งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่  1-5 ก.ย. 2561
   ♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู    5 ก.ย. 2561 (เวลา 0.00 น.)
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ  8-9 ก.ย. 2561
   ♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู   10 ก.ย. 2561 เป็นต้นไป
   ♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  14-15 ก.ย. 2561
   ♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
   ♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน 20 ก.ย. 2560 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับชาติ(ภาคเหนือ)-----------------------------
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2561
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3-9 ธ.ค. 2561
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2561
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดพะเยา 21-23 ธ.ค. 2561
วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 12:03 น.
ให้ผู้เข้าแข่งขัน เอแม็ท A - Math โหลดแอบพลิเคชัน สำหรับจับเวลามาด้วย 
Scrarbble clock สำหรับ play store และ Real chess clock สำหรับแอนดรอยด์
วันพุธ ที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 05:14 น.
การแข่งขันเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
จากมัติประชุมวันที่ 10 กันยายน 2561
ให้กรรมการเตรียมหัวข้อการแข่งขันมาคนละ 1 หัวข้อ
วันอังคาร ที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 13:36 น.
หัวข้อการแกะสลักผลไม้
ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
งามเอกลักษณ์แกะสลักสืบสานวัฒนธรรมไทย
วันอังคาร ที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 13:33 น.
วรรณกรรมพิจารณ์
ม.1-3
   ๑.เรื่องพระบรมราชโอวาท ประเภทแบบเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ผู้แต่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
                   ๒.กลอนดอกสร้อย...ผู้แต่ง พระยาอุปกิตศิลปสาร(นิ่ม กาญจนาชีวะ)                 
๓.เรื่องเห็นแก่ลูก ประเภทแบบเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ 
                      ผู้แต่ง...พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว                           
๔. สิงโตนอกคอก(เรื่องรถไฟเที่ยงคืน)วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม   
แห่งอาเซี่ยนประจำปี ๒๕๖๐ ประเภทรวมเรื่องสั้น  ผู้เขียน ...จินดานันท์  เหลืองเพียรสมุท  
๕.เรื่อง โคลงโลกนิติ  ประเภทแบบเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ผู้แต่ง...สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร
ม.4-6
1.หัวใจชายหนุ่ม (ร.ร. แม่กุวิทยาคม) 1-20
2.นิทานเวตาล (ร.ร.แม่ปะวิทยาคม) 21-40
3.ทุกข์ของชาวนาในบทกวี (ร.ร.สรรพวิทยาคม) 41-60
4.โคลนติดล้อ (ร.ร.ด่านแม่ละเมาวิทยาคม) 61-80
5.คัมภีร์ฉันทศาสตร์ (ร.ร.แม่ระมาดวิทยาคม) 81-100
วันอังคาร ที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 13:31 น.
การแข่งขันพินิจวรรณคดี
ม.1-3
นิราศภูเขาทอง
บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศวกรรมาและสามัคคีเสมา
พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ
ม.4-6
อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
มัทนะพาธา
ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา
วันอังคาร ที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 13:23 น.
บทอาขยานที่ใช้ในการแข่งขัน
ระดับชั้น ม.1-3
บทหลัก
1.นิราศภูเขาทอง
2.โคลงโลกนิติ
3.บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน วิศกรรมา
4.อิศรญาณภาษิต
5.บทพากย์เอราวัณ
บทรอง
1.รามเกียรติ์ ตอน ศึกอินทรชิต
2.บุพการี
3.วัฒนธรรม
5.พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ
6.พระอภัยมณี ตอน อุศเรนตีเมืองผลึก

ระดับชั้น ม.4-6
บทหลัก
1.นมัสการมาตาปิตุคุณ
2.อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง
3.ลิลิตตะเลงพ่าย
4.กาพย์เห่เรือ ตอน เห่ชมเรือขบวน
5.สามัคคีเภทคำฉันท์
บทรอง
1.นิราศพระบาท
2.มงคลสูตรคำฉันท์
3.นิราศนรินทร์
4.โลก
5.ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง
วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09:43 น.
หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขัน GSP กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ม.ต้น
1.พื้นที่ผิวและปริมาตร
2.พาราโบลา
3.ระบบสมการ
4.การสร้าง
5.สร้างสรรค์

ม.ปลาย
1.กำหนดการเชิงเส้น
2.ภาคตัดกรวย
3.ฟังก์ชัน  ตรีโกณมิติ
4.แคลคูลัส
5.สร้างสรรค์
วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09:27 น.
แจ้งข่าวข่าวประชาสัมพันธ์จากเจ้าภาพกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์
1.การแข่งขันคอมพิวเตอร์รายการใดที่มีการใช้ไมโครโฟนและหูฟังให้ทางโรงเรียน
ที่เข้าแข่งขันเตรียมอุปกรณ์มาเองครับ ส่วนอุปกรณ์อื่นๆทางเจ้าภาพกิจกรรมจะเตรียม
ให้ครับ
2.ไม่อนุญาตให้น าเครื่องมือสื่อสาร และอุปกรณ์ต่างๆ เข้า (ยกเว้นแผ่นCDหรือDVD
และหูฟังและไมโครโฟน)
3.ก่อนท าการติดตั้งโปรแกรม ผู้เข้าแข่งขันต้องให้กรรมการตรวจแผ่นโปรแกรมก่อน
4.การเตรียมโปรแกรมมาติดตั้งควรเตรียมมาให้ ตรงกับระบบปฏิบัติการ
ห้องคอม 122 windows10 64bit
ห้องคอม 125 windows7 64bit
ห้องคอม 126 windows7 64bit
ห้องคอม 131 windows7 64bit 
วันพฤหัสบดี ที่ 06 กันยายน 2561 เวลา 13:14 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 22
จำนวนทีม 1,204
จำนวนนักเรียน 2,670
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,735
จำนวนกรรมการ 763
ครู+นักเรียน 4,405
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,168
ประกาศผลแล้ว 184/234 (78.63%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 4
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 5
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 5
ทั้งหมด 130,678