สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ข่วงวัฒนธรรม เทศบาลเมืองพะเยา 19.1692726,99.8957235
2 ที่ว่าการอำเภอจุน ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150 นางสกาวรัตน์ ไกรมาก, นางปฤษณา ดำรงค์ชีพ 19.3370193,100.1326422 0931346240, 08619527
3 ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ นายถนอม นาแพร่ 19.1627827,99.9909817 0898542724
4 มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 นางสาวรุสนันท์ แก้วตา 19.0284952,99.8963421
5 วัดพระธาตุขิงแกง ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา 56150 นายสุจินต์ สุคันธนปัญญา, นางช่อเพชร วงศ์ชัย 19.2923369,100.183767 0813862999, 08571987
6 วัดศรีโคมคำ ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา นายธงชัย จันแย้ 19.1765629,99.8871988 0875211433
7 วัดห้วยข้าวก่ำ 19.3398669,100.1261374
8 วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 19.20199,99.8857373
9 วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ 19.4632792,100.321546
10 สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 19.2019866,99.8529064
11 สพป.พะเยา เขต 1  
12 สพป.พะเยา เขต 2 หมู่ที่ 7 ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 56150 นางสาวเฟย ฤดีใจ, นายประสงค์ โพธิ์แก้ว 19.311395,100.1656793 0956971628, 09185703
13 สวนสุขภาพหลังเทศบาลเมืองพะเยา 19.1636719,99.9010011
14 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา นายคณุวัฒน์ สมบูรณ์ 19.163671,99.8856802 0843780819
15 หอประชุมกองกำกับ ตชด. จ.พะเยา 19.2005772,99.8874837
16 เทศบาลตำบลท่าวังทอง นายสง่า บุราณรมย์, นายณรงค์ชัย ศรีเมือง 19.1933959,99.9301093 0812885661,098246869
17 เทศบาลตำบลแม่กา 19.0778609,99.9248865
18 โรงเรียนจุนวิทยาคม 19.0284952,99.8941534
19 โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบาน ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 นายสุรวัฒน์ เมืองมูล, นางสาววารีรัตน์ สติราษฏร์ 19.5104886,100.278918 0871812687, 09129851
20 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส นายสิงหา ขวัญตน,นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา, นายวิทยา ศรี 19.132782,99.8757223 0910678993, 09589464
21 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม 19.2260432,99.9558289
22 โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม 19.0677452,100.0561821
23 โรงเรียนบ้านต๋อม 19.19758,99.8434066
24 โรงเรียนบ้านธาตุขิงแกง ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน จ.พะเยา นางปิ่นนรา บัวอิ่น 19.294942,100.1859753 0817245045
25 โรงเรียนบ้านยางขาม ต.ห้วยยางขาม อ.จุน จ.พะเยา 56150 นางสุรพงษ์ ปัญญาอุดมกุล 19.38587,100.1643453 0987525956
26 โรงเรียนบ้านห้วยบง 18.3618406,98.6627875
27 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ หมู่ที่ 4 บ้านแม่ต๋ำ ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา นางนงค์คราญ ไชยวงศ์, นางปฤษณา ดำรงค์ชีพ 19.4825247,100.2417737 0931346281, 08619527
28 โรงเรียนบ้านแม่ใจ (เพาะวิทยาการ) นายถนอม นาแพร่ 19.3455528,99.8104651 0898542724
29 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม 19.461656,100.3208703
30 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 19.171397,99.9065133
31 โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม 19.1317412,99.8202897
32 โรงเรียนภูซางวิทยาคม 19.5808853,100.2980838
33 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา 19.436934,100.1918864
34 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 23 ถ.รอบเวียงประตูกลอง ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ 19.1717412,99.9013853 0869155199
35 โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110 นางสุทธิรดา เจริญพิทยา, นางนิศากร สมฤทธิ์, นางปฤ 19.536164,100.2898395 0817464687,089262969
36 โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก 44 ม.4 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา นายสง่า บุราณรมย์ 19.0821852,99.9198087 0812885661
37 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) 276 ม.11 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา นายวีกร มูลสาร 19.2144749,99.7247697 0819505912
38 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ - พระศรีนครินทร์ พะเยา 19.2765395,99.9665675
39 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 19.5188841,100.3093523
40 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 285 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา 56000 น.ส.ประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุง,นายสุรฉัตร พีระพล 19.1374434,99.9100583 0808597535, 08825192
41 โรงเรียนเทศบาล 3 นายสิงหา ขวัญตน,นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา, นายวิทยา ศรี 19.1660075,99.9088918 0910678993, 09589464
42 โรงเรียนเทศบาล 5 นายสิทธิชัย ใจพรม,น.ส.ธารารัตน์ กล้าหาญ 19.1768289,99.8907503 0819505913,087784765
43 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม 19.3741761,99.7856913
44 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้) นายสิงหา ขวัญตน,นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา, นายวิทยา ศรี 19.163563,99.9903483 0910678993, 09589464

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวรุสนันท์ แก้วตา( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน ของ สพป.080-1268093 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]