งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

--------------ข่าวประชาสัมพันธ์  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ------------
กิจกรรม การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (Crosswords)
ขอให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน นำอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้มาด้วยในวันแข่งขัน
1. กระดานและตัวเบี้ย
1.1 รุ่นประถมศึกษาใช้อุปกรณ์การแข่งขันรุ่นประถมศึกษา กระดานขนาด 11x11 ช่อง (เบี้ย 52 ตัว)
1.2 รุ่นมัธยมศึกษาใช้อุปกรณ์การแข่งขันรุ่นมาตรฐาน กระดานขนาด 15x15 ช่อง (เบี้ย 100 ตัว)
2. นาฬิกาหรือโทรศัพท์ที่มีแอพพลิชั่นจับเวลา (แนะนำให้ใช้ระบบ Android) โดยโหลดแอพพลิเคชั่นจับเวลา โดยพิมพ์ค้นหาใน App Store คำว่า “Scrabble Clock” หรือ “Chess Clock” มาให้เรียบร้อย
3. ดิกชั่นนารีครอสเวิร์ด  ( ถ้ามี )
-----------------ข่าวประชาสัมพันธ์  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์--------------
กระดาน A-math ให้ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน เตรียมมาเอง
-----------ข่าวประชาสัมพันธ์  กลุ่มสาระเทคโนโลยี หุ่นยนต์------------
การแข่งขันหุ่นยนต์ทุกรายการ ให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เตรียมสนามแข่งขันมาเอง
 
-------------------ข่าวประชาสัมพันธ์  กลุ่มสาระภาษาไทย--------------
ท่องอาขยาน ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6)
บทหลัก
1. สยามมานุสติ
2. วิชาเหมือนสินค้า
3. ขุนช้าง ขุนแผน ตอนกำเนิดพลายงาม
4. โคลงโลกนัติ
5. พระอภัยมณี ตอน สุดสาครเข้าเมืองการเวก
บทเลือก
1. พฤษภกาสร
2. ปากเป็นเอก เลขเป็นโทฯ
3. ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
4. ผู้ชนะ
5. เป็นมนุษย์หรือเป็นคน
--------------ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์---------------
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4 - ป.6
1. บีกเกอร์ ขนาด 250 ml. จำนวน 2 ใบ 
2. บีกเกอร์ ขนาด 100 ml. จำนวน 2 ใบ 
3. ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์  จำนวน 1 ชุด
4. หลอดทดลอง ขนาดกลาง  จำนวน 4 หลอด
5. จานหลุมโลหะ   จำนวน 2 ใบ
6. หลอดหยด  จำนวน 2 อัน
7. กระดาษลิสมัส สีแดง ,สีน้ำเงิน
8. แม่เหล็ก   จำนวน 2 อัน
9. ไฟแช็ค  จำนวน 1 กระบอก
10. แท่งแก้วคนสาร  จำนวน 2 แท่ง
11. เทอร์ฌมมิเตอร์   จำนวน 1 แท่ง
12. ถุงทราย   จำนวน 2 ใบ
13. เครื่องชั่งสปริง   จำนวน 1 ตัว
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู วันที่ 31 ส.ค. - 1 ก.ย. 2561
♦จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 12 - 13 ก.ย. 2561
♦ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
♦พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน วันที่ 1 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------------------
♦โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค -
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค -
♦แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค -
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค -
♦พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค -
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพะเยา วันที่ 21-23 ธ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์เสื้อที่ระลึกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดพะเยา สามารถสั่งจองได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตัวละ 250 บาท
 
(ตัวอย่าง size  L หญิง และ  L ชาย)

วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 03:55 น.
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 100
จำนวนทีม 1,060
จำนวนนักเรียน 2,276
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,492
จำนวนกรรมการ 868
ครู+นักเรียน 3,768
ครู+นักเรียน+กรรมการ 4,636
ประกาศผลแล้ว 213/219 (97.26%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 4
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 6
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 6
ทั้งหมด 112,365