แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 11 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
2 โรงเรียนบ้านวาวี 35 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
3 โรงเรียนบ้านสัน 5 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
4 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) 9 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
5 โรงเรียนสันกลางวิทยา 22 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
6 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา 25 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
7 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา 27 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
8 โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา 17 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
9 โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
10 โรงเรียนบ้านดินดำ 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
11 โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม 4 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
12 โรงเรียนบ้านป่าต้าก 12 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
13 โรงเรียนบ้านหนองยาว 6 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
14 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
15 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 24 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
16 โรงเรียนบ้านแม่ผง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
17 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 32 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
18 โรงเรียนร่องธารวิทยา 21 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
19 โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา 35 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
20 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 33 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
21 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 30 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
22 โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
23 โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 19 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
24 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 29 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]