แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ลำปาง เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย
เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 54 40 74.07% 8 14.81% 4 7.41% 2 3.7% 54
2 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 51 35 68.63% 8 15.69% 6 11.76% 2 3.92% 51
3 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 60 26 44.07% 13 22.03% 11 18.64% 9 15.25% 59
4 โรงเรียนผาช่อวิทยา 51 22 44.9% 11 22.45% 6 12.24% 10 20.41% 49
5 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมไผ่งามวิทยา 40 22 64.71% 6 17.65% 5 14.71% 1 2.94% 34
6 โรงเรียนบ้านขอวิทยา 33 22 68.75% 5 15.63% 3 9.38% 2 6.25% 32
7 โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 48 19 43.18% 15 34.09% 2 4.55% 8 18.18% 44
8 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งคาวิทยา 43 19 45.24% 13 30.95% 2 4.76% 8 19.05% 42
9 โรงเรียนบ้านกล้วย 24 19 79.17% 4 16.67% 1 4.17% 0 0% 24
10 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมวังแก้ววิทยา 38 15 40.54% 14 37.84% 1 2.7% 7 18.92% 37
11 โรงเรียนบ้านก่อ 36 15 41.67% 8 22.22% 7 19.44% 6 16.67% 36
12 โรงเรียนบ้านแม่สุขวังเหนือ 15 15 100% 0 0% 0 0% 0 0% 15
13 โรงเรียน ศูนย์การเรียนรวมโรงเรียนบ้านแม่ตา 33 14 42.42% 10 30.3% 5 15.15% 4 12.12% 33
14 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 32 13 40.63% 11 34.38% 3 9.38% 5 15.63% 32
15 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมทุ่งฮั้ววิทยา 44 13 32.5% 6 15% 11 27.5% 10 25% 40
16 โรงเรียนบ้านวังใหม่ 19 13 72.22% 4 22.22% 1 5.56% 0 0% 18
17 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแจ้ซ้อนวิทยา 42 11 27.5% 13 32.5% 11 27.5% 5 12.5% 40
18 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมอนุบาลเมืองปาน 35 11 32.35% 9 26.47% 10 29.41% 4 11.76% 34
19 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(วังเหนือ) 29 11 39.29% 7 25% 5 17.86% 5 17.86% 28
20 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 18 11 61.11% 4 22.22% 1 5.56% 2 11.11% 18
21 โรงเรียนวังทองวิทยา 23 10 45.45% 3 13.64% 5 22.73% 4 18.18% 22
22 โรงเรียนบ้านป่าเหว 19 8 44.44% 5 27.78% 3 16.67% 2 11.11% 18
23 โรงเรียนบ้านเมืองตึง 11 8 72.73% 3 27.27% 0 0% 0 0% 11
24 โรงเรียนบ้านแป้น 21 7 41.18% 5 29.41% 3 17.65% 2 11.76% 17
25 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 15 7 46.67% 4 26.67% 1 6.67% 3 20% 15
26 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 13 7 58.33% 1 8.33% 0 0% 4 33.33% 12
27 โรงเรียนชุมชนบ้านสา 28 6 22.22% 9 33.33% 7 25.93% 5 18.52% 27
28 โรงเรียนบ้านแพะ 18 6 35.29% 9 52.94% 2 11.76% 0 0% 17
29 โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 12 6 54.55% 3 27.27% 0 0% 2 18.18% 11
30 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 16 5 31.25% 8 50% 3 18.75% 0 0% 16
31 โรงเรียนบ้านแม่สุก 15 5 33.33% 8 53.33% 2 13.33% 0 0% 15
32 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านป่าแขม 12 5 41.67% 5 41.67% 2 16.67% 0 0% 12
33 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
34 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
35 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 12 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 2 18.18% 11
36 โรงเรียนบ้านขาม 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
37 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 14 5 38.46% 2 15.38% 2 15.38% 4 30.77% 13
38 โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
39 โรงเรียนบ้านหนองนาว 8 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
40 โรงเรียนบ้านสบลี 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
41 โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 11 5 50% 0 0% 4 40% 1 10% 10
42 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมปลายนาวิทยา 18 4 22.22% 8 44.44% 3 16.67% 3 16.67% 18
43 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมพระเจ้าตอกสาน 20 4 23.53% 7 41.18% 3 17.65% 3 17.65% 17
44 โรงเรียนบ้านน้ำจำ 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
45 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
46 โรงเรียนวังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) 21 4 23.53% 1 5.88% 6 35.29% 6 35.29% 17
47 โรงเรียนบ้านทุ่ง 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
48 โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
49 โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
50 โรงเรียนบ้านปางดะ 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
51 โรงเรียนบ้านปงคอบ 8 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 3 42.86% 7
52 โรงเรียนศูนย์เรียนรวมบ้านใหม่ผ้าขาว 15 2 13.33% 6 40% 5 33.33% 2 13.33% 15
53 โรงเรียนบ้านสาแพะ 9 2 22.22% 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 9
54 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 8 2 25% 4 50% 0 0% 2 25% 8
55 โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 8 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
56 โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
57 โรงเรียนบ้านแม่พริก 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
58 โรงเรียนบ้านสบฟ้า 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
59 โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
60 โรงเรียนบ้านไร่ 6 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
61 โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
63 โรงเรียนบ้านแม่สง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
64 โรงเรียนบ้านวังมน 8 1 14.29% 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 7
65 โรงเรียนบ้านฮ่องลี่ 5 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
66 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
67 โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม 5 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
68 โรงเรียนบ้านนางาม 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
70 โรงเรียนบ้านทุ่งส้าน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
71 โรงเรียนบ้านเลาสู 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
72 โรงเรียนบ้านเปียงใจ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]