แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนหนองฉางวิทยา 140 123 91.79% 7 5.22% 3 2.24% 1 0.75% 134
2 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 121 114 95% 5 4.17% 1 0.83% 0 0% 120
3 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา 120 87 73.73% 17 14.41% 8 6.78% 6 5.08% 118
4 โรงเรียนบ้านไร่วิทยา 111 77 73.33% 16 15.24% 6 5.71% 6 5.71% 105
5 โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 93 57 64.04% 15 16.85% 10 11.24% 7 7.87% 89
6 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ 85 57 67.86% 13 15.48% 11 13.1% 3 3.57% 84
7 โรงเรียนการุ้งวิทยาคม 85 53 65.43% 9 11.11% 12 14.81% 7 8.64% 81
8 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 86 50 66.67% 9 12% 7 9.33% 9 12% 75
9 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 80 41 56.94% 12 16.67% 9 12.5% 10 13.89% 72
10 โรงเรียนลานสักวิทยา 77 39 58.21% 14 20.9% 6 8.96% 8 11.94% 67
11 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 62 36 69.23% 8 15.38% 7 13.46% 1 1.92% 52
12 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา 59 34 59.65% 14 24.56% 4 7.02% 5 8.77% 57
13 โรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยา 40 26 65% 5 12.5% 3 7.5% 6 15% 40
14 โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 50 25 58.14% 9 20.93% 7 16.28% 2 4.65% 43
15 โรงเรียนห้วยคตพิทยาคม 57 25 52.08% 6 12.5% 11 22.92% 6 12.5% 48
16 โรงเรียนบ่อยางวิทยา 49 24 54.55% 9 20.45% 4 9.09% 7 15.91% 44
17 โรงเรียนทุ่งโพวิทยา 36 22 62.86% 5 14.29% 4 11.43% 4 11.43% 35
18 โรงเรียนทองหลางวิทยาคม 43 19 46.34% 7 17.07% 8 19.51% 7 17.07% 41
19 โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา 40 17 47.22% 7 19.44% 5 13.89% 7 19.44% 36
20 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 37 17 53.13% 5 15.63% 4 12.5% 6 18.75% 32
21 โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ 41 13 37.14% 7 20% 7 20% 8 22.86% 35
22 โรงเรียนสมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ 23 7 30.43% 4 17.39% 4 17.39% 8 34.78% 23
23 โรงเรียนหนองเต่าวิทยา 13 4 36.36% 4 36.36% 0 0% 3 27.27% 11
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]