งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก ICT ห้อง ICT 1102 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-11.00 รายงานตัว 07.00 น.
2 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก ICT ห้อง ICT 1103 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 รายงานตัว 07.00 น.
3 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก ICT ห้อง ICT 1103 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 รายงานตัว 07.00 น.
4 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก ICT ห้อง ICT 1104/1 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00 รายงานตัว 07.00 น.
5 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก ICT ห้อง ICT 1102 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00 รายงานตัว 07.00 น.
6 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก ICT ห้อง ICT 1102/1 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00 รายงานตัว 07.00 น.
7 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก ICT ห้อง ICT 1102/1 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-14.00 รายงานตัว 07.00 น.
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก ICT ห้อง ICT 1103/1 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 รายงานตัว 07.00 น.
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก ICT ห้อง ICT 1103/1 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 รายงานตัว 07.00 น.
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก ICT ห้อง ICT 1104 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 รายงานตัว 07.00 น.
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก ICT ห้อง ICT 1104 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.00 รายงานตัว 07.00 น.
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา ศิลปศาสตร์ ห้อง CE 10206 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-16.30 รายงานตัว 07.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวรุสนันท์ แก้วตา( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน ของ สพป.080-1268093 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]