งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
ปฏิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1
********************************
1. เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ โดยกลุ่มโรงเรียนโอนข้อมูล  5 – 25 ก.ย. 2561
2. ปิดระบบการลงทะเบียน/โอนข้อมูลของกลุ่มโรงเรียน  25  ก.ย.    2561
3. สพป.สรุปกิจกรรม/ พิจารณา สรรหารายชื่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้ง 21   ก.ย.  2561
4. โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อ และขอแก้ไขในระบบ 25 – 28   2561
5. ประชุมคณะกรรมการตัดสินทุกลุ่มสาระ 25 - 26  ก.ย. 2561                 
6. บันทึก/จัดเตรียมแฟ้มเอกสารการแข่งขัน  3 – 5 ต.ค. 2561
7. ประชุมคณะกรรมการประธาน/เลขา ฝ่ายอำนวยการ  5 ต.ค. 2561
8. เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน/ครู   6 - 9 ต.ค. 2561 
9. จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่   10 – 11 ต.ค. 2561
*การศึกษาพิเศษแข่งในวันที่ 11 ตค 61 ณ รร.ปัญญานุกูล
10. ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่   หลังจบการแข่งขัน
11. พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน   24 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป
12. โรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่แข่งขันระดับภาค   14 –  31 ต.ค. 2561
    ตรวจสอบข้อมูล / แก้ไข โดยทำหนังสือยืนยันตามระบบ
13. โอนข้อมูลไปยังภาค   1 – 30 พ.ย. 2561
*******

กลุ่มโรงเรียนจะทำอะไรบ้าง ในปีนี้ 
* เนื่องจากโปรแกรมการแข่งขัน ให้ใช้ได้ระดับกลุ่มโรงเรียน (School Groups) โดยดำเนินการแข่งขันเหมือนระดับเขตพื้นที่ ทำงานบนเว็ปไซค์ หน้าที่ของกลุ่มโรงเรียนดังนี้
1. กลุ่มแต่งตั้งทีม Admin ระดับกลุ่มโรงเรียน เพื่อทำหน้าที่ควบคุม/ดูแลระบบของกลุ่ม ทำหน้าที่ดังนี้
- บันทึก/กำหนดตารางการแข่งขัน สถานที่แข่งขัน วันที่แข่งขัน ลงในระบบ
- ตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลนักเรียน/ครู ก่อนการแข่งขัน/หลังการแข่งขัน
- กำหนด/พิมพ์ Username / Password ให้กับโรงเรียนในกลุ่ม
- กำหนดและออกแบบวุฒิบัตรของกลุ่มโรงเรียนลงในระบบ ให้โรงเรียนพิมพ์ออกจากระบบ
- ทำหน้าที่โอนข้อมูลระดับกลุ่มโรงเรียนที่เป็นตัวแทน ไปยังเขตพื้นที่
2. โรงเรียนในกลุ่มจะต้องดำเนินการ ดังนี้
- ลงทะเบียนการแข่งขันตามรายการที่โรงเรียนจะเข้าแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียน ตามวันเวลาที่กำหนด
- ตรวจสอบ ข้อมูล/แก้ไขข้อมูล นักเรียน / ครู ตามวันเวลากำหนด ทั้งระดับกลุ่มโรงเรียน / ระดับเขตพื้นที่ / ระดับภาค / ระดับประเทศ
- พิมพ์ใบประกาศ / วุฒิบัตรทั้งระดับกลุ่มโรงเรียน / ระดับเขต / ระดับภาค / ระดับประเทศ
 
แบบประเมินความพึงพอใจงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี  ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ลิ้ง >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-G1U2za7RhuDorxPsvAI9Dp9FPTWaoJvbhrTK8AKrIvakPw/viewform
วันอังคาร ที่ 09 ตุลาคม 2561 เวลา 14:43 น.
แบบขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน ณ สนามแข่งขัน ผู้ที่ขอเปลี่ยนตัวด้วยเหตุจำเป็นให้ขอเปลี่ยนตัว ณ สนามแข่งขันโดยให้ส่งแบบ DOC55 แบบขอเปลี่ยนตัวยืนต่อประธานกรรมการตัดสิน ณ สนามแข่งขันโดยให้ผู้เข้าแข่งขันคนใหม่ ใช้บัตรประจำตัวของผู้เข้าแข่งขันคนเดิมไปก่อน
>>>>>ดาวน์โหลดแบบ DOC55<<<<<
วันพฤหัสบดี ที่ 04 ตุลาคม 2561 เวลา 10:21 น.
วันพุธ ที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 08:44 น.
-------------------------------------ระดับภาคเหนือ------------------------------------
♦โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค วันที่ 1-30 พ.ย. 2561
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 3 ธ.ค. 2561
♦แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 3-9 ธ.ค. 2561
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 10 ธ.ค. 2561
♦พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพะเยา วันที่ 21-23 ธ.ค. 2561

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 192
จำนวนทีม 1,588
จำนวนนักเรียน 3,267
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,398
จำนวนกรรมการ 1,107
ครู+นักเรียน 5,665
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,772
ประกาศผลแล้ว 224/277 (80.87%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 3
สัปดาห์นี้ 7
สัปดาห์ที่แล้ว 0
เดือนนี้ 15
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 15
ทั้งหมด 153,169