แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 55 33 60% 14 25.45% 6 10.91% 2 3.64% 55
2 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 40 27 67.5% 9 22.5% 3 7.5% 1 2.5% 40
3 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 35 27 84.38% 4 12.5% 1 3.13% 0 0% 32
4 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 50 25 55.56% 14 31.11% 5 11.11% 1 2.22% 45
5 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 33 25 75.76% 4 12.12% 2 6.06% 2 6.06% 33
6 โรงเรียนบ้านวาวี 35 23 67.65% 6 17.65% 3 8.82% 2 5.88% 34
7 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 32 22 70.97% 6 19.35% 3 9.68% 0 0% 31
8 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 33 22 68.75% 3 9.38% 6 18.75% 1 3.13% 32
9 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 25 19 76% 3 12% 3 12% 0 0% 25
10 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 32 18 58.06% 8 25.81% 4 12.9% 1 3.23% 31
11 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 31 18 58.06% 8 25.81% 4 12.9% 1 3.23% 31
12 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 25 17 70.83% 3 12.5% 3 12.5% 1 4.17% 24
13 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 25 16 66.67% 3 12.5% 4 16.67% 1 4.17% 24
14 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 27 16 64% 3 12% 3 12% 3 12% 25
15 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 41 15 36.59% 15 36.59% 7 17.07% 4 9.76% 41
16 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 31 15 57.69% 7 26.92% 3 11.54% 1 3.85% 26
17 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 24 15 62.5% 7 29.17% 2 8.33% 0 0% 24
18 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 39 14 41.18% 12 35.29% 6 17.65% 2 5.88% 34
19 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 24 14 63.64% 5 22.73% 3 13.64% 0 0% 22
20 โรงเรียนสันกลางวิทยา 22 13 59.09% 6 27.27% 3 13.64% 0 0% 22
21 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 25 12 48% 9 36% 3 12% 1 4% 25
22 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 30 12 46.15% 8 30.77% 4 15.38% 2 7.69% 26
23 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 23 12 52.17% 7 30.43% 1 4.35% 3 13.04% 23
24 โรงเรียนบ้านโป่งนก 20 12 60% 6 30% 2 10% 0 0% 20
25 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 23 12 54.55% 5 22.73% 1 4.55% 4 18.18% 22
26 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 19 12 63.16% 4 21.05% 3 15.79% 0 0% 19
27 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 25 12 57.14% 4 19.05% 2 9.52% 3 14.29% 21
28 โรงเรียนร่องธารวิทยา 21 11 52.38% 6 28.57% 2 9.52% 2 9.52% 21
29 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 19 11 61.11% 4 22.22% 2 11.11% 1 5.56% 18
30 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 17 11 64.71% 4 23.53% 2 11.76% 0 0% 17
31 โรงเรียนบ้านป่าบง 20 10 50% 7 35% 1 5% 2 10% 20
32 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 19 10 55.56% 6 33.33% 1 5.56% 1 5.56% 18
33 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน 19 10 55.56% 5 27.78% 2 11.11% 1 5.56% 18
34 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 12 10 83.33% 2 16.67% 0 0% 0 0% 12
35 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
36 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 21 9 47.37% 5 26.32% 3 15.79% 2 10.53% 19
37 โรงเรียนบ้านเลาลี 17 9 52.94% 3 17.65% 2 11.76% 3 17.65% 17
38 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 15 9 60% 1 6.67% 2 13.33% 3 20% 15
39 โรงเรียนบ้านป่าจั่น 12 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
40 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 29 8 30.77% 9 34.62% 7 26.92% 2 7.69% 26
41 โรงเรียนบ้านป่าต้าก 12 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
42 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 14 8 57.14% 2 14.29% 4 28.57% 0 0% 14
43 โรงเรียนบ้านร้องบง 11 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
44 โรงเรียนแม่ตะละวิทยา 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
45 โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 19 7 36.84% 10 52.63% 0 0% 2 10.53% 19
46 โรงเรียนโรงช้างวิทยา 16 7 50% 5 35.71% 2 14.29% 0 0% 14
47 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 18 7 41.18% 3 17.65% 2 11.76% 5 29.41% 17
48 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
49 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 16 7 53.85% 2 15.38% 4 30.77% 0 0% 13
50 โรงเรียนบ้านมังกาล่า 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
51 โรงเรียนบ้านโป่ง 11 6 54.55% 2 18.18% 3 27.27% 0 0% 11
52 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 10 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
53 โรงเรียนปางมะกาดวิทยา 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
54 โรงเรียนบ้านขุนสรวย 9 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
55 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 20 5 27.78% 8 44.44% 3 16.67% 2 11.11% 18
56 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
57 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 11 5 45.45% 3 27.27% 2 18.18% 1 9.09% 11
58 โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
59 โรงเรียนบ้านป่าตึง (เวียงป่าเป้า) 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
60 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 10 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 3 33.33% 9
61 โรงเรียนบ้านลังกา 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
62 โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
63 โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
64 โรงเรียนบ้านหนองยาว 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
65 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 14 4 30.77% 7 53.85% 2 15.38% 0 0% 13
