งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

    LOGO มหกรรม ภาคเหนือ

แบบประเมินความพึงพอใจพิธีเปิด

แบบประเมินความพึงพอใจงานมหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
ระดับชาติ(ภาคเหนือ)
   ♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับชาติ 1-30 พ.ย. 2561
   ♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 ธ.ค. 2561
   ♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ 3 - 9 ธ.ค. 2561
   ♦ อัพโหลดรูปภาพครูและนักเรียน 9 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
   ♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ 10 ธ.ค. 2561
   ♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ 17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
   ♦ การแข่งขันระดับชาติ ณ จังหวัดพะเยา 21-23 ธ.ค. 2561
   
เรื่อง เกณฑ์การเปลี่ยนตัว การเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุลผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ฝึกสอน
วันจันทร์ ที่ 03 ธันวาคม 2561 เวลา 14:41 น.
 • ประชุมกรรมการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561สาระปฐมวัย, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
                 คำสั่งประชุมกรรมการ 
                 สิ่งที่แนบมาด้วย เอกสารที่ผู้เข้าประชุมต้องเตรียมมาในวันประชุมกรรมการตัดสิน
     1.หนังสือขออนุญาตมาราชการ ขออนุญาตผู้บังคับบัญชา ดังนี้
          1.1.อยู่โรงเรียนขออนุญาตผู้อำนวยการโรงเรียน
          1.2.อยู่เขตพื้นที่การศึกษาขออนุญาตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
          1.3.อยู่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขออนุญาตศึกษาธิการจังหวัด
     2.กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางให้กรอกแบบฟอร์มตามเอกสารที่แนบ แล้วให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม
     3.ดาวน์โหลดระยะทาง พร้อมพิมพ์เป็นเอกสารจาก Google Map โดยเดินทางจากสำนักงานของท่านถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 1
     หมายเหตุ แบบรายงานการเดินทางไปราชการให้มาเขียน ณ จุดประชุม
    
     เอกสารขออนุญาตใช้รถยนต์(แนบข้อสอง)

 
วันอาทิตย์ ที่ 02 ธันวาคม 2561 เวลา 09:51 น.
 • กำหนดการส่งรูปเล่มดังนี้
  1.โครงงานวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (รูปเล่ม)
  2.โครงงานคณิตศาสตร์ (รูปเล่ม)
  3.โครงงานคอมพิวเตอร์ (รูปเล่ม+พร้อมแผ่น CD)
  ให้ผู้เข้าแข่งขันส่งรูปเล่มมายัง นางสาวรุสนันท์ แก้วตา สพป.พะเยา เขต 1 เลขที่ 598 หมู่ 11 ถนนสนามกีฬา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561(เบอร์โทรศัพท์ 080-1268093) จำนวน 5 ชุด ต่อ 1 กิจกรรม
 • หมวดหมู่การงานอาชีพ มีความจำเป็นต้องส่งรายงานโครงงานอาชีพ(โครงงาน ๕ บท ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ และโครงงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  เป็นรูปเล่มในการแข่งขันโครงงานจำนวน ๕ ชุด พร้อมบันทึกลงบนแผ่นซีดี จำนวน ๑ แผ่น เพื่อประกอบ   การพิจารณา ให้คณะกรรมการการแข่งขันแต่ละระดับล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน ๑ สัปดาห์
 • หมวดหมู่การงานอาชีพ จัดส่งที่ ศูนย์ประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ๒๕๖๑ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ๕๙๘ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
 • หมวดหมู่ศิลปะ(นาฏศิลป์) รายการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และรายการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ มีความจำเป็นต้องจัดทำข้อมูลรายละเอียดของการแสดงในรูปแบบของโครงงานที่เน้นทักษะกระบวนการกลุ่ม รายละเอียดตามหัวข้อที่กำหนด และส่งรายงานโครงงานเป็นรูปเล่มจำนวน ๕ เล่ม พร้อมบันทึกลงบนแผ่นซีดี จำนวน ๑ แผ่น ให้คณะกรรมการการแข่งขันแต่ละระดับล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน ๑ สัปดาห์
 • หมวดหมู่ศิลปะ(นาฏศิลป์) จัดทำข้อมูลรายละเอียดของการแสดงในรูปแบบของโครงงานที่เน้นทักษะกระบวนการกลุ่ม รายละเอียดตามหัวข้อกำหนด และส่งรายงานโครงงานเป็นรูปเล่มและ CD-ROM การดำเนินงาน ให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน ๑ สัปดาห์ จำนวน๕ ชุด ใน 1 ชุดจะประกอบไปด้วย โครงงาน 1 เล่มและซีดี 1 แผ่น สำหรับกรรมการ 1 ท่านค่ะ จะต้องส่งมาทั้งหมด 5 ชุด จัดส่งที่ คุณครู วรพัทธ์  คำมีพัทธรัตน์  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส  ตำบลแม่ใส  อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐
 • การจัดส่งเอกสาร หมวดหมู่ส้งคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  รายการประกวดเพลงคุณธรรมโครงงานคุณธรรม และประกวดภาพยนต์สั้น จัดส่งไปยัง นายสุรวัฒน์  เมืองมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ อำเภอจุน  จังหวัดพะเยา ภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑  
 • การจัดส่งเอกสารหมวดหมู่ปฐมวัย รายการประกวดปั้นดินน้ำมัน และการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักเรียนปฐมวัยของโรงเรียน จัดส่งไปยัง สำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ภายในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

 

 

 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนเขตพื้นที่ 44
จำนวนโรงเรียน 2,992
จำนวนทีม 9,407
จำนวนนักเรียน 27,257
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 15,948
จำนวนกรรมการ 1,350
ครู+นักเรียน 43,205
ครู+นักเรียน+กรรมการ 44,555
ประกาศผลแล้ว 277/277 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 41
เมื่อวาน 16
สัปดาห์นี้ 57
สัปดาห์ที่แล้ว 135
เดือนนี้ 138
เดือนที่แล้ว 424
ปีนี้ 8,863
ทั้งหมด 1,564,126