้านล่างมีลงชื่อครูผู้ควบคุมทีม และลงนามของผู้อำนวยการ รร. และมีตราประทับ รร. แล้ว หลังจากนั้นในวันแข่งขันให้ครูผู้ควบคุมทีมนำหนังสือบันทึกข้อความขอเปลี่ยนตัวฉบับจริง ยื่นที่กองกลาง ณ ห้องวิชาการ ต.พ. ก่อนแข่งขันอย่างน้อย 1 ชั่วโมง หรือเช้าวันที่ 7 ก.ย. 2561 ---> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปลี่ยนตัวเดิมเมื่อปี 2560 (แก้ไขครั้งที่ 68 ปี 2561 และระหว่างวันที่ 7-8 ก.ย. 2561) ที่ลิงก์นี้ http://tps.comsci.info/art67-2560/admin/reports/change/1change-prepare-on-16-17-september-2017/form-change-art67-2560/ กฎเกณฑ์การเปลี่ยนตัว จาก สพฐ. ลิงก์นี้ http://www.sillapa.net/rule60/Obec-Announce.pdf
วันพุธ ที่ 05 กันยายน 2561 เวลา 10:51 น.
กำหนดการประชุมคณะกรรมการฯ ตามคำสั่ง สพม.38   ประชุมพร้อมกัน ณ  อาคารกาญจนาภิเษก 1  โรงเรียนตากพิทยาคม (หอประชุมใกล้ประตูทิศตะวันออก)   ในวันพุธ ที่ 5 กันยายน 2561  เวลา 13.00 น.    ( ดาวน์โหลดคำสั่ง สพม. 38 ที่ 231/2561 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  กลุ่มที่ 1 จุดการแข่งขันที่ 3 ณ โรงเรียนตากพิทยาคม  https://north68.sillapa.net/ckfinder/userfiles/files/referee-north68_sillapa_net-sm-tak1-update22-08-2561.pdf    หรือดาวน์โหลดไฟล์กรณีใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตภายนอก รร.ที่ลิงก์นี้    http://tps.comsci.info/art/art-68-2561/referee  )

ที่มา :  http://www.tps.ac.th/index.php?name=news&file=readnews&id=40


 
วันอังคาร ที่ 04 กันยายน 2561 เวลา 04:25 น.

แจ้งแนวทางปฏิบัติในช่วงระหว่างก่อนปิดระบบลงทะเบียนถาวรและเพิ่ม แก้ไข-เปลี่ยนตัว ระบบศิลปหัตถกรรมนักเรียน 1. ในกรณีที่คุณครูบางท่านไม่สามารถส่งรายชื่อทันก่อนปิดระบบวันที่ 3 ก.ย. 2561  แนะนำว่า ควรแจ้งรายการที่ท่านจะส่ง นร.แข่งขันด่วนที่ Admin รร. หรือ Admin กลุ่มสาระฯ ของท่าน เพื่อ Check ถูก เลือกรายการที่จะแข่งขัน  ซึ่งระบบยืดหยุ่นให้สามารถเพิ่มรายชื่อในระบบแก้ไข-เปลี่ยนตัวในวันถัดไปคือ 4 ก.ย. 2561 ได้    แต่ถ้าหากรายการใดไม่เปิดลิงก์หรือ Check ถูกรายการที่จะลงทะเบียน จะไม่สามารถทำการใดๆได้เลย      2.  ในการแก้ไข-เปลี่ยนตัว ในวันที่ 4 ก.ย. 2561  หากพบว่ารายการใดจำนวนคนไม่ครบ (แม้แต่1คนก็ตาม)  สามารถเพิ่มได้ทั้งนักเรียนและครู   2.1 กรณีแก้ไขชื่ออย่างเดียว สามารถแจ้งชื่อแก้ไขผ่านระบบได้เลย  2.2 กรณีเปลี่ยนตัว ต้องแนบไฟล์ word หรือ pdf ที่มีหลักฐานลายมือชื่อครูผู้ควบคุมทีมส่งแนบไฟล์ผ่านระบบ    3. หากผ่านพ้นวันที่ 4 ก.ย. 2561ไปแล้ว   ระบบจะไม่สามารถยืดหยุ่นหรือดำเนินการใดๆผ่านระบบได้   ---> โปรดอ่านคู่มือการแก้ไข-เปลี่ยนตัวย้อนหลัง ในการใช้งานเปิดลิงก์ Check ถูกเลือกรายการลงทะเบียน ที่เว็บไซต์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม เมื่อวันที่ 12 และ 19 ก.ย. 2559 ที่ลิงก์นี้  http://tps.comsci.info

--->  ดูผลการแก้ไข-เปลี่ยนตัว วันที่ 4 ก.ย. 2561 ที่ลิงก์นี้  
http://tps.comsci.info/art/art-68-2561/replace 
วันจันทร์ ที่ 03 กันยายน 2561 เวลา 14:59 น.

ทบทวนประกาศ :  แจ้งปิดระบบการลงทะเบียนสำหรับนักเรียนและครู เพื่อเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ  ภายในวันจันทร์ ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 23.59 น. เท่านั้น   ซึ่ง Admin แต่ละ รร. แต่ละกลุ่มสาระฯ  เข้าเว็บไซต์ระบบการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  สพม.38  จ.ตาก กลุ่มที่ 1  ครั้งที่ 68  ปีการศึกษา 2561  ณ  โรงเรียนตากพิทยาคม   ที่ลิงก์นี้  https://north68.sillapa.net/sm-tak1    สำหรับการแก้ไข-เปลี่ยนตัวผ่านระบบฯ ตามเกณฑ์ สพฐ. ทำได้เพียง 1 วันเท่านั้น คือวันอังคาร ที่ 4 กันยายน 2561  หลังจากนั้นทางผู้จัดงาน แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ รร.ตากพิทยาคม  จะพิมพ์เอกสารทั้งหมดใส่ซองฯ เพื่อเตรียมก่อนการแข่งขันในช่วงวันที่ 5-6 กันยายน 2561   
ดูรายงานผลการลงทะเบียนฯ ที่ลิงก์นี้  
https://north68.sillapa.net/sm-tak1/?name=report&file=area_select

ที่มา :   http://www.tps.ac.th/index.php?name=news&file=readnews&id=40  
ที่มา2 :   -->  ประกาศ สพฐ. เดิม เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปี  2560 ที่ลิงก์นี้    http://www.sillapa.net/rule60/Obec-Announce.pdf  
วันอาทิตย์ ที่ 02 กันยายน 2561 เวลา 13:53 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 15
จำนวนทีม 637
จำนวนนักเรียน 1,416
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 902
จำนวนกรรมการ 870
ครู+นักเรียน 2,318
ครู+นักเรียน+กรรมการ 3,188
ประกาศผลแล้ว 175/211 (82.94%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 2
สัปดาห์ที่แล้ว 2
เดือนนี้ 13
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 13
ทั้งหมด 84,551