66 โรงเรียนบ้านป่าส้าน 11 4 36.36% 6 54.55% 1 9.09% 0 0% 11
67 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 11 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
68 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า 9 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
69 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 9 4 44.44% 3 33.33% 2 22.22% 0 0% 9
70 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
71 โรงเรียนสันหนองควาย 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
72 โรงเรียนบ้านกล้วย 11 4 36.36% 1 9.09% 5 45.45% 1 9.09% 11
73 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
74 โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
75 โรงเรียนบ้านดอนสลี 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
76 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
77 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 9 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 2 22.22% 9
78 โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
79 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านสัน 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
81 โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกูล) 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
82 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านดินดำ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
84 โรงเรียนบ้านเหมืองง่า 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
85 โรงเรียนบ้านห้วยกล้า 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนเวียงห้าววิทยา 11 2 20% 4 40% 2 20% 2 20% 10
87 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งป่าแดด 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
88 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 9 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 2 22.22% 9
89 โรงเรียนสันกลางวิทยา 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
90 โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
91 โรงเรียนบ้านแม่โมงเย้า 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
93 โรงเรียนบ้านแม่พุง 6 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 0 0% 6
94 โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
95 โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
96 โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
97 โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
98 โรงเรียนบ้านขุนลาว 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านแม่ผง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
102 โรงเรียนบ้านถ้ำ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู 8 1 12.5% 2 25% 4 50% 1 12.5% 8
104 โรงเรียนบัวสลีวิทยา 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
105 โรงเรียนอนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘) 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
106 โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง 6 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 6
109 โรงเรียนบ้านม่วงคำ 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
110 โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
113 โรงเรียนบ้านดงมะดะ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
114 โรงเรียนบ้านป่าคา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
115 โรงเรียนสันหนองควาย 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
116 โรงเรียนบ้านสักพัฒนา 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนบ้านต้นยาง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
119 โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
121 โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
122 โรงเรียนบ้านปางเกาะทราย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
123 โรงเรียนริมวัง ๒ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านท่ามะโอ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
125 โรงเรียนบ้านสิบสอง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
126 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
127 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านจำผักกูดทรายทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านป่าสัก (เวียงป่าเป้า) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านศาลา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านสันก้างปลา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนบ้านเจริญเมือง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนบ้านแม่แก้วใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 6 0 0% 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 6
137 โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) 7 0 0% 4 80% 0 0% 1 20% 5
138 โรงเรียนทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ) 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
139 โรงเรียนบ้านป่าตึง (พาน) 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
140 โรงเรียนบ้านสันสลี 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนร่องธารวิทยา 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
142 โรงเรียนบ้านปางหลวง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านปางอ้อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียน ตชด.อินทรีอาสา(บ้านห้วยน้ำกืน) 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
149 โรงเรียนบ้านหนองเก้าห้อง 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
150 โรงเรียนบ้านป่าหัดป่าแขม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
151 โรงเรียนริมวัง ๑ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
152 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
153 โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
154 โรงเรียนบ้านร่องคตสันปูเลย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
155 โรงเรียนบ้านห้วยส้านพลับพลา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
156 โรงเรียนบ้านแสนเจริญ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]