งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ อาคารหอประชุม 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป ลำดับที่1-11 รายงานตัว 8.00น. ลำดับที่ 12-22 รายงานตัว 10.00น. ลำดับที่ 23-33 รายงานตัว 12.00น. ลำดับที่ 34-44 รายงานตัว 14.00น.
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 ที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ อาคารหอประชุม 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป ลำดับที่1-11 รายงานตัว 8.00น. ลำดับที่ 12-22 รายงานตัว 10.00น. ลำดับที่ 23-33 รายงานตัว 12.00น. ลำดับที่ 34-44 รายงานตัว 14.00น.
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) อาคารหอประชุม 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-11 รายงานตัว 8.00 น., ลำดับที่ 12-22 รายงานตัว 10.00 น., ลำดับที่ 23-33 รายงานตัว 12.00 น., ลำดับที่ 34-44 รายงานตัว 14.00 น.
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) อาคารหอประชุม 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-11 รายงานตัว 8.00 น., ลำดับที่ 12-22 รายงานตัว 10.00 น., ลำดับที่ 23-33 รายงานตัว 12.00 น., ลำดับที่ 34-44 รายงานตัว 14.00 น.
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) อาคารหอประชุม 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-11 รายงานตัว 8.00 น., ลำดับที่ 12-22 รายงานตัว 10.00 น., ลำดับที่ 23-33 รายงานตัว 12.00 น., ลำดับที่ 34-44 รายงานตัว 14.00 น.
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) อาคารหอประชุม 23 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป ลำดับที่ 1-11 รายงานตัว 8.00 น., ลำดับที่ 12-22 รายงานตัว 10.00 น., ลำดับที่ 23-33 รายงานตัว 12.00 น., ลำดับที่ 34-44 รายงานตัว 14.00 น.
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแม่ใจ (เพาะวิทยาการ) หอประชุม 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00น.
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านแม่ใจ (เพาะวิทยาการ) หอประชุม 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวรุสนันท์ แก้วตา( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน ของ สพป.080-1268093 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]