งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ระหว่าง วันที่ 22-24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ราชาปกเกศ ชั้น 4 ห้อง 146 23 ก.ย. 2561 09.30-16.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ราชาปกเกศ ชั้น 4 ห้อง 146 23 ก.ย. 2561 10.00-11.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ราชาปกเกศ ชั้น 4 ห้อง 146 23 ก.ย. 2561 11.00-12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงรถ (ข้างหอประชุมภัทรคุณ) 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงรถ (ข้างหอประชุมภัทรคุณ) 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
-
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชัน ชั้น 3 ห้อง 632 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา เทิดราชัน ชั้น 3 ห้อง 632 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา หอประชุมภัทรคุณ เวทีใหญ่ 24 ก.ย. 2561 11.00 - 12.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ใต้ถุนราชาปกเกศ 23 ก.ย. 2561 13.00-14.30
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ใต้ถุนราชาปกเกศ 23 ก.ย. 2561 14.30-16.30
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ใต้ถุนราชาปกเกศ 23 ก.ย. 2561 16.30-17.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้องศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 22 ก.ย. 2561 09.30-16.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้องศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 23 ก.ย. 2561 09.00-11.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ห้องศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 23 ก.ย. 2561 11.00-12.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ราชาปกเกศ ชั้น 4 ห้อง 143 23 ก.ย. 2561 09.00-12.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]