งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยพะเยา CE ห้อง CE 05202-05203 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา CE ห้อง CE 05204-06205 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา CE ห้อง CE 05203-06204 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา CE ห้อง CE 05302-05303 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา CE ห้อง CE 05302-05303 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา CE ห้อง CE 05402-05403 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.30 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา CE ห้อง CE 05402-05403 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
09.00-12.30 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารอุบาลี ห้อง ห้อง UB 001 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30 ลำดับที่ 1-25 รายงานตัว 08.00 น. ลำดับที่ 26-44 รายงานตัว 12.00 น.
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก CE ห้อง ห้อง CE 06303-06304 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก CE ห้อง ห้อง CE 06303-06304 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยพะเยา ตึก CE ห้อง ห้อง CE 05202-05203 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 สพป.พะเยา เขต 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมดอยหลวง 20 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 น.
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 สพป.พะเยา เขต 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมดอยหลวง 21 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 44
08.30 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวรุสนันท์ แก้วตา( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน ของ สพป.080-1268093 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]