งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

                                 
แจ้ง รร.ในสังกัด ที่เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 68 ที่ผ่านมา ให้ดำเนินการ Download เกียรติบัตร นักเรียน ครู กรรมการตัดสิน เก็บไว้ด้วย เพื่อความสะดวกในการนำไปใช้ประโยชน์ 
วันศุกร์ ที่ 09 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:58 น.
แจ้ง รร.ในสังกัด ที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาค  ให้ตรวจสอบรายชื่อ นักเรียน ครูฝึกสอน หากต้องแก้ไข ชื่อ นามสกุล ให้แจ้ง สพป.น่าน เขต 2 เพื่อแก้ไขก่อนโอนข้อมูลไประดับชาติ (เขตพื้นที่โอน 26 พ.ย. 2561) 
Download หนังสือแจ้งกำหนดการ
วันศุกร์ ที่ 09 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:54 น.
แจ้งทุกโรงเรียนที่นำนักเรียนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรม ฯ ครั้งที่ 68 ปี 2561 ดำเนินการพิมพ์เกียรติบัตร นักเรียน ครู กรรมการ โดยให้โรงเรียน Download เกียรติบัตร ของนักเรียน ครู และกรรมการ ไว้ด้วย 
 
วันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 16:37 น.

https://goo.gl/forms/kH3ycnnHjcWWLeRf1

ขอความร่วมมือในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วม
งานมหกรรมทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ปีการศึกษา 2561  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ 8-10 ตุลาคม 2561 
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
                                                                                ขอบคุณค่ะ
วันจันทร์ ที่ 08 ตุลาคม 2561 เวลา 15:29 น.
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ  และเทคโนโลยีของนักเรียน  ปีการศึกษา 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2


Download   หนังสือนำส่ง   ประกาศ
วันอาทิตย์ ที่ 07 ตุลาคม 2561 เวลา 19:07 น.
          เนื่องจากวันที่ 9 ตุลาคม 2561 จะมีการปิดถนนที่ผ่านบริเวณหน้าโรงเรียนวรนครและสนามกีฬาพญาผานอง ในการเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านไทลื้อ บ้านร้องแง 
          จึงขอแจ้งให้กับครูที่จะนำนักเรียนเข้าแข่งขัน ณ โรงเรียนวรนคร ให้ใช้เส้นทางสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ 200 ปี และสามารถนำรถไปจอด ณ ที่ว่าการอำเภอปัว และสวนสาธารณะได้
วันศุกร์ ที่ 05 ตุลาคม 2561 เวลา 13:41 น.
ให้ รร.ที่ส่งนักเเรียนเข้าแข่งขัน หัวข้อการแข่งขัน ตามกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68  เตรียมตัวเข้าแข่งขันตามหัวข้อที่คณะกรรมการฯกำหนดไว้ ตามรายละเอียดดังแนบ Download ไฟล์แนบ
 
วันอังคาร ที่ 02 ตุลาคม 2561 เวลา 13:14 น.
แจ้งโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.น่าน เขต 2 ครั้งที่ 68 ให้ตรวจอบตารางแข่งขัน รายชื่อนักเรียน ครู ที่เข้าแข่งขัน ที่เว็บไซต์ https://www.north68.sillapa.net/sp-nan2/ ให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเข้าแข่งขัน หากรายชื่อนักเรียน ครู ไม่ถูกต้อง ให้แจ้งขอเปลี่่ยนแปลงรายชื่อ โดยใช้แบบขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อ(DOC.5) ยื่นต่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน ณ จุดแข่งขัน 
วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 10:39 น.
สพป.น่าน เขต 2  กำหนดจัดประชุมกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมจำปาน่าน และห้องประชุมชมพูพูคา และห้องประชุมเอื้องคำ  สพป.น่าน เขต 2 
วันอาทิตย์ ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 10:28 น.
 
สถานที่จัดแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปี 2561
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

วันที่ 8 ตุลาคม 2561  รายการแข่งขันของเด็กพิเศษ จัดที่ รร.บ้านร้อง
วันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2561  รายการแข่งขันของเด็กปกติ จัดที่ สพป.น่าน เขต 2 
                         รร.บ้านปรางค์ ,รร.วรนคร , รร.บ้านนาวงศ์ ,บ้านปงสนุก และ รร.ราชปิ
โยรสายุพราชานุสรณ์
 
เรียน admin กลุ่มโรงเรียน วันที่ 15-16 กันยายน 2561 ทางเขตจะเปิดให้ admin กลุ่ม ลงทะเบียนให้กับ รร.ขยายโอกาสฯในกลุ่ม ใช้ Username / password ของกลุ่ม โดยให้ดำเนินการลงทะเบียนที่เว็บศิลปหัตกรรมระดับเขตพื้นที่ 
ที่ลิงค์ https://www.north68.sillapa.net/sp-nan2/?name=login

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 152
จำนวนทีม 1,724
จำนวนนักเรียน 3,469
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,553
จำนวนกรรมการ 1,016
ครู+นักเรียน 6,022
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,038
ประกาศผลแล้ว 230/263 (87.45%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 5
สัปดาห์ที่แล้ว 1
เดือนนี้ 8
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 8
ทั้งหมด 175,853