แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 33 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
2 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 35 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
3 โรงเรียนบ้านวาวี 35 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
4 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 33 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
5 โรงเรียนบ้านขุนสรวย 9 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
6 โรงเรียนบ้านป่าตึง (เวียงป่าเป้า) 7 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
7 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 31 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
8 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 19 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
9 โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) 19 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
10 โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 19 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
11 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 25 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
12 โรงเรียนบ้านเหมืองง่า 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
13 โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ 12 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
14 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 15 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
15 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 31 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
16 โรงเรียนร่องธารวิทยา 21 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
17 โรงเรียนแม่ตะละวิทยา 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
18 โรงเรียนบ้านสัน 5 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
19 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 30 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
20 โรงเรียนบ้านป่าต้าก 12 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
21 โรงเรียนบ้านห้วยสะลักวิทยา 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
22 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 24 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
23 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 32 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
24 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง 6 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
25 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 39 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
26 โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ 16 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
27 โรงเรียนบ้านดินดำ 4 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
28 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 50 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
29 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 9 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
30 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 40 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
31 โรงเรียนริมวัง ๑ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
32 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 32 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
33 โรงเรียน ตชด.อินทรีอาสา(บ้านห้วยน้ำกืน) 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
34 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 23 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
35 โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา 4 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
36 โรงเรียนเวียงห้าววิทยา 11 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]