แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คอมพิวเตอร์

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 41 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
2 โรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 23 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
3 โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) 50 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
4 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 19 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
5 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 32 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
6 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 33 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
7 โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา 21 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
8 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 40 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
9 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 32 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
10 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 30 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
11 โรงเรียนบ้านป่าแงะ (ป่าแดด) 19 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
12 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 24 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
13 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม) 14 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
14 โรงเรียนบ้านป่าจั่น 12 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
15 โรงเรียนบ้านวังวิทยา 25 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
16 โรงเรียนบ้านเลาลี 17 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
17 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 35 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
18 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 17 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
19 โรงเรียนอนุบาลจอมหมอกแก้ว 11 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
20 โรงเรียนสันกลางวิทยา 22 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
21 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 23 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
22 โรงเรียนบ้านกล้วย 11 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
23 โรงเรียนบ้านดอนสลี 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
24 โรงเรียนบ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ) 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
25 โรงเรียนบ้านป่าต้าก 12 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
26 โรงเรียนบ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 5 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
27 โรงเรียนบ้านวาวี 35 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
28 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
29 โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ 19 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
30 โรงเรียนบ้านเหมืองง่า 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
31 โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 11 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
32 โรงเรียนบ้านโป่งนก 20 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
33 โรงเรียนบ้านโป่งมอญ 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
34 โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ 31 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
35 โรงเรียนบ้านโป่งแดง 15 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
36 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 31 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
37 โรงเรียนสันหนองควาย 7 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
38 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 25 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
39 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 39 0 0% 5 100% 0 0% 0 0% 5
40 โรงเรียนชุมชนบ้านโป่ง 24 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
41 โรงเรียนบ้านฝั่งตื้น 20 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
42 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 18 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
43 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 55 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
44 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 25 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
45 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง 6 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
46 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 25 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
47 โรงเรียนบัวสลีวิทยา 6 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
48 โรงเรียนโรงช้างวิทยา 16 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]