งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารอุบาลี ห้อง UB 001 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.00 เป็นต้นไป
-
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารอุบาลี ห้อง UB 001 23 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.00 เป็นต้นไป
-
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง ห้อง AR 091 - 092 /โรงอาหาร 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.00 เป็นต้นไป
-
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง ห้อง AR 091 - 092 /โรงอาหาร 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.00 เป็นต้นไป
-
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารอุบาลี ห้อง UB 005 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.00 เป็นต้นไป
-
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารอุบาลี ห้อง UB 005 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.00 เป็นต้นไป
-
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารอุบาลี ห้อง UB 005 22 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.00 เป็นต้นไป
-
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารอุบาลี ห้อง UB 005 23 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.00 เป็นต้นไป
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง ห้อง AR 101 - 102 /โรงอาหาร 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.00 เป็นต้นไป
-
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง ห้อง AR 101 - 102 /โรงอาหาร 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวรุสนันท์ แก้วตา( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน ของ สพป.080-1268093 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]