แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. เชียงราย เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 33 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
2 โรงเรียนบ้านขุนสรวย 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
3 โรงเรียนบ้านท่ามะโอ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
4 โรงเรียนบ้านวาวี 35 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
5 โรงเรียนป่างิ้ววิทยา 32 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
6 โรงเรียนสันกลางวิทยา 22 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
7 โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา 25 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
8 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) 30 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
9 โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า 32 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
10 โรงเรียนบ้านป่าจั่น 12 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
11 โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) 39 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
12 โรงเรียนโป่งกลางน้ำประชาสรรค์ 29 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ ศึกษานิเทศก์ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]