ที่ เขตพื้นที่การศึกษา ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม
1 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 20 21 12 53
2 สพป. นครสวรรค์ เขต 1 12 9 9 30
3 สพป. อุทัยธานี เขต 2 12 8 3 23
4 สพป. น่าน เขต 2 11 10 12 33
5 สพป. นครสวรรค์ เขต 2 11 9 8 28
6 สพป. พิษณุโลก เขต 3 11 8 2 21
7 สพป. ตาก เขต 1 10 10 9 29
8 สพป. พิจิตร เขต 1 10 8 7 25
9 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 10 6 8 24
10 สพป. ตาก เขต 2 9 11 11 31
11 สพป. กำแพงเพชร เขต 1 9 11 7 27
12 สพป. แพร่ เขต 1 9 8 4 21
13 สพป. พิษณุโลก เขต 2 8 7 8 23
14 สพป. เชียงราย เขต 2 8 5 9 22
15 สพป. เชียงราย เขต 3 7 10 8 25
16 สพป. นครสวรรค์ เขต 3 7 8 6 21
17 สพป. ลำปาง เขต 1 7 7 3 17
18 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 7 6 11 24
19 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 7 6 6 19
20 สพป. สุโขทัย เขต 1 7 4 4 15
21 สพป. สุโขทัย เขต 2 6 8 9 23
22 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 6 6 7 19
23 สพป. เชียงใหม่ เขต 4 6 5 11 22
24 สพป. เชียงราย เขต 1 6 5 9 20
25 สพป. น่าน เขต 1 6 4 1 11
26 สพป. พิจิตร เขต 2 6 3 13 22
27 สพป. เชียงราย เขต 4 5 10 5 20
28 สพป. พิษณุโลก เขต 1 5 9 13 27
29 สพป. กำแพงเพชร เขต 2 4 9 5 18
30 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 4 7 5 16
31 สพป. แพร่ เขต 2 4 4 3 11
32 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 4 3 2 9
33 สพป. ลำพูน เขต 1 4 1 3 8
34 สพป. ลำปาง เขต 2 3 10 4 17
35 สพป. ลำปาง เขต 3 3 2 4 9
36 สพป. ลำพูน เขต 2 2 4 4 10
37 สพป. พะเยา เขต 1 2 4 3 9
38 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 2 2 3 7
39 สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 2 1 1 4
40 สพป. พะเยา เขต 2 1 8 1 10
41 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 1 5 2 8
42 สพป. อุทัยธานี เขต 1 1 4 4 9
43 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 1 1 3 5
44 สพป. เชียงใหม่ เขต 6 0 1 1 2
รวม 276 288 263 827

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวรุสนันท์ แก้วตา( จัดการข้อมูลศูนย์แข่งขัน ของ สพป.080-1268093 )
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]