แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : หุ่นยนต์

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 25 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
2 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 25 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
3 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 55 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
4 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 10 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
5 โรงเรียนบ้านวาวี 35 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
6 โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
7 โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา 18 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
8 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 32 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]