แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 11 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
2 โรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา 55 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
3 โรงเรียนบ้านวาวี 35 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
4 โรงเรียนบ้านโป่ง 11 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
5 โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง 23 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
6 โรงเรียนพานพสกสวัสดิ์ 40 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
7 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 35 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
8 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 32 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
9 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 25 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
10 โรงเรียนร่องธารวิทยา 21 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
11 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 27 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
12 โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย 9 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
13 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน 10 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]