งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

laugh สพพ.นครสวรค์ เขต  3  ขอแจ้งโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด!
เชิญนักเรียน ครูผู้สอน  พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขันทุกกิจกรรม  ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
ขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์การแข่งขันระดับภาค(เหนือ)  จังหวัดพะเยา  ระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2561  ที่ https://north68.sillapa.net/sp-center/   
♦------------------------------------------------♦
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.
---------------------------------ระดับเขตพื้นที่------------------------------------
♦เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน/ครู วันที่  27 ต.ค.-1 พ.ย.  2561
♦จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่  4,6-7 พ.ย. 2561
♦ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ หลังจบการแข่งขัน
♦พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน วันที่ 20 พ.ย. 2561 เป็นต้นไป
-----------------------------------ระดับภาคเหนือ----------- --------------------
♦โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่สู่ระดับภาค วันที่ 19 พ.ย. 2561
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 3 ธ.ค. 2561
♦แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 3-9 ธ.ค. 2561
♦ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 10 ธ.ค. 2561
♦พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 17 ธ.ค. 2561 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพะเยา วันที่ 20-23 ธ.ค. 2561
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่ เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ ที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 00:00 น.
ลำดับที่ในการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ลำดับที่ ๑  ศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนหนองบัว ๑
ลำดับที่ ๒  ศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าตะโก ๑
ลำดับที่ ๓  ศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนหนองบัว ๒
ลำดับที่ ๔  ศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนตาคลี ๑
ลำดับที่ ๕  ศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนเอกชน
ลำดับที่ ๖  ศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนไพศาลี ๑
ลำดับที่ ๗  ศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนไพศาลี ๒
ลำดับที่ ๘  ศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนตาคลี ๒
ลำดับที่ ๙  ศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนท่าตะโก ๒
ลำดับที่ ๑๐  ศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนตากฟ้า
ลำดับที่ ๑๑  ศูนย์คุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนตาคลี ๓
รายชื่อผู้รับผิดชอบประสานงาน การแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ปีการศึกษา 2561   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 3
ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2561  ณ โรงเรียนในสังกัดอำเภอหนองบัว 
ชื่อ – สกุล กิจกรรมที่รับผิดชอบ โทรศัพท์
นางเตือนใจ โลหะเวช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และนักบินน้อย 081-9718639
นางยุวดี   ฉายแสง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศน์ศิลป์ และนาฎศิลป์)  และนักเรียนเรียนร่วม 093-2483671
น.ส.อัมพร  อินทรอาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และนักเรียนเรียนร่วม 086-2022494
นางสาววนิดา  แสงเมือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และนักเรียนเรียนร่วม 091-8391123
น.ส.บุญนาค  ฮวบสวรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และนักเรียนเรียนร่วม 086-2356961
นายเกรียงศักดิ์  เรืองศรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ดนตรี)  การศึกษาปฐมวัย และนักเรียนเรียนร่วม 081-5968607
น.ส. รัตนชนก   รัตนภูมิ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 086-9391055
นายณรงค์ศักดิ์  โพธิ์อ่อง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  คอมพิวเตอร์  หุ่นยนต์ และนักเรียนเรียนร่วม 099-2729494
นางลัดดาวัลย์  ฤทธิ์บำรุง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 099-3252848

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 222
จำนวนทีม 1,309
จำนวนนักเรียน 3,003
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,025
จำนวนกรรมการ 1,239
ครู+นักเรียน 5,028
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,267
ประกาศผลแล้ว 229/274 (83.58%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 0
เมื่อวาน 0
สัปดาห์นี้ 1
สัปดาห์ที่แล้ว 1
เดือนนี้ 5
เดือนที่แล้ว 0
ปีนี้ 5
ทั้งหมด 164,706