งานแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมแอดมินตัวแทนศูนย์เครือข่าย วันที่  7 กันยายน 2561
ประชุมคณะกรรมการตัดสิน วันที่ 14 กันยายน 2561
กำหนดการแข่งขัน วันที่  22-23 กันยายน 2561
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.

mailแจ้งหัวข้อการแข่งขันและรายละเอียดเพิ่มเติมenlightened
<<จากการประชุมคณะกรรมการในวันศุกร์ที่ 14กย2561>>
ดาวน์โหลดไฟล์ตามลิงค์ดังนี้ /ckfinder/userfiles/files/Cri2_68.pdf

winkแจ้งรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติม 1cool

  -รายการแข่งขันการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
  -รายการการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
ดาวน์โหลดรายละเอียดคลิก /ckfinder/userfiles/files/Cri2_68_1.pdf
   -การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
หัวข้อการแข่งขัน "ในหลวงรัชกาลที่ 10"

:::แจ้งการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP :::

แจ้งทุกโรงเรียนที่เป็นตัวแทน การแข่งขัน gsp ทุกระดับชั้น ให้นำคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง มาเองในวันแข่ง พร้อมทั้งลงโปรแกรม gsp เวอร์ชั่น 5 ขึ้นไป
.....................................................................ขอบคุณค่ะ........laugh........
                               ประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1                                    
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี

         ของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561
                        วันที่  22-23  กันยายน  2561 
************************************************
ดาวน์โหลดประชาสัมพันธ์คลิก /ckfinder/userfiles/files/cri2_68News.pdf
:::แจ้งเกณฑ์การเปลี่ยนตัว และเอกสารการขอแก้ไขข้อมูล:::
อ้างตามประกาศการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปีการศึกษา 2561 หากโรงเรียนต้องการแก้ไขข้อมูลข้อมูลนักเรียน
หรือครูผู้ฝึกสอนสามารถแจ้งแก้ไขได้ในวันแข่งขัน โดยกรอกเอกสาร
การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลต่อกรรมการตัดสินในรายการแข่งขันนั้น
ทั้งนี้การเปลี่ยนตัวต้องเป็นไปตามประกาศของสพฐ.ค่ะ
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
-ประกาศสพฐ. /ckfinder/userfiles/files/Sil68.pdf
-เกณฑ์การเปลี่ยนตัว /ckfinder/userfiles/files/change.jpg
-เอกสารการแก้ไขข้อมูล Doc5 /ckfinder/userfiles/files/DOC5.pdf
::::::::::::::::::::::::แจ้งแผนผังการแข่งขัน::::::::::::::::::::::::
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี
:::::::ของนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561:::::::::
1. สนามสพป.เชียงรายเขต 2  >>ห้องประชุมสุนทราภิรมย์
2. สนามโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว /ckfinder/userfiles/files/ML.pdf
3. สนามโรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว /ckfinder/userfiles/files/JMK.pdf
4. สนามโรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ /ckfinder/userfiles/files/PKD1.pdf
5. สนามโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) /ckfinder/userfiles/files/TT.pdf
6. สนามโรงเรียนเทศบาล1(ป่าก่อดำ)  >>หอประชุมโรงเรียน
::::::::::::::::::::แจ้งเวลาการแข่งขัน:::::::::::::::::::::::
รายการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
ทั้งระดับ ป.4-6  และ ม.1-3 ใช้เวลาในการแข่งขัน 4 ชม.
เริ่มแข่งขันเวลา 08.00-12.00 น. ส่วนวันที่แข่งขันตามเดิม
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::แจ้งประชาสัมพันธ์จากสนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลแม่ลาว:::
enlightened1. รายการแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับประถม
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนที่เข้าแข่งขันจัดเตรียมโต๊ะสำหรับ
วางโครงงานมาเองเนื่องจากสนามมีโต๊ะไม่เพียงพอกับจำนวนทีม
ที่เข้าแข่งขัน (ระดับมัธยมมีโต๊ะวางโครงงานให้)
enlightened2. สนามแข่งขันได้เตรียมเครื่องฉายภาพพร้อมจอแสดงผล
ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนที่แข่งขันนำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ชุดเครื่องเล่นDVD พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อหรืออุปกรณ์อื่น
ที่จะใช้มาเองในวันแข่งขัน
enlightened3. รายการแข่งขันละครคุณธรรม เล่านิทานคุณธรรม หากจำเป็น
ต้องใช้อุปกรณ์ขยายเสียง ชุดไมค์ลอย ขอความอนุเคราะห์ให้
โรงเรียนที่เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง
::::ประชาสัมพันธ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ::::
::::::::::  ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 จังหวัดพะเยา  ::::::::::::

mail แจ้งโรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน ตามประกาศ
ตัวแทนการแข่งขัน ดังนี้
     1. ส่งใบรับรองความพิการฉบับจริง พร้อมติดรูปนักเรียน
     2. ส่งแบบบันทึกข้อมูลครูผู้ควบคุมนักเรียน
         (เอกสารข้อ 1-2 ส่งกลุ่มนิเทศฯ ภายใน 30 พ.ย.61)
     3. จัดทำเอกสารการขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา
         ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
         (เอกสารข้อ 3 ส่งกลุ่มส่งเสริม ภายใน 30 พ.ย.61)
enlightenedดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือราชการและประกาศที่เกี่ยวข้อง ตามลิงค์ดังแนบค่ะ
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1jONxbjfK98M04dbecjG-iuAdnDuK2D98

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 194
จำนวนทีม 1,682
จำนวนนักเรียน 3,453
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,418
จำนวนกรรมการ 768
ครู+นักเรียน 5,871
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,639
ประกาศผลแล้ว 224/251 (89.24%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 1
เมื่อวาน 1
สัปดาห์นี้ 6
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 42
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 42
ทั้งหมด 220,966