มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
-------------------------------------ระดับกลุ่มโรงเรียน--------------------------------
♦ กลุ่มโรงเรียนจัดการแข่งขัน ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2561
-------------------------------------ระดับเขตพื้นที่-------------------------------------
♦ กลุ่มโรงเรียนจัดการแข่งขัน ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2561
♦ กลุ่มโรงเรียนโอนข้อมูลสู่ระดับเขตพื้นที่    วันที่ 10-15 ก.ย. 2561
♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู และขอแก้ไขในระบบ    วันที่ 15-20 ก.ย. 2561
♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน/ครู    วันที่ 21-27 ก.ย. 2561
♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่    วันที่ 28 ก.ย. 2561 - 1 ต.ค.2561
♦ ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่    หลังจบการแข่งขัน
♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน    วันที่ 5 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป
-------------------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------------------
♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค    วันที่ 1-30 พ.ย. 2561
♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค    วันที่ 3 ธ.ค. 2561
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค    วันที่ 3-9 ธ.ค. 2561
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค    วันที่ 10 ธ.ค. 2561
♦พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค    วันที่ 17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
♦การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพะเยา    วันที่ 21-23 ธ.ค. 2561
 มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.
แจ้งประชาสัมพันธ์ โรงเรียนที่แข่งขันกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท (1) และ (2) และกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง และ สิ่งประดิษฐ์ ทุกระดับชั้น ส่งรูปเล่มรายงานโครงงาน จำนวน 4 ชุด ภายใน 27 กันยายน 2561 ก่อนเวลา 15.30 น. ณ. อาคารบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดคูยาง

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 228
จำนวนทีม 2,511
จำนวนนักเรียน 5,266
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,756
จำนวนกรรมการ 945
ครู+นักเรียน 9,022
ครู+นักเรียน+กรรมการ 9,967
ประกาศผลแล้ว 241/268 (89.93%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 2
เมื่อวาน 5
สัปดาห์นี้ 22
สัปดาห์ที่แล้ว 1
เดือนนี้ 34
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 34
ทั้งหมด 243,361